Çevikel: Depremzede iller kalkınmada öncelikli olmalı

İş Dünyası 20.02.2023, 23:40
Çevikel: Depremzede iller kalkınmada öncelikli olmalı

Türkiye Genç İş İnsanları Der­neği (TÜGİAD) Genel Baş­kanı ve Demirtaş Organize Sa­nayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ni­lüfer Çevikel, 11 ilimizi et­kisi altına alan ve binlerce insanımızın hayatını kay­betmesine yol açan dep­rem felaketinin, bölgenin ekonomik hayatına da büyük darbe vuracağını söyledi. Depremin bü­yük bir göç tehlikesini de beraberinde getirdiğine dikkat çeken Çevikel, böl­gede yaşamın yeniden nor­male dönmesi için güvenli yerlerde kalıcı konutların hızlıca yapıl­ması ve bölgenin ‘Kalkınmada Önce­likli 6. Bölge’ konumuna getirilmesi ge­rektiğini söyledi.

Göç önlenmeli

Depremden etkilenen Gaziantep ve Kahramanmaraş gibi illerin sanayide güçlü, büyük oranda ihracat yapan ve istihdam yaratan kentler olduğuna dik­kat çeken Başkan Çevikel, “Aynı za­manda Ege ve Marmara bölgesindeki birçok sanayi kuruluşu da bu iller­den ürün tedarik ediyor. Yani ülke ekonomisi ve ihracatı için stratejik önem taşıyorlar. Konutlardaki yıkı­mın aksine buralardaki sanayi tesislerinde elektrik, su, doğal­gaz gibi alt yapı sorunlarının dışında bir hasar yaşanmadı. Ancak göç nedeniyle bölge­deki firmaların istihdamla il­gili büyük sorunları olacak. Bu sebeple göçün bir şekilde önlenmesi lazım” diye konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) heyeti ile birlikte kalıcı konut kampanyası için Adıyaman’a gittiklerini belir­ten Nilüfer Çevikel, kalıcı göçü önle­mek için güvenli bölgelere derhâl kalıcı konutların yapılması ve bu illerin ‘Kal­kınmada Öncelikle 6. Bölge’ konu­muna getirilmesi gerektiğini söyledi. Çevikel, “Belli bir süre bu illerdeki sa­nayicilerden ve çalışanlardan kesilen vergi ve primlerin kendilerine verile­rek, bölgenin çalışan ve işveren açısın­dan cazip ve avantajı hale getirilmesi gerekiyor.

Yorumlar (0)
12
kapalı
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18
banner51