banner6

banner17

Dr. Mevci Ergün

Bütün Yazıları

Dr. Mevci Ergün

Paris Anlaşması

Rusya ile Kırım Savaşı'nı kazanan Osmanlı İmparatorluğu, Birleşik Krallık ve Fransa arasında barış için 30 Mart 1856 tarihli Paris Anlaşması imzalanmıştır.  Günümüzde açıklanan Paris Anlaşması ise, Aralık 2015'te...
18 Ekim 2021

Kamu ihale kanununda  değişiklik çalışmaları

4734 Numarası Kamu İhale Kanununda (Kısaca 'KİK”) değişiklik öngören Taslak Metnin hazırlandığı basında haberler arasında geçmektedir.  Önceden de bu Kanun'da zaman zaman değişiklikler kabul edilmiştir. Bu Kanunun amacı,...
12 Ekim 2021

Şirketler topluluğu

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (Kısaca 'TTK”) yürürlüğe girmesinden önce kurulan holding anonim şirketler istisna olmak üzere, bu unvan altında daha sonra kurulan anonim şirketlerin diğer anonim şirketlere nazaran bir ayrıcalığı...
05 Ekim 2021

Hatalı enjeksiyon  uygulanmasından doğan giderim

Küresel ölçekte Covid - 19 virüsünden dolayı aşılamaların yaşandığı bir süreçten geçmekteyiz. Konunun insan sağlığı ile çeşitli boyutlarda yansımaları bulunmaktadır.  Bu yansımalardan biri de, Covid - 19 aşısı için hastaneye...
27 Eylül 2021

Anayasa mahkemesine bireysel başvuru

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru, doktrin ve uygulamada, ya 'Anayasal şikâyet” ya da 'Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru” olarak adlandırılmaktadır. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru, temel hak ve özgürlükleri...
20 Eylül 2021

Kaçak elektrik kullanımında görev sorunu

Elektrik dağıtım kuruluşlarından (Kısaca 'Dağıtıcı”) elektrik verilmesi (mal ve hizmet alımı) için alıcı kişilerle abone sözleşmesi yapılmaktadır. Alıcı olanlar, tüketiciler, tüzel kişiler ya da adi ortaklıklar olabilmektedir....
13 Eylül 2021

Sağlık hizmetlerinin denetimi

27 Ağustos 2021 tarihli yazılı basında; bir özel hastanede konsey uygulamaları ile sağlık sisteminde gereksiz harcamaları önlemek ve kaliteyi artırmak için tedavi ve ameliyatlarda denetim sistemi başlatıldığı, bir yılda 1.511 hastadan 720'si...
06 Eylül 2021

Anonim şirketlerde vesayet düzeni

Anonim şirket hukukunda kayyım, yasal temsilcinin görevini yerine getirmesine bir engel varsa (TMK m.426/I.b.3) veya gerekli organlardan yoksun kalmış ve yönetimi başka yoldan sağlanamamışsa (TMK m.427/I.b.4), vesayet makamınca, ilgilisinin isteği...
31 Ağustos 2021

Tutuklamada kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlali

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesine (Kısaca 'Any Mah”), tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin birçok kişisel başvuru yapılmaktadır.  Türkiye Cumhuriyeti...
24 Ağustos 2021

Bankaların ticari müşterileri ile  gerçekleştireceği işlemlerde  alınabilecek ücretler

Bankaların, ticari müşterileri ile gerçekleştireceği işlemlerde öngörülebilirliğin ve şeffaflığın artırılması, kavram ve terim birliğinin sağlanması ve aşırı ücretlendirmenin önlenmesi için, sunulan ürün veya hizmetler karşılığı...
16 Ağustos 2021

Sosyal paylaşım sitesinde kişisel bilgilerin açıklanması

Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, kişiler hakkında adeta yarışırcasına mesajlar ve belgeler yayımlanmaktadır. Örneğin; kişi ve/veya yakınlarının adı, kimlik numaraları, adresleri, belgeler ve fotoğrafları gibi kişisel bilgiler...
09 Ağustos 2021

Haksız tutuklu kalma tazminatı

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 'Tazminat istemi” kenar başlıklı 141. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ilgili bölümü şöyledir: 'Suç soruşturması veya kovuşturması sırasında; a) Kanunlarda belirtilen koşullar...
03 Ağustos 2021

