Aynı zamanda Bilişim Sektörü İş İnsanları Derneği (BİSİAD) Başkanı da olan Doğrul, bilişim sektöründe nitelikli iş gücünün önemine dikkat çekerek, “Global ölçekte bilişim sektörü, hızla gelişen ve değişen bir alan olarak öne çıkmaktadır. Türkiye'de de bilişim sektörü, son yıllarda önemli bir büyüme göstermiştir. Özellikle yazılım, bilişim teknolojileri ve internet tabanlı hizmetler alanında faaliyet gösteren şirketlerin sayısı artmıştır. Baktığınızda bilişim sektörüne yapılan yatırımlar ve Ar-Ge faaliyetleri giderek artmaktadır. Genç nüfus avantajıyla ülkemiz, bilişim sektöründe nitelikli iş gücü potansiyeline sahiptir. Bursa AFSİAD olarak bilişim sektöründe üst liglere girmeyi hedefliyorsak, öncelikle eğitim ve mesleki gelişim programlarına önem vermemiz gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu. Bursa özelinde bilişim sektörünün son durumunu değerlendiren Doğrul, şöyle devam etti:

“Şehrimiz geleneksel sanayi alanlarında güçlü bir altyapıya sahip olmasına rağmen, bilişim sektöründe henüz benzer bir güce ulaşamamıştır. Bu noktada sanayi ve teknoloji entegrasyonunu sağlayacak adımlar atılabilir. Bunun için de Bursa’daki üniversitelerden insan yetiştirme konusunda daha fazla faydalanılabilir. Üniversite-sanayi işbirliği ileriye taşınırsa, bunun olumlu sonuçlarını kısa sürede göreceğimizi düşünüyorum. Türkiye genelinde ve Bursa özelinde bilişim sektörünün gelişimi için eğitim, inovasyon, yerel ekosistem ve kamu-özel işbirliği gibi alanlarda atılacak adımlar önemlidir. Bu adımların planlı ve koordineli bir şekilde hayata geçirilmesi, bilişim sektörünün büyümesini ve rekabet gücünün artmasını sağlayacaktır. Böylece Türkiye'nin küresel ölçekte rekabet edebilir bir bilişim ekonomisine sahip olması desteklenmiş olacaktır.”

BUSİAD’da Eğitim Zirvesi BUSİAD’da Eğitim Zirvesi

Bursa zirveye oynayabilir