Ekonomideki durgunluğun 2023 yılına damgasını vurduğunu kaydeden sanayici ve iş insanları, olumsuzluklara rağmen çalışmaya, üretmeye ve ayakta kalmaya çalıştıklarını vurguladılar.

BURSA İŞ DÜNYASI 2024’TEN UMUTLU

Orta Vadeli Programın etkilerinin görüleceğini dile getiren sanayici ve iş insanları, belirlenen büyüme, enflasyon ve ihracat hedeflerine ulaşılabilmesi için makroekonomik istikrara yönelik adımların kararlılıkla atılması çağrısında bulundular. Bursa iş dünyası temsilcileri, üretim ve finansman maliyetlerinin düşürülmesi ve yatırım ortamının mutlaka iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizdiler.

Erol Gülmez

NOSAB YKB

Otomotivde ihracatın şampiyonları ödüllerini aldı Otomotivde ihracatın şampiyonları ödüllerini aldı

İhracatçı

için destek

gerekli

Ülkemizin ve Bursa’mızın büyümesi, kalkınmanın her kesime yayılması için biz sanayici ve ihracatçılar olarak her zaman olduğu gibi üzerimize düşeni yerine getirmeye hazırız. Ülkemizde ve bölgemizde yaşanan acı olayların etkilerinin yaşandığı bir yılı geride bırakmak üzereyiz. Yaşanan deprem felaketlerinin ve bölgemizdeki savaşların ekonomimize etkileri her kesimden insanımızı olduğu gibi sanayicimizi de etkiliyor. Finansmana erişimin kolaylaştırılması ile birlikte üreticiyi, ihracatçıyı dünya ile rekabet edebilecek seviyeye getirecek teşvik ve destekler, bu zorlu dönemde de ekonominin çarklarını döndürecek, hedeflere giden yolda elimizi güçlendirecektir.

Yalçın Toy

Kayapa OSB YKB

Zorlukları

yeneceğimize

inancımız tam

Ülkemizin büyümesi ve gelişimi için sanayiciler olarak her şart ve koşulda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zorlu geçen yılın etkileri yılsonunda da görülecektir. Bir yandan yıl boyunca hep birlikte mücadele ettiğimiz zorluklar, diğer yandan bölgemizdeki savaşlar ister istemez ekonomimize durağanlık getirdi. Sanayici, ihracatçı ve devletimizin işbirliği ile bu zorlukları yeneceğimize olan inancımız tamdır.

Birçok sektörde görülen durağanlığın önüne geçecek adımların ivedilikle hayata geçirilmesi, bir yandan girdi maliyetleri, finans krizi ve yüksek enflasyonla mücadele eden her kesimden insanımızın ve üreticilerimizin uluslararası rekabet koşullarında öne çıkması için desteklenmesi şart.

Biz her koşulda Bursa’mız ve ülkemiz için üretmeye, çalışmaya devam ediyoruz. Devletimizin de desteği ile bu zorlu virajı geçeceğimize inanıyoruz.

Nilüfer Çevikel

DOSABSİAD YKB

İstikrara

yönelik adımlar

atılmalı

2023 yılı sonu için açıklanan yüzde 65’lik enflasyon beklentisi, enflasyonla mücadelenin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermiştir. Öte yandan 2024 için belirlenen yüzde 33’lük hedefi ise gelecek adına umut verici olarak değerlendirilebilir. Büyüme tarafında ise yüzde 4,4 hedefinin, ekonomik istikrar açısından isabetli olduğunu düşünüyorum. 2024’teki büyüme hedefi olan yüzde 4 de sürdürülebilir bir büyüme öngörüsüdür. İhracatı için belirlenen 267 milyar dolar hedefi de dış ticaretteki canlılığın devam edeceğine işaret ediyor. Ancak, bu hedeflere ulaşmak için makroekonomik istikrarı amaçlayan adımların kararlı şekilde atılması şart. Ekonomik istikrarın sağlanması ve iş dünyasının daha iyi koşullarda katma değer sağlaması için bizler çalışmaya devam edeceğiz. Daha sürdürülebilir ekonomik büyüme, istikrarlı faiz oranları ve enflasyonun kontrolü gibi hedeflere odaklanarak, iş dünyasının her zaman olduğu gibi ülke ekonomisi için çok daha fazla değer üretmeye devam edeceğine inanıyorum.

