banner8

banner6

Dr. Mevci Ergün

Bütün Yazıları

Dr. Mevci Ergün

Yapay zekanın yasa sorunu

Yapay zekâ, insan doğal zekâ yapısından farklı olarak, etkileşimli makineler ya da bilişim sistemleri vasıtasıyla inceleme ve değerlendirme yeteneği olarak ifade edilmektedir. Günümüz dünyası adeta bir teknoloji çağını yaşamakta, her...
12 Nisan 2021

Anayasanın değiştirilmesi

Yazılı ve görsel medyadan, ülkemiz gündeminde, Anayasa değişikliğinin yer aldığını izlemekteyiz. 9/11/1982 Tarih ve 17863 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın (Kısaca 'Anayasa”) 17/05/1987...
06 Nisan 2021

İdari makamların etkinliğin yasaklanmasında özeni

Bildirimli veya bildirimsiz olmasından bağımsız olarak, toplantı, yürüyüş veya diğer etkinliklerin düzgün bir şekilde yapılmasını güvence altına almak amacı ile, idari makamlara, makul ve uygun önlemlerin alınmasını sağlamaya yönelik...
29 Mart 2021

Yatırımcıya tahkim çözüm yolu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Singapur Sözleşmesi ve İnsan Hakları Eylem Planı'nda, küresel uyuşmazlıkların çözümlenmesinde 'Tahkim” e de yer verilmiştir. Taraflar asındaki uyuşmazlıklar devlet garantisi...
22 Mart 2021

İnsan hakları eylem planı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti yakın günlerde, 9 amaç 50 hedef ve 393 faaliyet içeren 'İnsan Hakları Eylem Planı”nı açıkladı. Bu Eylem Planında; 'Kamu ve özel sektör çalışanları ile öğrenciler, kendi dini bayramlarında izinli...
15 Mart 2021

Pandemide sağlayıcının çalışanla sorunu

Ülkemizde yaşanan pandemi döneminde e - ticaret yolu ile alışverişte önemle bir yoğunluk gözlenmektedir. Satıcı kuruluş, aldığı siparişleri genellikle motorsikletli kişiler aracılığı ile müşterilerine ulaştırmaktadırlar. Alınan...
08 Mart 2021

Doktorun ölümünde güvenli olmayan ilaç sorunu

Bursa'da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümünde baş asistan doktor olarak görev yapan Sayın Mustafa Yalçın, kayak yapmak için gittiği Uludağ'da intihar etmiştir. Basında verilen haberlerde, bir...
01 Mart 2021

Davada kesinlik sınırı ve yetkide öncelik sırası

İki aracın trafik kazasında çarpışması sonucu hasar meydana gelir. Zarar gören, oluşan hasar bedeli ve kazanç kaybı için icra takibi başlatır. Kazaya sebebiyet veren tarafından, icra takibine konu borca itiraz üzerine, icra dairesince takibin...
22 Şubat 2021

Sürücü belgesinin iptali

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Sürücü adaylarında aranacak şartlar” başlıklı 41 inci Maddesi bir kısım hükmüne göre; 'Sürücü belgesi alacakların; (...) e) Adli sicilinde, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı...
15 Şubat 2021

Tareks Taahhütnamesi

29 Aralık 2011 tarih ve 28157 sayılı Resmî Gazete'de Ekonomi Bakanlığınca 'Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği” (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2011/53) yayımlanmıştır. Bu Tebliğin amacı, ürün güvenliği ve teknik...
08 Şubat 2021

Dijital mecralarda kişisel verilerin korunması

WhatsApp tarafından, yazımsal hata nedeniyle kullanıcıların ticari ve kişisel verilerini Google'a aktarıldı. Bundan sonra, yeni güncelleme adı altında, gizlilik politikasını değiştirme ve sözleşme onayı istemesi suretiyle kullanıcı...
01 Şubat 2021

Covid - 19 virüs ölümünden hastanenin sorumluluğu

Küresel ölçekte Covid - 19 virüsünden dolayı ölümlerin yaşandığı bir süreçten geçmekteyiz. Konunun sadece insan sağlığı ile sınırlı olmadığı ve çeşitli boyutlarda yansımalarının bulunduğu duraksama konusu olmasa gerekir. Bu...
25 Ocak 2021

