Bir yandan üretimi arttırarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdüren Bursa, öte yandan ise karbon ayak izinin artmasını önlemek ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmakla mücadele ediyor.

ÇÖZÜM YENİ KENTSEL DÖNÜŞÜM

Geleceğin modern Bursa’sı akıllı teknolojilerle elde edilen verilerle inşa ediliyor. Akıllı ve sürdürülebilir bir şehir vizyonuyla hareket eden Bursa’nın sürdürülebilir kent yolculuğuna Ekohaber mercek tuttu. Belediye başkanları, akıllı büyüme, yeşil kentleşme, yeni özgün şehircilik ve ekolojik planlama konuları odağında sürdürebilirliği merkezine alan yeni kentsel dönüşümlerini takip ettiklerini belirttiler.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT BURSA

Bir yandan üretimi arttırarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdüren Bursa, öte yandan ise karbon ayak izinin artmasını önlemek ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için mücadele ediyor. Sürdürülebilir kent ve sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması ile kentsel dönüşüm çalışmaları için başkanlar, Bursa’yı sürdürülebilir geleceğin dünyasına hazırladıklarını ifade ettiler.

Alinur Aktaş

Bursa Büyükşehir Bld. Bşk.

“Bursa ulusal ölçekte iklim değişikliği uyum

stratejilerini geliştiren ilk kent”

Bursa’nın daha sağlıklı kent olması hedefiyle çevre yatırımlarına büyük önem veriyoruz. Son yıllarda küresel sorun haline gelen iklim değişikliğiyle mücadele konusunda örnek çalışmalara imza atıyoruz. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’mız tarafından 2015 yılında Bursa’daki sera gazı emisyon kaynaklarının belirlenmesi ve azaltım tedbirlerinin oluşturulması için ‘Bursa Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planı’ hazırlamıştı. İklim değişikliği alanında yürütülen faaliyetlerin uluslararası boyuta taşınması, konuyla ilgili çalışma yapan diğer belediyelerle bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması amacıyla ise ‘2016 yılında Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi’ne katılım sağlanarak’ 2030 yılında sera gazı emisyonlarını kişi başına yüzde 40 azaltma taahhüdünde bulunulmuştu. Sera Gazı Envanterinin ve İklim Değişikliği Eylem Planı’nın Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi kriterlerine göre revize edilmesi amacıyla, 2017 yılında ‘Bursa Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Uyum Planı’ hazırlandı. Kentteki tüm paydaşlarla yaptığımız birebir görüşmeler ve çalıştaylardan elde edilen veriler doğrultusunda hazırlanan plan kapsamında sera gazı emisyonun azaltılmasına yönelik 7 farklı sektörde azaltım tedbirleri belirlendi.

KARBON AYAK İZİ

Envanter sonuçlarına göre; Bursa Büyükşehir Belediye’mizin ‘kurumsal sera gazı envanteri ve Bursa’nın sera gazı envanteri hesaplanarak’ karbon ayak izi tespit edildi. Bursa’nın toplam karbon ayak izi 13,2 milyon tonun üzerinde belirlenirken, salım envanterinde en büyük payı yüzde 31 ile sanayiye ait olan yakıt ve elektrik tüketimi aldı. Bu değeri yüzde 22 ile konutlara ait yakıt ve elektrik tüketimi, yüzde 19 ile kent ulaşımı takip etti. Türkiye’nin toplam sera gazı salınımlarında Bursa, yüzde 2,7’lik payı oluşturuyor.

Bunun yanında BUSKİ Genel Müdürlüğü’müz de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı noktasında geçtiğimiz yıl başarılı bir performans sergiledi. BUSKİ bünyesinde 2022 yılında hidroelektrik santrallerinden 14 milyon 50 bin 726 kilovat saat, güneş elektrik santrallerinden 837 bin 145 kilovat saat ve çamur yakma tesisinden 10 milyon 372 bin 60 kilovat saat olmak üzere toplam 25 milyon 260 bin 473 kilovat saat elektrik enerjisi üretildi. Yaklaşık 16 bin 840 konutun tüketimine eşit bu üretime karşılık ise ‘494 bin adet ağaç dikimine eşdeğer olarak’ 11 bin 115 ton karbondioksit salınımı engellendi.

