Çevreye duyarlı sanayi tesislerine büyük onur Çevreye duyarlı sanayi tesislerine büyük onur

Türkiye’nin sanayi yolculuğunun başladığı Bursa’nın ‘çınar’ niteliğindeki kuruluşları, inovasyonları, sürdürülebilirlik anlayışları ve çevreci üretimleriyle geleceğe emin adımlarla yürüyor.

Korteks sürdürülebilir gelecek için üretiyor

Dünyanın en büyük iplik üreticilerinden olan Korteks, akıllı ve sürdürülebilir tekstillere yaptığı yatırımlar sayesinde Türkiye’nin katma değerli tekstil üretimi ve ihracatında öncü oluyor. Firma, teknik tekstillerdeki uzmanlığıyla savunma sanayinden sağlık endüstrisine, otomotivden ev tekstiline kadar uzanan birçok alanda sunduğu katma değeri yüksek ürünlerle dikkat çekiyor.

Yıllık 200 bin ton üretim gücüyle Türkiye’nin iplik üretiminin yüzde 17’sini tek başına karşılayan Korteks, 5 kıtada 50’ye yakın ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Korteks Genel Müdürü Barış Mert, gelecek he­deflerini be­lirlerken yap­tıklarının daha iyisini yapmaya odaklandık­larını ve ken­dileriyle re­kabet halinde ol­duklarını vurguladı.

Gelecek hedefleri ile ilgili attıkları her adımda odaklarına sürdürülebi­lirliği aldıklarını ifade eden Mert, bu kapsamda 2021 yılında 10 milyon do­larlık yatırımla, yüzde 100 pet şişe­den polyester filament iplik üretimi sağlayan Polimer Geri Dönüşüm Tesisleri’ni devreye aldıklarını anım­sattı.

Geçtiğimiz yıl 345 milyon dolar ci­roya ve 55 milyon dolar ihracat raka­mına ulaştıklarını dile getiren Barış Mert, 2022 ve 2023’te 60 milyon dolar tuta­rında ya­tırımları­nın bulundu­ğunu ifade etti.

Cum­huriyetin 100’üncü yılında Zorlu Grubu’nun kuruluşunun 70’inci yıl dönümünü kutlayacağını belirten Korteks Genel Müdürü Barış Mert, “Bu iki gelişmeye paralel olarak biz de kendimize büyük hedefler koyduk. 2023’ten beklentilerimiz yüksek. Sür­dürülebilirliği odağımıza alarak iş sü­reçlerimizi yürüteceğiz” dedi.

Özdilek’in başarıları ödüllerle taçlanıyor

Bursa’nın köklü kuruluşlarından Özdilek Holding, başarılarıyla ulusal arenada takdir topluyor.

Marketing Türkiye ve Akademetre Research and Strategic Planning iş birliğiyle gerçekleştirilen The ONE Awards – Bütünleşik Pazarlama Ödülle­ri’nde halk jürisinin oylarıyla Ev Tekstili kategorisinde “Yılın İtibarlısı” ödülü Öz­dilek Ev Tekstili’ne gitti. Kendi kategori­sinde yer alan markaları geride bırakarak birinci olan Özdilek Ev Tekstili, 2,3 GAP skoru ve 0,7 sektör ortalama­sıyla marka gücünü kanıtladı.

Teknoloji ve bilişim alanındaki fark yaratan projeleriyle Özdilek Holding’in yenilikçi markası olan Özveri Ar-Ge Mer­kezi ise RDCONF22 Internetional Confe­rence on Design, Research and Develop­ment’te iki ayrı projesiyle iki ayrı ödül kazandı. Özveri Ar-Ge merkezinin geliş­tirmiş olduğu, dönüştürücü tabanlı doğal dil işleme yöntemleri ile kurum içi iş taleplerinin sınıflandırılmasını kapsa­yan Corewish Asset, “Tüm Sektörlerde En İnovatif Proje” kategorisinde birinci oldu. Özveri Ar-Ge merkezi, mağaza ve market raflarında bulunan ürünlerin barkod ve satış fiyat etiketlerini tespit eden TagSpot ile “Tüm Sektörlerde En İyi Yazılım Ar-Ge Projesi” kategorisindeki üçüncülük ödülüyle ise başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Akıllı fabrikalara Durmazlar imzası

Sac işleme makineleri alanında sektörünün lider firması olan Durmazlar, akıllı fabrika devrimi için düğmeye bastı.

