Bakanlık, Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 2022 sonu itibarıyla yurt dışındaki yatırımlarının tespitine yönelik “Yurt Dışı Yatırım Anketi” gerçekleştirdi.

Hizmet üretim endeksi martta yıllık bazda yüzde 6,8 arttı Hizmet üretim endeksi martta yıllık bazda yüzde 6,8 arttı

Yatırımcı ile yurt dışı yatırım arasındaki borç ilişkisinin de dikkate alındığı net yatırım pozisyonuna göre, Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışı yatırımlarının tutarı ise 54,1 milyar dolar oldu.

Türkiye kaynaklı yurt dışı yatırımların dağılımı incelendiğinde, 2 bin 33 yatırımın 750’sinin Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, 465’inin “Diğer Avrupa Ülkeleri” olarak gruplandırılan Birleşik Krallık, Rusya, Balkanlar, EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) üyeleri ve Doğu Avrupa bölgesinde bulunduğu görüldü.