YENİLEBİLİR ENERJİDE

BAŞARILI PERFORMANS

Busworld’de gövde gösterisi Busworld’de gövde gösterisi

Yenilenebilir kaynaklardan üretilen bu enerji ile BUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde tüketilen elektrik enerjisinin yüzde 15’i karşılandı.

Öte yandan Burulaş Genel Müdürlüğü’nün metro istasyonlarının çatılarında uygulamaya aldığı güneş enerji santrallerinden, geçen yıl 2 milyon 203 bin 38 kilovat saat elektrik enerjisi üretildi.

Yaklaşık 1470 konutun tüketimine eşit bu üretime karşılık ise ‘43 bin 66 adet ağaç dikimine eşdeğer olarak’ 969 ton karbondioksit salınımı engellendi.

Üretilen bu enerji ile Burulaş Genel Müdürlüğü bünyesinde tüketilen elektrik enerjisinin yüzde 3‘ü karşılandı.

Büyükşehir, ‘BUSKİ ve Burulaş bünyesinde hayata geçirilen yenilenebilir enerji yatırımları sayesinde’ geçen yıl toplam 137 milyon 523 bin 613 kilovat saat elektrik enerjisi üretildi.

Toplam 92 bin 300 konutun tüketimine eşit bu üretimle toplam ‘2 milyon 689 bin 333 adet ağaç dikimine eşdeğer olarak’ 60 bin 510 ton karbondioksit salımı önlenmiş oldu. İklim değişikliğinden küresel bir sorun olarak her geçen yıl daha da tehlikeli boyutlara ulaşıyor.

Bu nedenle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı tercih değil, zorunluluktur. Bunun yanında sürdürülebilir yaşam alanları için kentsel dönüşüme de önem veriyoruz.

Mustafa Dündar

Osmangazi Bld. Bşk.

Sera gazı emisyonlarıyla

topyekün mücadele

Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz, belediye faaliyetlerinin iklim değişikliğine etkilerinin belirlenmesi ve sera gazı etkilerinin azaltılmasını planlayabilmek için ‘Kurumsal Sera Gazı Envanteri ve Emisyon Raporu’ hazırladı.

EMİSYON RAPORUNU HAZIRLADIK

Belediyenin kendi uzman personeli tarafından hazırlanan raporu kamuoyu ile paylaştık. Tüm dünyanın ana gündem maddesi olan iklim değişikliği ile mücadele konusunda sera gazı emisyonlarının azaltımına yönelik yasal zorunluluklar beklenirken, belediye olarak hizmet alımı yapmadan kendi personelimiz ile gerçekleştirdiğimiz AR-GE çalışmaları sonucunda 2022 yılı kurumsal sera gazı envanteri ve emisyon raporunu hazırlamış olduk. Hazırlanan bu rapor ile birlikte; belediye faaliyetlerinin iklim değişikliğine etkisinin hesaplanması, mevcut ve gelecekteki yasal düzenlemelere hazırlık sağlanması, karbon yönetiminde riskli ve sorunlu noktaların belirlenmesi, TS EN ISO14064-1:2019’a uygun sera gazı emisyonlarının raporlanması, kurumsal karbon yönetim planı oluşumuna katkı sağlanması, çalışanların iklim değişikliği, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konularında bilinçlendirilmesi hedeflendi. Plansız ve çarpık yapılaşma, yoğun göç ve Bursa’nın deprem kuşağında yer alması gerçeği ile 2009 yılında başlattığımız kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilçemizin birçok yerinde sosyal hayatı kolaylaştıran, yeni bir mimari anlayış getiren, Osmangazi’ye nefes aldıran, en önemlisi planlı ve güvenli şehirleşmenin yolunu açan projeler ortaya çıkarttık. Bu projelerimizin en güzel örneği olan Soğanlı Kentsel Dönüşümü’nde hayat başladı. Sağlam konutları, ticaret alanları, pazar alanı, ibadet ve eğitim mekânları, sosyal ve kültürel alanları ile yaşama değer katan çok sayıda unsura sahip Soğanlı Kentsel Dönüşümü, bugün Bursa’da herkesin yaşamak istediği yerlerin başında geliyor.