Son teknoloji ile donatılmış geniş üretim bölümlerine sahip fabrika­ları, sac işleme makineleri, otonom ve ro­botik teknolojili konfigürasyonları ve En­düstri 4.0 uygulamaları ile geleceğin teknolojilerine imza atan Durmazlar, Tür­kiye’nin ilk tramvay ihraca­tını gerçekleşti­ren marka olma­nın da gururunu yaşıyor. Dur­mazlar, çağımı­zın en büyük üretim devrim­lerinden biri sa­yılan tam oto­matik üretim yapan, akıllı fabrikalar hayalinin gerçeğe dönüşmesini sağladı. Durmaz Makina, Durma makinasıyla 2021 yılında lansmanını yaptığı Akıllı Hat Çözümleri ile müşteri ihtiyacına yönelik tasarlanan bütünleşik makinalar grubu­nun, proseslere tamamen adapte edilme­siyle oluşan sac işleme makinaları enteg­rasyonunu sağlıyor. Durmazlar Makina; konusunda uz­man ekibi vası­tasıyla müşteri­nin tüm proseslerini parça bazında fi­zibilitelerle de­ğerlendirip, ger­çekleştirdiği zaman-maliyet etütleriyle birlikte üreti­min ilk anından sonuna kadar kalite ve tolerans standardizasyonunu sunmayı hedefliyor. Böylece Durma; Akıllı Hat Çö­zümleri ile, üreticinin farklı üretim aşa­malarını verimli olarak birbirine entegre edebilmesine imkan tanırken aynı za­manda hatlar arası aktarım maliyet ve sürelerinin minimize edilmesini hatta or­tadan kalkmasını sağlıyor. Türkiye’de En­düstri 4.0 Platformu’nun kurucusu olan Durmazlar, bu alandaki gelişmeleri ya­kından takip ederek, gerçekleştirdiği ba­şarılı uygulamalarla bu alandaki öncülü­ğünü sürdürüyor.

Beyçelik Holding yatırımlarıyla Türkiye’ye katma değer sağlıyor

Beyçelik Holding yeni yatırımlarıyla ülke ekonomisine sağladığı katma değeri artırıyor. Otomotiv yan sanayi, enerji, iklimlendirme ve sigorta alanlarında toplam 23 şirketi ve 5 bini aşkın çalışanıyla faaliyetlerini sürdüren Beyçelik Holding, 2022 yılında gerçekleştirdiği 181 milyon dolarlık ihracatı bu yıl yüzde 34 artırmayı hedefliyor.

Beyçelik Holding CEO’su Baran Çelik, Holding olarak 6,3 milyar TL’lik üretim tesisi yatı­rımlarının bulunduğunu anımsa­tarak, yeni yatırımlar ile üretim kapasitelerini artırırken bulun­dukları lokasyonlarda da ek istih­dam yaratmayı amaçladıklarını söyledi.

2023 yılında otomotivde top­lam üretim alanlarını 270 bin metrekareye çıkartmayı planla­dıklarını kaydeden Çelik, 1.650 ki­şiye ek istihdam yaratmayı amaçladıklarını belirtti. İklimlendirme alanlarında faaliyet gösteren şirketleri Warmhaus’un fabrikalarını tek bir çatı altında toplamak için TEKNOSAB’a ta­şıma planlarının olduğunu ifade eden Çelik, kombi üretiminde yüzde 25, panel radyatörde yüzde 35’lik kapa-site artışı sağlayacaklarını bil­dirdi. Beyçelik Elawan Renewables Yenilenebilir Enerji Üretim’in santrallerinde kapasite artışı için yatırımları­nın devam ettiğini açıklayan Çelik, rüzgar türbini kulesi üre­timi yapan Gesbey için de yeni bir fabrika yatırımı planladık­larını sözlerine ekledi.

Beyçelik Holding CEO’su Baran Çelik, sadece üretim ve ekonomik başarı elde etmenin yeterli olmadığına değinerek, “Aynı za­manda insana, çevreye ve topluma du­yarlı bir kurum olmanın gerekliliğinin bilincindeyiz. Bu yüzden sürdürülebilir­lik konularını iş stratejilerimize entegre ettik” dedi.