İş dünyası için en önemli beklenti, üretim ve finansman maliyetlerinin düşürülmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesidir. Özellikle düzenleyici mekanizmaların daha işler hale gelmesi ve iş yapma maliyetlerinin düşürülmesi, büyüme hedeflerine ulaşmamızı kolaylaştıracaktır. Ayrıca, Ar-Ge ve inovasyona yönelik teşviklerin artırılması, rekabet gücünü ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyecektir. Diğer yandan önümüzdeki süreçte iş dünyasını destekleyici finansal politikaların sıkı şekilde izlenmesi, yatırım ortamının daha da iyileştirilmesi, döviz kuru dalgalanmalarına karşı daha etkin koruma mekanizmalarının geliştirilmesi ve üretim maliyetlerinin kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. İşletmelerin üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi ve maliyetlerini kontrol altına alması da bu süreçte önem teşkil edecek.

Osman Güler

IBIA YKB

Girdi

maliyetlerinin

düşürülmesi şart

2024 yılı için belirlenen enflasyon hedefine ulaşılabileceği konusunda çok iyimser olamıyorum. Hatta yılın ilk çeyreğinden sonra daha da artabilir.

İhracat artışı ise özel sektörün gayretleri ve performansı ile ilgili olduğundan böyle bir yükselme yaşanabilir.

Büyüme ve ihracat artışı olabilmesi için üretimdeki girdi maliyetlerinin düşürülmesi şart. Bunların başında da personel giderleri ile enerji fiyatları geliyor.

Ayrıca reel sektörün kredilere rahat ulaşabilmesi ve finansal rahatlamaların da olması gerekiyor.

Nermin Ceyhan

TEKSİDER YKB

Yerli

üreticinin

eli güçlendirilmeli

2023 yılı ne yazık ki ülkemizde ve bölgemizde hepimizi derinden yaralayan acı dolu olaylarla sonlanıyor. Bir yandan yaralarını sarmaya çalıştığımız deprem felaketleri, diğer yandan bölgemizdeki savaşlar. Tüm bunların yanında dünya genelinde yaşanan resesyon ekonomimizi ve tüm sektörleri etkiliyor. Bizler tekstil ve konfeksiyon sektörleri temsilcileri olarak her koşulda olduğu gibi ülkemiz için üretmeye, ihracat yapmaya çalışıyoruz ancak yerli üreticinin elini güçlendirecek, ihracatta ve üretimde önümüzü açacak devlet destekleri şart. Girdi maliyetlerindeki artışla birlikte Çin’in tekrar pazara girmesi Türk tekstil ve konfeksiyon sektörünün dünya pazarındaki rekabet gücüne sekte vuruyor.

Üretim, istihdam ve ihracatta yeniden güçlenmemiz için devletimizin yerinde ve zamanında hamleleri ile sektörümüz yeniden ekonomimizin lokomotifi haline gelebilir. Girdi maliyetlerindeki artışlara müdahale, sektörümüzdeki vergi yükünün hafifletilmesi, kargo fiyatlarının Çin ile rekabet edebileceğimiz şekilde düşürülerek sabitlenmesi, istihdam için atılacak teşvik ve destek adımları sektör temsilcilerini bu süreçte rahatlatabilir.

Engin Çetiner

GÖRSİAD YKB

Büyüme ve

ihracatta daha

fazlasını yaparız

Dünyayı saran Covid salgını ile ülkelerin ekonomilerini canlı tutması için tüm para muslukları açması ve düşük kredi sağlaması dolasıyla enflasyonun artmasına sebep olmuştur. Pandemi sonrası çıkan enflasyonu kontrol altına almak hatta düşüş trendine sokmak için politika faizleri kademeli olarak artılırmış ve bu trend sağlanmıştır. Maalesef bu ülkemizde çok geç uygulanmaya sokulmuş hatta faizlerin düşürülmesi gibi yanlış politika uygulanmıştır. Bunun sonucunda yüksek enflasyonun getirdiği yüksek maaliyetler hem yaşam için gerekli ürünlerin fiyatlarını hem de üretim için kullanılan tüm ürünlerinin maliyet artışına sebep olmuştur. Konumuz olan makine sektöründe artan ürün maliyetleri ile ulusal arası pazarda rekabet gücümüz zayıflatmıştır. 2023 enflasyon rakamı yüzde 65 civarı olacaktır ama 2024 enflasyon hedefinin hedeflenin üzerinde olacağını tahmin ediyorum. Her yorumumda belirttiğim gibi Türk imalat sektörü son yıllarda çok büyük hamleler yapmış özellikle makine imalat sektöründe büyük işler başarmıştır. 2024 yılı için hedeflenen büyüme ve ihracat rakamları hayal değil hatta daha üstü yapmak mümkün olabilir. Bu da üretim ve ihracat yapan tüm firmalar desteklenmeli, en önemlisi döviz kurunun enflasyon oranında artması hatta ihracat döviz kurunun ayrı olarak belirlenmesi ihracat yapan firmaların önünü açacak ve birçok üreticiyi ihracat yapmaya teşvik edecektir. İhracat yapan firmaların 2023 yılında önündeki tek engel üretim maliyeti oldu.