GÜVENLİ ŞEHİR İNŞA ETTİK

Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tavsiye ettiği zemin + 5 kat projesinin uygulandığı tek yer. Bu örnek dönüşümün 8. etabını da tamamladık. Bu etapla birlikte Soğanlı’da 2 bin 500 yeni konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. Deprem kuşağı üzerinde yaşadığımız şehirde güvenli konutların inşası çok önemli. Bizler de bu düşünceyle şehrimizi planladık ve dönüşüme başladık. Bu çalışmalar çerçevesinde Osmangazi’de güvenli bir şehir inşa ettik.

Turgay Erdem

Nilüfer Bld. Bşk.

Karbon emisyonlarımızı 2030

yılına kadar yüzde 40 azaltacağız

Nilüfer Belediyesi olarak 2014 yılında Başkanlar Sözleşmesi’nin imzacısı olduk ve iklim değişikliği ile ilgili mücadele konusunda taahhütlerde bulunduk. O tarihten beri de sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planlarımızı hazırlıyoruz. 2030 yılına kadar karbon emisyonlarımızı yüzde 40 azaltma taahhüdünde bulunduk ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Enerji Verimliliği Kanunu ve 2019 Ağustos ayında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca, Türkiye’de bu tarihten sonra kamu kurumları enerjiyi doğru kullanmak için enerji yönetim birimlerini kurmaya başladı. Oysa bu alandaki çalışmalarına 2014 yılında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde Enerji Bürosunu kurarak başlayan Nilüfer Belediyesi, 2017 yılında IS0 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikasını aldı ve hizmet binalarında, kent bostanı, park gibi kamu alanlarında güneş enerjisi kullanılması yönünde çalışmalar başlattı.

YÖNERGESİ ONAYLANAN İLK BELEDİYEYİZ

Bursa Valiliği tarafından pilot Belediye olarak seçilerek Enerji Yönetim Birimi Yönergesi hazırlanan ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından yönergesi onaylanarak yürürlüğe giren ilk belediye Nilüfer Belediyesi oldu. Dikkat çekmek istediğimiz diğer bir konu 2019’dan itibaren Nilüfer’de her yılın tematik bir yıl olarak ele alınarak çalışmaların o tema üzerinde yoğunlaştırılması. 2020 Tarım, 2021 Gıda, 2022 ise İklim Yılı olarak ilan edildi ve bu 3 yılın temasını da birbiri ile ilişkilendirerek proje ve planlarımızı yaptık. Nilüfer Belediyesi 2022 yılında ayrıca Binalarda Enerji Verimliliği Kampanyası başlattı.

Nilüfer Belediyesi, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı 3. Belediyeler Buluşması’nda da ev sahipliği yaptı. Yaşadığımız kentlerde insanlarımız bu kadar büyük bir krizin etkilerini yaşarken buna seyirci kalmak istemiyor ve bu anlamda da belediyelerin işbirliği yapmasını ve belirli ağlar çerçevesinde bir araya gelmesini önemsiyoruz.

Yeşil alanlarımızı ve bisiklet yollarımızı artırmakla ilgili yoğun bir çabamız var. Günden güne ağı genişleyen kiralık bisiklet sistemi Nilespit projemizi 34 istasyon ve 228 bisiklete çıkardık. Ayrıca bisiklet yolu ağımız 168 km’ye çıktı. Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı ve bisiklet yolları ağını genişleterek 184 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Fidan dikimlerimize ağırlık vererek; nefes alacağımız yeni yeşil alanlar oluşturmayı planlıyoruz. Azalan su kaynaklarının verimli kullanılması için peyzaj alanlarında daha az su isteyen bitki türlerini tercih ederek yeşil alanlarda oluşturulacak yağmur suyu hasadı ile su tasarrufu sağlayacak ve bu konuya yönelik her türlü çalışmanın destekçisi olacağız. Yaşanabilir bir gelecek için Nilüfer’deki park sayısını artırmayı ve 2024 yılına kadar kişi başına düşen düzenlenmiş yeşil alan miktarını 19 metrekareye çıkarmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir çevreci bir anlayışla sıfır atık hedefini içinde barındıran bir belediyecilik anlayışı benimsiyoruz.