Ev hayvanlarını koruma

Gerçek veya tüzel kişiler tarafından özellikle evde, iş yerlerinde ya da arazisinde özel ilgi ve refakat amacıyla muhafaza edilen, bakımı ve sorumluluğu sahiplerince üstlenilen her türlü hayvan, ev hayvanı olarak tanımlanır. Örneğin; kedi...
27 Temmuz 2021

Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılması

Çalışma hayatında zaman zaman çocuk ve genç işçilerin çalıştırılması söz konusu olmaktadır. Konu, çocuk ve genç işçilerin; sağlık ve güvenliklerini, fiziksel, zihinsel, ahlaki ve sosyal gelişmelerini veya öğrenimleriyle doğrudan...
19 Temmuz 2021

Onayın ilave ücrete etkisi

Sosyal Güvenlik Kurumuyla (Kısaca 'Kurum/SGK”) sözleşmeli; vakıf üniversitesi ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca; Kurumca belirlenen oranı geçmemek üzere kişilerden ilave ücret alınabilir (SGK Sağlık Uygulama Tebliği /Kısaca...
13 Temmuz 2021

İfade özgürlüğünün ihlali

ir yapı kooperatifi, satın alınan arazi üzerine bina yaparak ortaklarına daire vermek amacıyla kurulur. Bu kooperatifte üye olan üç kişi, Cumhuriyet Başsavcılığı'na (Başsavcılık) bir dilekçe sunarak, bahse konu kooperatifin yöneticileri...
06 Temmuz 2021

Belirsiz alacak ve kısmi dava

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (Kısaca 'HMK”) 107'nci maddesinde 'belirsiz alacak ve tespit davası” düzenlenmiştir. Davanın belirsiz alacak davası olarak açılabilmesi için, dava tarihinde uyuşmazlığa konu alacağın...
29 Haziran 2021

Ön sözleşme sorunu

Uygulamada, ön sözleşme kurulmadan doğrudan asıl sözleşme yapılması, adeta kural haline gelmiştir. Oysa, yasal düzlemin aksi yönde olduğunu belirtmekte yarar görmekteyiz. Mevcut çoğunluk hukuka aykırı uygulama sonucunda azımsanmayacak zararlar...
22 Haziran 2021

Teknik bilginin korunması

Teknik bilgi (Know How); bir şeyin, işin nasıl yapılacağını bilme olarak tanımlanır. Know How Lisans Sözleşmelerine Avrupa Topluluğu Antlaşması'nın 85/3 Maddesi'nin Uygulanması Hakkında 556/89 Sayılı Komisyon Tüzüğünde 'Teknik...
14 Haziran 2021

Tacirin basiretli davranma yükümlülüğü ve dürüstlük kuralı

Anonim şirket, limited şirket ve diğer tacirler ile kiraya verenler arasında kurulan kira sözleşmelerinden dolayı çeşitli uyuşmazlıkların doğması olasıdır. Bunlardan biri de, tacir olan kiracının basiretli davranma yükümlülüğünün,...
08 Haziran 2021

Soykırım ve insanlığa karşı suçlar hukuku araştırma enstitüsü

Basın ve yayım organlarından, Yüksek Öğretim Kurulu'nun 'Soykırım Ve İnsanlığa Karşı Suçlar Enstitüsü” nün kuruluş çalışmalarına başladığı haberini öğrenmiş bulunmaktayız. Bir planın uygulanması suretiyle ve siyasal,...
31 Mayıs 2021

Ölen kişinin mirasçılarına icra takibi

Ölen kişinin mirasçılarına icra takibi yapılması, mirasın reddedilmesi haline göre değişkenlik göstermektedir. Mirası kabul etmiş mirasçılara karşı icra takibinin yöneltilmesi olasıdır. Bu şekilde yöneltilecek icra takibi, ölen kişi...
24 Mayıs 2021

Kartellerin yatay işbirliği

Petrokimya üretiminde dünyada kartel konumunda olan ve daha önce bu özelliklerinden dolayı çeşitli cezalar alan bazı yabancı kuruluşların, Covid - 19 pandemi sürecinde Türkiye'ye ihraç ettikleri ürünlerde (Örneğin; özellikle plastik...
17 Mayıs 2021

İnternet alan adları 

İnternet alan adı (domain name), internet üzerinde bulunan bilgisayar veya İnternet sitelerinin adresini belirlemek için kullanılan internet protokol (Kısaca 'IP”) adresini tanımlayan adlar olarak tanımlanmaktadır.  Diğer bir anlatımla,...
10 Mayıs 2021
banner14
15
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?