Bu da firmaların pazarını kaybetmemek için düşük karlar ile satış yapmaya zorlamıştır. Bunun sonucu hedeflediği yatırımları ertelemesine sebep olmuştur. Bu durumda 2024 yılı ihracat rakamlarında fazla artış olmasına engel olacaktır. Üretim ve ihracat yapan firmalar 2022 ve 2023 yıllarında çok zorluklarla karşılaştı. En başta artan üretim maliyetleri oldu. Düşük karlıkla yapılan satışlar firmaları nakit sıkıntısına soktu. Yatırım kredileri uygun şartlarda açıklansa da maalesef bu kredileri ulaşmak birçok firma için imkansız olmuştur.

Yatırım yapacak firmalara uzun vade uygun şartlarda krediye ulaşım kolaylığı sağlanması, ihracat döviz kuru uygulanması ülkemizin ihracatının artmasına büyük temel oluşturacaktır. Ayrıca kalifiye işçi bulmada sıkıntı üst seviyeye ulaştı. Acilen önlem alınmalı ülkemizin yüz akı sanat ve meslek okulları tekrar popüler hale getirilmelidir.

Özer Matlı

Bursa Ticaret Borsası YKB

En önemli

sorun

enflasyon

Türkiye, pandemi ile başlayan ve daha sonrasında devam eden süreçte savaşlar, deprem ve sel afetlerinin etkileri, mevcut enflasyonist ortam, finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar ve küresel iklim değişikliklerinin getirdiği öngörülemez gelişmeler gibi temel problemlerle mücadele etmek zorunda kaldığı bir dönemden geçiyor.

Özellikle hammadde ve enerji fiyatlarına bağlı olarak artan maliyetler reel sektörü oldukça zorladı. Böylesi zor bir dönemde iş dünyasının öngörülebilirlik açısından son derece önemsediği Orta Vadeli Program’da yüksek enflasyon, cari açık, finansmana erişim başta olmak üzere, temel iktisadi sorunlara ilişkin makroekonomik istikrarı önceleyen gerçekçi hedeflerin ortaya konmuş olmasını değerli buluyorum.

Buna karşın mevcut jeopolitik risklerin devam ettiği, fiyatlamalara ilişkin belirsizliklerin arttığı bu süreçte 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak revize edilirken, yılı belirlenen enflasyon oranına yakın bir oranda tamamlayacağımızı öngörüyorum.

Merkez Bankası’nın son dönemde uygulamaya başladığı sıkı para politikasının etkilerinin hissedileceği 2024 yılında ise enflasyon tahmininin yüzde 33 olarak ortaya konması önemli. Zira bugün ekonomimizin en önemli sorunu enflasyon. Hiç kuşkusuz en büyük temennimiz enflasyonun yeniden tek haneye indirilmesi ve alım gücünün arttırılmasıdır. Bu hedeflere ulaşırken, yatırımcılarımızın ve istihdam sağlayan şirketlerimizin beklentilerini karşılayacak tedbirlerin de hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Erdinç Acar

ARSİYAD YKB

Finansa

ulaşmakta

zorlanıyoruz

2024 yılsonu enflasyon oranının da 2023 yılı gibi yüksek oranda gerçekleşeceğini düşünüyorum. Hatta yüzde 75’lere kadar çıkacağını tahmin eden kesimler var. Eğer döviz yükselmeye devam ederse ihracatımızda yükseliş sürebilir ancak büyüme oranları yüzde 3 gibi gerçekleşirse bu durumun dahi başarı olacağını düşünüyorum. Şu anda iş dünyası en fazla finansa ulaşmakta zorlanıyor. Bankalar kredi musluklarını kapattığı için krediye ulaşmak ancak yüksek faiz oranları ile mümkün olabiliyor. Özellikle ihracat yapan firmalar için daha uygun kredi imkanları sunulmalı. İhracatçının önünü açacak bu imkanlar ile birlikte kurlar da yükselirse Türk malları daha cazip hale gelebilir. Bunun yanı sıra ithalat ve ihracat dengemizin sağlanması cari açıklarımızın kapanmasına destek olacak, ülke ekonomimizi güçlendirecektir.

