Türkiye, çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi uygulanmasına ilişkin çalışmaları hızlandırdı Türkiye, çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi uygulanmasına ilişkin çalışmaları hızlandırdı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan Planlı Alanlar İmar Yö­netmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönet­melik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlıktan alınan bil­giye göre, düzenleme kapsamında Planlı Alan­lar İmar Yönetmeliğinde yer alan “4 kat ve üzeri” konut binalarındaki ka­palı çıkma yapılmama kuralı, “7 kat üzeri” bina­lar olacak şekilde güncellendi. Böylece bazı küçük parsellerde daha kulla­nışlı bina projelerinin düzenlenebilmesi sağ­landı.

Değişiklikle ayrıca bina emniyeti için de ön­lemler alındı. Bu kap­samda “kapalı çıkma ya­pılan binalardaki tüm kolonların birbirlerine, her iki yönde kirişlerle bağlanması” kuralı geti­rildi. Öte yandan 3 katı geçmeyen binalarda ge­leneksel yapı anlayışına uygun ve daha ferah me­kanlar oluşabilmesi amacıyla kat yüksekliklerinin 4 metreye kadar çıkarılabilmesine imkan tanındı.

Buna göre, 1 Temmuz 2023’den önce ofis veya büro amaçlı yapı ruhsatı düzenlenerek yapımına başlanmış veya yapı kullanma izni düzenlenmiş olan yapılarda, 1 Tem­muz 2024’e kadar sonuç­lanmak kaydı ile parse­lin tamamında konut kullanım oranı yüzde 30’u geçmeyecek şekilde kullanım amacı değişik­liğine yönelik tadilat ruhsatı düzenlenebilecek.

Bu oran belediye mec­lisi kararıyla yüzde 50’ye kadar çıkartılabilecek.