banner8

banner13

banner6

Dr. Mevci Ergün

Bütün Yazıları

Dr. Mevci Ergün

Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılması

Çalışma hayatında zaman zaman çocuk ve genç işçilerin çalıştırılması söz konusu olmaktadır. Konu, çocuk ve genç işçilerin; sağlık ve güvenliklerini, fiziksel, zihinsel, ahlaki ve sosyal gelişmelerini veya öğrenimleriyle doğrudan...
19 Temmuz 2021

Onayın ilave ücrete etkisi

Sosyal Güvenlik Kurumuyla (Kısaca 'Kurum/SGK”) sözleşmeli; vakıf üniversitesi ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca; Kurumca belirlenen oranı geçmemek üzere kişilerden ilave ücret alınabilir (SGK Sağlık Uygulama Tebliği /Kısaca...
13 Temmuz 2021

İfade özgürlüğünün ihlali

ir yapı kooperatifi, satın alınan arazi üzerine bina yaparak ortaklarına daire vermek amacıyla kurulur. Bu kooperatifte üye olan üç kişi, Cumhuriyet Başsavcılığı'na (Başsavcılık) bir dilekçe sunarak, bahse konu kooperatifin yöneticileri...
06 Temmuz 2021

Belirsiz alacak ve kısmi dava

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (Kısaca 'HMK”) 107'nci maddesinde 'belirsiz alacak ve tespit davası” düzenlenmiştir. Davanın belirsiz alacak davası olarak açılabilmesi için, dava tarihinde uyuşmazlığa konu alacağın...
29 Haziran 2021

Ön sözleşme sorunu

Uygulamada, ön sözleşme kurulmadan doğrudan asıl sözleşme yapılması, adeta kural haline gelmiştir. Oysa, yasal düzlemin aksi yönde olduğunu belirtmekte yarar görmekteyiz. Mevcut çoğunluk hukuka aykırı uygulama sonucunda azımsanmayacak zararlar...
22 Haziran 2021

Teknik bilginin korunması

Teknik bilgi (Know How); bir şeyin, işin nasıl yapılacağını bilme olarak tanımlanır. Know How Lisans Sözleşmelerine Avrupa Topluluğu Antlaşması'nın 85/3 Maddesi'nin Uygulanması Hakkında 556/89 Sayılı Komisyon Tüzüğünde 'Teknik...
14 Haziran 2021

Tacirin basiretli davranma yükümlülüğü ve dürüstlük kuralı

Anonim şirket, limited şirket ve diğer tacirler ile kiraya verenler arasında kurulan kira sözleşmelerinden dolayı çeşitli uyuşmazlıkların doğması olasıdır. Bunlardan biri de, tacir olan kiracının basiretli davranma yükümlülüğünün,...
08 Haziran 2021

Soykırım ve insanlığa karşı suçlar hukuku araştırma enstitüsü

Basın ve yayım organlarından, Yüksek Öğretim Kurulu'nun 'Soykırım Ve İnsanlığa Karşı Suçlar Enstitüsü” nün kuruluş çalışmalarına başladığı haberini öğrenmiş bulunmaktayız. Bir planın uygulanması suretiyle ve siyasal,...
31 Mayıs 2021

Ölen kişinin mirasçılarına icra takibi

Ölen kişinin mirasçılarına icra takibi yapılması, mirasın reddedilmesi haline göre değişkenlik göstermektedir. Mirası kabul etmiş mirasçılara karşı icra takibinin yöneltilmesi olasıdır. Bu şekilde yöneltilecek icra takibi, ölen kişi...
24 Mayıs 2021

Kartellerin yatay işbirliği

Petrokimya üretiminde dünyada kartel konumunda olan ve daha önce bu özelliklerinden dolayı çeşitli cezalar alan bazı yabancı kuruluşların, Covid - 19 pandemi sürecinde Türkiye'ye ihraç ettikleri ürünlerde (Örneğin; özellikle plastik...
17 Mayıs 2021

İnternet alan adları 

İnternet alan adı (domain name), internet üzerinde bulunan bilgisayar veya İnternet sitelerinin adresini belirlemek için kullanılan internet protokol (Kısaca 'IP”) adresini tanımlayan adlar olarak tanımlanmaktadır.  Diğer bir anlatımla,...
10 Mayıs 2021