Coşkunöz Holding yatırımlarını artırıyor

Otomotiv, savunma, havacılık, bilişim ve lojistik sektörlerindeki 12 şirketiyle faaliyetlerini sürdüren Coşkunöz Holding, geçtiğimiz yıl cirosunu yüzde 30’un üzerinde ve ihracatını yüzde 69 oranında artırmayı başardı.

Coşkunöz Holding CEO’su Erdem Acay, 2022’de cirolarının 500 mil­yon euroya ulaştığını belir­terek, gelecek dönem hedefleri hakkında şunları söyledi:

“2023 yılında ciromuzu yüzde 15, ihracatımızı ise yüzde 35 artırmak istiyoruz. Yurt dışı yatırımlarımızın ci­romuz içindeki payını ise yüzde 15’ten yüzde 20’ye çı­karmayı hedefliyoruz. Glo­bal çözüm ortağı olma hedefimiz doğrultusunda önümüzdeki 5 yıl içinde ciromuz da ihracatın payını yüzde 40’a çıkarmayı amaçlıyoruz. Ay­rıca 2025 yılına kadar en az iki ül­kede daha yatırım yapmayı planlıyoruz.”

Coşkunöz Holding’in en büyük hedeflerinden biri olan global oyuncu olma stratejisi doğrultu­sunda sadece ihracat yapmanın yeterli olmadığına değinen Erdem Acay, yurt dışındaki proje ortaklarıyla stratejik iş birlikleri içinde olmayı düşündüklerini söyledi. Acay, Avrupa, Kuzey Af­rika ve Amerika, Türki cumhuri­yetler ile Rusya pazarlarında proje ortaklarıyla yatırım ve stratejik iş birlikleri kurarak, ayak izlerini müşte­rilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ge­nişlettiklerini bildirdi.

Gökçelik geleceğe yatırım yapıyor

Depo ve raf sistemlerinde 48 yıllık tecrübeyle 70’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Gökçelik, teknolojik gelişmeler ve dünyada iş yapış şekillerinin değişmesine paralel olarak yeni ürünlerini müşterilerinin hizmetine sunuyor.

Sürdürülebilirlik anlayışıyla 2023 yı­lında da Ar-Ge ve yeni teknoloji yatı­rımlarına devam edecek olan firma NOSAB ve TEKNOSAB’da iki yeni yatırım projesini hayata geçirmeyi hedefliyor.

Gökçelik Yönetim Kurulu Başkanı Yal­çın Aras, yeni teknolojik gelişmelerle bir­likte dünyada iş yapış modellerinin değiştiğini belirterek, “Biz de bu değişik­liğe uyum sağlayan yeni ürünler geliştiri­yoruz. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz Hassan kasa altı ve Mobile Rack ürünleri­mizi geçtiğimiz yıl piyasaya sunduk” dedi. Sürdürülebilirliğin Gökçelik için büyük öneme sahip olduğunu belirten Yalçın Aras, bu kapsamda NOSAB’daki Gökçelik Depo Sistemleri fabrikalarına GES kur­duklarını dile getirdi. Gökçelik Yönetim Kurulu Başkanı Yal­çın Aras sürdürülebilirlik anlayışlarıyla, Ar-Ge ve yeni teknoloji yatırımlarına bu yıl da devam edeceklerini bildire­rek, NOSAB ve TEKNOSAB’ta iki yeni yatırım projesini ha­yata geçirmeyi planladıklarını söyledi.

Ermaksan Endüstri 4.0’a öncü olmayı hedefliyor

Makine sektöründe yarım asrı aşan köklü bir geçmişe sahip olan Ermaksan, kurulduğu günden bu yana insana, teknolojiye ve makineye yatırım yapmayı sürdürüyor.

Ermaksan, ürün geliş­tirme yetkinliği, pro­ses kabiliyeti, çevre ve kullanıcı dostu üretim an­layışı ve ihracat odaklı yaklaşımıyla Türkiye’nin bu alandaki dışa bağımlı­lığını azaltırken; dijital çağa uygun, akıllı ve bir­biriyle konuşabilen maki­neler imal ederek, sektöründe Endüstri 4.0’ın öncülerinden ol­mayı hedefliyor.