Mustafa Gümüş

BUMİAD YKB

Destek

programları elzem

bir hal aldı

Ülkemizde ve bölgemizde acılı olaylarla geçen 2023 yılına bir de ekonomik durağanlık damgasını vurdu. Tüm dünyada pandeminin arkasından yaşanan resesyon, ülkemizde de kendini gösterdi. Bölgemizde yaşanan savaşlarla birlikte perçinlenen sorunlar, her yönüyle ülkemizi etkiledi. Tüm bu olumsuzluklara rağmen iş dünyamız çalışmaya, üretmeye, ayakta kalmaya çalışmaya devam ediyor. İhracat ve büyüme, istihdam rakamlarında ve ekonomide istenilen rakamların yakalanması için devletimizin gerekli destek programlarını zaman geçirmeden hayata geçirmesi elzem bir hal aldı.

Şeref Demir

İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Resesyonun

etkilerini

görüyoruz

Acı dolu felaketler yaşadığımız 2023 yılında asrın felaketinin yaralarını sarmaya devam ederken, bir yandan da tüm dünyada yaşanan resesyonun etkilerini ülkemizde de görüyoruz.

Bölgemizde yaşanan savaşlar, ekonomideki belirsizliği perçinlerken, iş dünyası temsilcileri olarak bizler ülkemiz için üretmeye, çalışmaya devam ediyoruz.

Devletimizin ekonomideki olumsuzluklara karşı iş dünyasını destekleyecek teşvik ve destekleri ekonomi çarklarının dönmesini sürdürecek, 2024 yılına daha umutlu bir şekilde girebilmemizi sağlayacaktır. Bu zorlu günlerden hep birlikte güçlenerek ayrılacağımıza inanıyorum.

Şeyda Şençayır

BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı

İş dünyası

üretmeye devam

ediyor

2023 yılı ne yazık ki tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan ekonomik zorluklarla geçiyor. Bölgemizde yaşanan savaşlarla birlikte yaşadığımız acılar ve bölge ekonomisine etkileri sürerken, 2024 yılına hepimiz daha umutlu bir şekilde girebilmeyi diliyoruz. Sektörel bazda alınacak önlemler ve devletimizin her kademeden üreticimize bu dönemde vereceği destekler, ülkesinin geleceği için her zaman çalışmaya, üretmeye devam eden iş dünyası temsilcilerimizi rahatlatacaktır.

Ömer Yıldız

BEKSİAD YKB

Gerekli adımlar

bir an önce

atılmalı

2023 yılı, ülkemizde ve bölgemizde yaşanan üzücü hadiselerin ekonomimize bıraktığı etkilerle sonlanıyor. 2024 yılında da aynı etkilerin sürmemesi için üretici ve ihracatçılarımızın dünya ile rekabet edebilecek koşullara gelmesini sağlayan önlemler ivedilikle alınmalı. Ülkemizde depremle birlikte açılan yaralar hızla sarılırken, bölgemizdeki savaşlar ekonomide durağanlaşmayı ister istemez beraberinde getiriyor. Enflasyona karşı topyekun savaş, üretici ve ihracatçımızı destekleyen paket ve desteklerle bu zor dönemin hep birlikte atlatılması mümkün olabilir. Şu anda tüm kalemlerdeki maliyet artışlarını iş dünyası temsilcilerimiz kendi öz kaynaklarından karşılamaya çalışıyor.

Üretim, ihracat ve istihdamın devamının sağlanması için gerekli adımların bir an önce atılması şart. Ekonomide çarkların dönmesini sağlayacak devlet destekleri ve iş dünyası temsilcilerimizin her zamanki özverileri ile bu zor dönemi ülke olarak güçlenerek atlatabiliriz.

