Ticaret Bakanlığı, dünyada azalan zeytin­yağı rekoltesinin sebep olduğu artan dış talep ve dünya fiyatları sebebiyle yükselen dökme ve varilli zeytinyağı ihracatının yurt içi tüketici fiyatlarına olan olumsuz etkisinin devam ettiğini, 1 Kasım’a kadar ihracata yöne­lik ek tedbirler alındığını bildirdi.

Akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içkilere zam açıklaması geldi Akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içkilere zam açıklaması geldi

Açıklamada, dökme ve varilli zeytinyağı ihra­catındaki hızlı yükselişin yurt içi fiyatlara yansı­dığı, zeytinyağı perakende fiyatlarında iç piyasada görülen artışın, son bir yıllık dönemde genel fiyat artışının oldukça üzerinde seyrettiği kaydedildi.

Zeytinyağı sektörüne ilişkin dış ticaret, yurt içi arz, tedarik, yurt dışı ve yurt içi fiyatlar konu­sunda Türkiye ve dünyadaki güncel gelişmele­rin sektör paydaşlarıyla yoğun temas halinde bakanlıkça yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu çerçevede dünyada azalan zeytinyağı re­koltesinin sebep olduğu artan dış talep ve dünya fiyatları sebebiyle önemli ölçüde yükse­len dökme ve varilli zeytinyağı ihracatının yurt içi tüketici fiyatlarına olan olumsuz etkisinin devam ettiği kaydedilmiştir. Bakanlığımızca bu şartlar altında yeniden bir değerlendirme yapı­larak, önümüzdeki zeytinyağı hasat döneminin başlangıcı olan 1 Kasım 2023’e kadar, dökme veya varilli zeytinyağı ihracatına yönelik olarak ilave tedbirler yürürlüğe konulmuştur.”