“İnsanlık ruhunun ilk anlayışı ve hissedebilme çabası, insan varlığını en önemli bir şekilde anlatan sanat eserlerinin benimsemesi ve önemsemesi ile başlar.

Sanat dalları içinde ise edebiyat, bu ifadenin akla hitap eden unsurlarının en zengin olanıdır.

Aklın ve zekanın her türlüsünü sanata yönelten toplumlar, düşüncenin en silinmez aracı olan yazı ve onun mimarisi olan edebiyat bütün toplumların ruhuna işleyen ve sinen bir kudrete sahiptir.

Topluma sirayet eden tesiri ise toplumların kalkınmasında inanılmaz bir etkisi kaçınılmazdır edebiyatı içine sindiren ülkelerin.

Edebiyat o kadar önemli ki toplumların ruhuna ve psikolojine verilebilecek en güzel ilaçtır.

Hangi toplumların kütüphaneleri edebiyat yönünden zengin ise o toplumlar medeniyet ve kültür alanında daha yüksek bir anlayışa sahiptir demektir.”

Yukarıda ifade etmiş olduğum satırlar, Atatürk’ün ilk Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’e ait. Dünyadaki önemli edebiyat klasiklerini Türkçeye çevirtmiş ve bu edebiyat eserlerini teker teker okuyarak onlara önsöz yazmıştır.

Bildiğiniz gibi Hasan Ali Yücel aynı zamanda bir felsefeci ve köy enstitülerinin kurucusudur.

Bayramda okumuş olduğum bir kitabın önsözünü eski Türkçe, Farsça ve Arapça kelimeleri günümüz Türkçesine çevirerek siz değerli Ekohaber okuyucuları ile edebiyatın önemini paylaşmaya çalıştım.