İnşaat maliyet endeksi mayısta aylık yüzde 1,11, yıllık yüzde 72,78 arttı İnşaat maliyet endeksi mayısta aylık yüzde 1,11, yıllık yüzde 72,78 arttı

Dünya Bankası, Türkiye ekonomi­sine ilişkin büyüme tahminini bu yıl için, yıl başında yüzde 2,7 olarak öngörürken, ekonominin ilk çeyrek di­rençli kalmasının etkisiyle yüzde 3,2’ye yükseltti. Dünya Bankası’nın Küresel Ekonomik Beklentiler Ra­poru’nda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,2, gelecek yıl yüzde 4,3 ve 2025’te yüzde 4,1 büyümesinin bek­lendiği bildirildi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Ör­gütü (OECD) ise Haziran Ayı Ekonomik Görünüm Raporu’nda martta bu yıl için yüzde 2,8 olarak açıklanan Tür­kiye ekonomisine yöne- lik büyüme tahmini, bugün yayımla­nan raporda yüzde 3,6’ya yükseltildi.