Kamuda güvenlik soruşturması 

7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu (Kısaca 'KGSAK”)17 Nisan 2021tarihinde yürürlüğe girdi. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmasını talep eden kamu kurum ve kuruluşları ile milli...
04 Mayıs 2021

Soykırım yalanı

Amerika Birleşik Devletleri (Kısaca 'ABD”) Senatosu, geçtiğimiz günlerde, sözde Ermeni soykırımı iddiaları konusunda Türkiye'ye karşı olumsuz bir karar almıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu da konu ile ilgili 13.12.2019...
26 Nisan 2021

Yapay zekanın tahkimde uygulanması

Ekohaber Gazetesinin 24/10/2014 tarihli sayısında yayımlanan makale metni şöyledir; 'Bu çalışmaların bir halkası da İstanbul'un uluslar arası finans merkezi olması için diğer yanda Londra örneğinde olduğu gibi, bir tahkim merkezine...
19 Nisan 2021

Yapay zekanın yasa sorunu

Yapay zekâ, insan doğal zekâ yapısından farklı olarak, etkileşimli makineler ya da bilişim sistemleri vasıtasıyla inceleme ve değerlendirme yeteneği olarak ifade edilmektedir. Günümüz dünyası adeta bir teknoloji çağını yaşamakta, her...
12 Nisan 2021

Anayasanın değiştirilmesi

Yazılı ve görsel medyadan, ülkemiz gündeminde, Anayasa değişikliğinin yer aldığını izlemekteyiz. 9/11/1982 Tarih ve 17863 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın (Kısaca 'Anayasa”) 17/05/1987...
06 Nisan 2021

İdari makamların etkinliğin yasaklanmasında özeni

Bildirimli veya bildirimsiz olmasından bağımsız olarak, toplantı, yürüyüş veya diğer etkinliklerin düzgün bir şekilde yapılmasını güvence altına almak amacı ile, idari makamlara, makul ve uygun önlemlerin alınmasını sağlamaya yönelik...
29 Mart 2021

Yatırımcıya tahkim çözüm yolu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Singapur Sözleşmesi ve İnsan Hakları Eylem Planı'nda, küresel uyuşmazlıkların çözümlenmesinde 'Tahkim” e de yer verilmiştir. Taraflar asındaki uyuşmazlıklar devlet garantisi...
22 Mart 2021

İnsan hakları eylem planı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti yakın günlerde, 9 amaç 50 hedef ve 393 faaliyet içeren 'İnsan Hakları Eylem Planı”nı açıkladı. Bu Eylem Planında; 'Kamu ve özel sektör çalışanları ile öğrenciler, kendi dini bayramlarında izinli...
15 Mart 2021

Pandemide sağlayıcının çalışanla sorunu

Ülkemizde yaşanan pandemi döneminde e - ticaret yolu ile alışverişte önemle bir yoğunluk gözlenmektedir. Satıcı kuruluş, aldığı siparişleri genellikle motorsikletli kişiler aracılığı ile müşterilerine ulaştırmaktadırlar. Alınan...
08 Mart 2021

Doktorun ölümünde güvenli olmayan ilaç sorunu

Bursa'da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümünde baş asistan doktor olarak görev yapan Sayın Mustafa Yalçın, kayak yapmak için gittiği Uludağ'da intihar etmiştir. Basında verilen haberlerde, bir...
01 Mart 2021

Davada kesinlik sınırı ve yetkide öncelik sırası

İki aracın trafik kazasında çarpışması sonucu hasar meydana gelir. Zarar gören, oluşan hasar bedeli ve kazanç kaybı için icra takibi başlatır. Kazaya sebebiyet veren tarafından, icra takibine konu borca itiraz üzerine, icra dairesince takibin...
22 Şubat 2021

Sürücü belgesinin iptali

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Sürücü adaylarında aranacak şartlar” başlıklı 41 inci Maddesi bir kısım hükmüne göre; 'Sürücü belgesi alacakların; (...) e) Adli sicilinde, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı...
15 Şubat 2021

Tareks Taahhütnamesi

29 Aralık 2011 tarih ve 28157 sayılı Resmî Gazete'de Ekonomi Bakanlığınca 'Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği” (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2011/53) yayımlanmıştır. Bu Tebliğin amacı, ürün güvenliği ve teknik...
08 Şubat 2021
28
açık
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?