Ülfet Öztürk

BUMKAD YKB

Yaralar

elbirliğiyle

sarılmalı

2023 yılında yaşanan, hepimizi derinden yaralayan depremler ve bölgemizdeki savaşlarla süren 2023 yılının ardından yeni yıla daha umutla bakabilmek sanırım hepimizin ortak dileği. Yaşanan olağanüstü durumlar ve dünya genelindeki resesyonun ülke ekonomimizde açtığı yaraların sarılması için devletimiz, sanayicileri ve iş dünyamızın ortak kararlarla hareket etmesi, içinde bulunduğumuz ekonomik durumu atlatmamızın anahtarı olacak ve ekonomi çarklarının yeniden güçlü bir şekilde dönmesini sağlayacaktır.

Zarif ALP

RUMELİSİAD YKB

Finansmana

erişim sorunu

sürüyor

Ülkece yaşadığımız deprem felaketinin ardından ekonomimiz zor bir dönem geçirdi. Üretim-tüketim harcamalarında olumsuzluk dengesi oluştu. Tedarik zincirlerinde aksamalar meydana geldi. Fiziki sermaye ve iş gücü sermayesinde kayıplar oluştu. Yakın coğrafyamızda yaşanan savaş ve gerilimlerin etkileri de halen daha sürüyor. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen iş dünyası temsilcileri olarak inancımızı koruduk ve mücadelemize devam ettik. Özellikle kurlardaki yükseliş ihracatçılara bir nebze de olsa nefes aldırsa da finansmana erişimi konusunda halen sorunlar devam ediyor. Türkiye genelinde artan hammadde ve işçilik maliyetleri üreticiyi zorlamaktadır. İş insanlarının finansmana daha kolay ulaşması sağlanmalıdır. Yatırımcılara yeni destek programları sağlanmalı, yatırımcı teşvik edilmelidir. Üretimde çeşitliliğin artırılması ve istihdam konusu çok önemli. Nitelikli iş gücü ve istihdamın önemini her fırsatta vurguluyoruz. Sanayi bölgelerinin oluşturulması, artırılması ve sanayi bölge yönetmenliklerinin gözden geçirilerek en fazla 3 yıl içinde sanayi bölgelerinde yer alanların yatırım yapmasının zorunluluk olması, devir haklarının olmaması, sanayiciyi makine parkı ve istihdama yönelik yatırım kolaylıklarının sağlanması, sanayi bölgelerinin ranttan çıkarılması için gerekenlerin yapılması gerekiyor bu konu çok önemli. ”Biz iş dünyası olarak, daha fazla yatırım ve üretim noktasında araziye ihtiyacımız var. Araziye çok para vermek yerine bu paraları üretime, istihdama, yatırıma harcayalım istiyoruz. Devletimizin de bu konuda somut adımlar atacağına yürekten inanıyoruz. Yüksek katma değerli üretim anlayışı ile ülkemizi dünyada hak ettiği noktalara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Fatih Şakir

BALKANTÜRKSİAD YKB

Finansman

sorunu işvereni

zorluyor

Ekonomide yaşanan daralmanın önlenmesi için üreticinin, ihracatçının önünü açacak teşvik ve desteklerin önemli olduğunu düşünüyorum.

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi, bölgemizde gerçekleşen savaşlar ve yakın zamanda tüm dünyayı etkileyen, hala etkileri süren pandemi krizi ile birlikte gelen sorunlar etkilerini yıl boyunca gösterdi ve 2024 yılında da bu etkilerin süreceğini düşünüyorum.

Türk Lirası’nın döviz karşısındaki düşüşü ve yüksek enflasyon her kesimden insanımızı olduğu gibi üreticilerimizi ve iş dünyasını da etkilerken, son dönemlerde yaşanan finansmana ulaşım zorlukları işvereni zora sokmaya başladı.

Yüksek girdi maliyetleri ile birlikte üretim ve istihdamın sürmesi için üreticilere ve ihracatçılara yönelik finansman kolaylığı sağlanarak, aynı şekilde üreticiyi ve ihracatçıyı destekleyecek destek ve teşviklerle bu zor dönemi hep birlikte atlatacağımızı düşünüyorum.

Murat Kaya

GESİAD YKB

Devlet

desteği

şart

2023 yılında yaşanan ekonomik zorlukların etkilerinin yeni yılda da sürmemesi için iş dünyasını destekleyici programların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yüksek enflasyon, Türk Lirası’nın durdurulamayan değer kaybı, girdi maliyetlerindeki sürekli artış ve bankaların kredi musluklarını kapatması gibi etkenlerle daralan iş hacmi ilerleyen günlerde işsizlik artışını, büyümenin durmasını, üretim ve ihracat rakamlarında düşüşü getirecektir. Bu zorlu dönemin atlatılabilmesi için devletimizin üreticimize, ihracatçılarımıza desteğinin şart olduğunu düşünüyorum.

