Tek adayın yarıştığı TİM 29. Olağan Genel Kurulu’nda Mustafa Gültepe 273 oyun 273’ünü aldı. Bu so­nuçla 2018 yılından bu yana İHKİB Yöne­tim Kurulu Başkan­lığı görevini sürdüren Mustafa Gültepe, TİM’in yeni başkanı oldu.

TİM, 2021 İhraca­tın Şampiyonları Ödül Töreni ile bir­likte 29. Olağan Genel Kurulu’nu İs­tanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi.

2021 İhracatın Şampiyon­ları Ödül Töreni ve TİM 29.Olağan Genel Kurulu”na; Cumhurbaşkanı Recep Tay­yip Erdoğan’ın yanı sıra Tica­ret Bakanı Mehmet Muş, İlk 1000 İhracatçı firma temsilci­leri, Sivil Toplum Kuruluşları, Dernek ve ilgili paydaş ku­rumların Başkanları, TİM De­legeleri, İhracatçı Birliklerinin Yönetim ve De­netim Kurulu Üyeleri ve De­legeleri ile TİM Konsey Üye­leri katıldı. İhracatın Şampiyonları Ödül Töre­ni’nin ardından gerçekleştiri­len Genel Kurulda, ihracat ailesinin yeni baş­kanı da belli oldu. Daha önce birlik ve sektör başkan­larından büyük bölümünün adı üzerinde uzlaşma sağladığı Mustafa Gültepe, Genel Ku­rul’daki başkanlık seçimine tek aday olarak katıldı. Kullanılan 274 ge­çerli 273’ünü alan Mustafa Gültepe, Türkiye İh­racatçılar Meclisi’nin (TİM) 5.Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Gültepe konuşmasında, TİM Başkanlığı seçimi süre­cinde sektörlerin ve birlikle­rin örnek bir dayanışma sergilediklerinin altını çizdi. 100 bini aşkın ihracatçı ailesi­nin liderliği konusunda ken­disine güvenen ve destekleyen herkese teşek­kür etti.