SAĞLIKLI ŞEHİR VURGUSU

Paydaşı olduğumuz bir diğer önemli proje de Avrupa Birliği tarafından Horizon 2020 Araştırma ve Yenilik Programı kapsamında finanse edilen “Gıda ve Doğal Kaynaklar” konulu dört yıllık (2021-2025) FUSILLI “Fostering the Urban food System Transformation through Innovative Living Labs Implementation” projesi. FUSILLI projesinin ana amacı, şehirlerin sağlıklı, sürdürülebilir, güvenli, kapsayıcı, adil ve uygun maliyetli gıda sistemlerine geçişi için bütünsel politika ve eylemler (kentsel gıda planlamaları) oluşturmak ve uygulama kapasitelerini güçlendirmek için inovasyon ekosistemleri geliştirmek.

Hayri Türkyılmaz

Mudanya Bld. Bşk.

Mudanya’yı değerleriyle

geleceğe taşıyoruz

Göreve geldiğimiz 2014 yılından bu yana Mudanya’da tek bir karış dahi imara açılmadı. Mudanya’yı tarihi, doğal ve kültürel değerleriyle geleceğe taşıyoruz. “Mudanya bir sanayi kenti olamaz” dedik, tarıma ve turizme öncelik vererek, adımlarımızı da bu yönde attık. Bu kapsamda Mudanya’daki kültür rotasını ayağa kaldıracak bir koruma sürecini başlattık. Tirilye’nin Cittaslow ağına katılımı için başvuru sürecimizi tamamladık. Tirilye’yi 7 proje bölgesine ayırdık. Uygarlık tarihinin bütün halkalarını yaşamış ve birbirine eklemiş bir kentten söz ediyoruz. Amacımız eski Tirilye’yi geleceğe taşımak.

Bunun için öncelikle kent omurgasını ayağa kaldıracağız. Taş Mektep ve Tirilye Sanat Evi restorasyonlarımız tamamlandı. Taş Mektep, kentin tarihini ve kültürel özelliklerini yansıtan bir müze ve kültür merkezi olarak yaşatılacak. Tirilye Dündar Evi, Tüccar Evi ve Zeytinyağı Müzesi’nin kamulaştırılmasıyla, sokak sağlıklaştırma projeleriyle, mimari projelerle, kötü durumdaki sivil mimarlık örneği yapıların yenilenmesiyle, bina cephe düzenleme çalışmalarıyla, bölge otoparkı ve yayalaşmış sokaklarıyla Türkiye’ye öncülük yapacak tarihi bir yerleşim haline gelecek.

Mudanya Belediyesi olarak depreme karşı bina ve zemin açısından dayanıklı bir kent yaratmak amacıyla Bursa Teknik Üniversitesi’nin desteğiyle yapılacak “Hızlı Tarama İle Bina Tespiti” başvurularını almaya başladık. İlçe genelindeki binaların yapı güvenliğinin tespiti için başvurular, Mudanya Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ne yapılabilecek. Çalışma kapsamında Hızlı Tarama Yöntemi‘ne uygun binaların deprem risk seviyesi ölçülecek ve yapıların güvenilir olup olmadığı ortaya konacak.

Betonarme binaların hızlı tarama yöntemi ile deprem risk seviyesinin belirlenmesi için Mudanya’da öncelikli olarak 5 pilot bölge belirlendi.

Burgaz, Eğitim, Siteler, Yalı Mahalleleri ve Ömerbey Mahallesi Demirhane bölgesinde başlayacak olan çalışma, ilerleyen dönemlerde genişletilerek Mudanya’nın diğer mahallelerine de yayılacak. Kentsel Tasarım Müdürlüğümüz, ilçe genelindeki yapı stokunun deprem güvenliği yönünden değerlendirilmesine yönelik bina inceleme çalışmalarına başlıyor. Öncelikli olarak bina ve zemin değerlendirme konusunda deneyimli teknik personel tarafından ziyaret edilecek binalarda, risk seviyesi belirlenmesi için kullanılacak olan değerlerin ölçümleri gerçekleştirilecek. Hızlı tarama değerlendirmesi yapılması talebiyle başvurusu alınan binaların, öncelikle projeleri ve varsa zemin etüdü incelenecek.