Yavuz Kazangil

TOSYÖV Bursa Şube YKB

Sektörel

sorunlara müdahale edilmeli

Yaşadığımız coğrafyanın zorlukları dönem dönem ekonomimizi de zorluyor. Yurt içinde ve bölgemizde yaşanan acı olaylar 2023’ü zor bir yıl olarak sonlandırmamıza neden oldu. Bu zorluklar elbette ki ekonomimize de sirayet etti. 2023, bu acı olaylarla birlikte Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybı, enf-lasyon, beraberinde ekonomideki durağanlıkla bitirilecek bir yıl olacak. Tüm bu zorluklara rağmen her kesimden üreticimiz, iş dünyamızın temsilcileri, ihracatçılarımız ve girişimcilerimiz faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor. Burada devletimizin, ekonominin çarklarına güç verecek eylem planları çok önemli. Her sektörün yaşadığı zorlukların tespit edilerek, müdahale edilmesi iş dünyasının yeni yıla daha umutlu girmesini sağlayacaktır. Bu zor süreçten çıkmanın yolunun her zaman olduğu gibi iş dünyası temsilcilerimizin ve devletimizin işbirliğinden geçtiğini biliyoruz. Bizler iş dünyası temsilcileri olarak her zaman olduğu gibi üzerimize düşeni yerine getirmeye hazırız.

Alparslan Şenocak

MÜSİAD Bursa Şube Başkanı

Yeniden

pozitif

ayrışacağız

Enflasyonla mücadelenin sahada atılan etkin adımlar sayesinde başarılı olacağına inanıyoruz. Reel sektörümüz, enflasyonun düşüş trendini sürdürülebilir şekilde devam edeceğine yönelik olumlu beklentilerini koruyor. Önümüzdeki dönemde de ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele noktasında yaptığı hamlelerin olumlu yansımalarını görmeye devam edeceğiz. 2002’de dünya ticaretinden aldığı pay çok az iken 2022’de dünya ticaretinden aldığı pay yüzde 1,02’ye çıkan ülkemizin, jeopolitik riskler ve küresel ekonomik sorunlara karşın pozitif ayrışmayı yeniden başaracağına inancımız tamdır. Bu bağlamda açıklanan rakamlar, iş dünyamızın önünü görmesi açısından gerçekçi ve umut vericidir. Ekonomiye ivme kazandırmaya yönelik hamlelerin sürekliliği önem taşıyacaktır. Yeni ihracat rekorları ve sürdürülebilir büyüme için iş dünyası olarak katkılarımızı özveriyle artırarak sürdüreceğiz. Üretim ve finansman bazlı maliyetlerin bu süreçte kontrol altına alınması, iş dünyamızın manevra alanını genişletecektir. Önümüzdeki dönemin olmazsa olmazlarının katma değerli üretim ve ihracat olduğunu benimsemeliyiz. İş dünyamızın en çok zorlandığı konular üretim maliyetleri ve finansmana erişim oldu. Ancak ekonomi yönetiminin aldığı isabetli kararlar ile yatırım ortamı önemli oranda iyileşti. Özellikle KOBİ’lerin finansmana erişimde yaşadığı zorlukların aşılmasına yönelik atılacak adımlar, önemli rahatlama sağlayacaktır.

Hakan Söğünmez

KSİAD YKB

Kredi

muslukları

açılmalı2023 yılında yurt içi ve yurtdışında yaşanan deprem felaketi, bölgemizdeki savaşlar gibi acı olayların ekonomimize etkilerinin 2024 yılında da devam edeceğini düşünüyorum. Yüksek enflasyon, Türk Lirası’nın değer kaybı ve son dönemlerde yaşanan finansmana ulaşım zorlukları gibi etmenler, sanayicimizi olumsuz etkilemeye başladı.

Dünya ile rekabet etmeye çalışırken, bir yandan da bu tür zorluklarla mücadele etmek uluslararası arenada elimizi zayıflatacaktır.

Üreticiyi, ihracatçıyı rahatlatacak destek ve teşvik paketlerinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Bankaların kredi musluklarını açarak üretici ve ihracatçıya yönelik sunacağı düşük faizli krediler ekonomi çarklarının içinde bulunduğumuz bu ortamda daha rahat dönmesini sağlayacaktır.