İdare ecrimisilinde alternatif çözüm

Ecrimisil, haksız yere bir taşınmaza zilyed olup ondan yararlanan kişiden alınan ve kullanma karşılığını oluşturan tazminat olarak tanımlanmaktadır. Uygulamada, il veya ilçe belediyelerince, mülkiyetinde olmayan ve Hazineye ait olan; yol,...
18 Ocak 2021

Mal ve hizmet tedarikinde geç ödeme tutarı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1530 (7) madde fıkra hükümleri uyarınca; ' .. alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hâllerde...
11 Ocak 2021

Kredi kartında bankanın sorumluluğu

Tüketicinin, bankaca verilen kredi kartından bilgisi ve rızası hilafına mail order yöntemiyle Bankaya üye işyerinden yapılan alışveriş nedeniyle Bankanın sorumlu olup olmayacağı konusunda tereddütler yaşandığı ve bazı bankaların iade...
04 Ocak 2021

Covid - 19 hastalık aşısında AKO

Yeni ilaçlar geliştirmek ve piyasaya sürülmesi için klinik öncesi ve klinik çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Farmakolojik incelemelerin yapıldığı başlıca yerler üniversitelerin ve özellikle ilaç endüstrisinin farmakoloji laboratuvarları...
28 Aralık 2020

Hukuk reformuna dokunuş

Günümüzde izlenen basın ve yayımlardan, 'Hukuk ve Demokrasi Reformu” konusunda çalışmalar olduğu yolunda haberler izlemekteyiz. Bu alanla ilgili olarak ilgili çevrelerin aşağıda belirtilen konulardaki tespitlerimizin dikkate alınacağını...
21 Aralık 2020

ISLAMOPHOBIA

Yazılı basında, merkezi İngiltere'de bulunan Arap İnsan Hakları Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada; ' Avrupa Birliği'ne (AB) Fransız Hükümetinin Müslümanlara karşı uyguladığı sert politikalara sesiz kalmamaları...
14 Aralık 2020

Senede bağlanmamış çıplak payın devri

Paylar senede bağlanmamış olsa bile, senede bağlanana kadar geçen dönemde varlıklarını sürdürmeye devam etmektedirler. Bunun anlamı, senede bağlanmamış payın da tıpkı senede bağlanmış paylar gibi her türlü hukuki işleme konu teşkil...
07 Aralık 2020

Özel hayat ve hayatın gizli alanını ihlal

Özel hayat kişilik hakları içerisinde özel bir öneme sahip olup, demokratik bir hukuk devletinde vazgeçilmez nitelik taşır. Zira özel hayat kişiliğin en temel çekirdeği olarak da kabul edilir. Kişi, bütün varlığıyla bir bütün olarak...
30 Kasım 2020

Haçlı seferleri

Ankara Dil Tarih Ve Coğrafya Fakültesi 'Tarih” bölümünde öğrenci olduğum sıralarda, işlenen pek çok tarih konusu arasında 'Haçlı Seferleri” de yer almaktadır. Bu vesile ile başta Sayın Prof. Dr. İnalcık olmak üzere, tüm...
23 Kasım 2020

Anonim şirket yönetim kurulunun depremde ölenlerden dolayı sorumluluğu

İzmir'de yaşanan deprem sonrasında, yıkılan yapı yüklenici (müteahhit) yetkilileri tutuklanmıştır. Bu çalışmada, yüklenici anonim şirket ise, gerçekte hangi yöneticinin ayıplı yapıdan (eserden) dolayı sorumlu olması hukuki yönü...
16 Kasım 2020

Hastanın tıbbi müdahale konusunda bilgilendirilmesi

Kişilik haklarının korunması, hak sahibinin vücut bütünlüğüne yönelik her tür girişim hakkında serbest karar alabilmesini gerektirir. Rıza ve aydınlatma birbirinin tamamlayıcısıdır. Rıza alınırken, hastanın veya kanuni temsilcisinin...
09 Kasım 2020

Taşıt takas sistemi

Taşıt alım ve satışlarında pek çok kişi dolandırılmakta ve bu sebepten mağduriyetler yaşanmaktadır. Bu sebeple, söz konusu taşıt satış işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için, Takasbank ile Türkiye Noterler Birliği...
03 Kasım 2020
22
parçalı az bulutlu