Türkiye’nin ilk özel sektör yarı iletken Optoelektronik Ar-Ge Mer­kezi’ne sahip olan firma, EON Pho­totonics markasıyla da lazer teknolojileri, FBG sensör, CNC kontrolör, Endüstri 4.0 uygulama­ları gibi yüksek teknoloji ürünleri­nin üretim ve geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Firma, Optoelektronik Ar-Ge Merkezi’nde bilim­den ve yenilikçilikten al­dığı güçle katma değeri yüksek ürünler imal ede­rek, verimliliğin ve reka­bet gücü yüksek bir ortamın oluşturulması­nın yanında Türkiye’nin uluslararası arenada re­kabet gücünün artırılma­sına katkı sağlıyor.

Ermaksan Yönetim Ku­rulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan, “Ülkemizin daha da kalkınıp geliş­mesinin en önemli anahtarların­dan biri, teknoloji üreten ve geliştiren yerli sanayiye daha fazla önem gösterilmesidir. Çünkü makine sanayisi, ülkelerin geliş­mişlik göstergelerinin en başında gelmektedir” dedi.

Bursa’nın dünyaya açılan markası: Çilek Mobilya

“Düşle” mottosuyla gençlerin ve çocukların hayallerini süsleyen özgün tasarımlarıyla bir dünya markası olan Çilek Mobilya, yeni yatırımlarıyla pazarda söz sahibi olmayı sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıl üretim te- sislerinden depo­lama alanlarına, ye­nilenebilir enerji yatırımlarından yeni satış noktala­rına kadar ciddi yatırımları hayata geçiren Çilek Mobilya, yurt içi net satışlarını yüzde 90 oranında artırmayı başardı. 2007 yılından bugüne Turquality Destek Programı’ndan faydalanan markalar arasında yer alan Çilek Mobilya, 5 kıtada, 71 ülkede ve 500’ün üze­rinde satış noktası ile Bursa’yı ve İnegöl’ü dünyada en iyi şekilde temsil ediyor. 2023 yı­lına da planlarını, küresel resesyon beklenti­lerini de dikkate alarak, büyüme odaklı yaparak girdiklerini kaydeden Muzaffer Çilek, “6 Şubat’ta yaşadığımız büyük afetler hepimizi büyük üzüntüye ve acıya boğdu. Dünya üzerinde görülme­miş bir etki yaratan bu büyük depremlerin ülkemiz ekonomisine yeni yükler getireceğinin farkındayız. Biz de bu doğrultuda üzerimize düşeni yaparak ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağla­maya devam edeceğiz. Bu doğrultuda Af­rika’nın bazı ülkelerinde ve Uzakdoğu’da yönetim ofisi, depo ve bayrak mağazalar oluşturma, üretim hatlarında kullandığımız makinelerde yeni otomasyon çalışmaları, makine parkurumuzun modernize edilmesi gibi planlarımız bulunuyor” dedi.

Ermetal robotik yatırımlara odaklandı

Duayen sanayici Fahrettin Gülener’in kurduğu Er­metal Şirketler Grubu yarım asrı geride bıraktı. Otomotiv, mobilya, eğitim ve gıda sektör­lerinde girişimi bulunan Erme­tal Şirketler Grubu, ülke ve Bursa sanayisinin gelişimde önemli rol oynadı. Deneyimini gençlere aktarmak amacıyla ERTEV’i kuran Ermetal, gelece­ğin sanayicilerini yetiştiriyor. Ermetal Şirketler Grubu CEO’su Yesari Süalp, 2022 yılında sür­dürülebilirlik, verimlilik artışı ve yeni projeleri kapsamında yatırımlar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Sanayi yapılarında yarım asırlık tecrübe: Sinta

Sanayi yapıları, altyapı, arıtma tesisi, otel, okul, hastane ve AVM in­şaatları konusunda yarım asırlık tecrü­beye sahip Sinta Sa­nayi İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş., sağlam yapıları ve güvenli imalatıyla başta sanayi yapıları olmak üzere Bursa’nın önde gelen projele­rinde tercih sebebi oluyor. Geçtiğimiz yıl ciro­sunu yüzde 75 artıran firma, gerçekleştirdikleri yatırımlarla prefabrik te-sislerindeki kapasitelerini artırmayı ve başa­rılı performansını 2023’e taşımayı hedefliyor.

Sinta Yönetim Kurulu Başkan Vekili İlker Oral, sektörlerinde yarım asırdır başarıyla faa­liyetlerini sürdürmenin sırrını ise çalışanları­nın aidiyet duygularını yüksek tutarak, kaliteli imalat yapmaları şeklinde açıkladı.