Kayapa OSB ‘Yeşil OSB’ olma yolunda Kayapa OSB ‘Yeşil OSB’ olma yolunda

Rumeli kökenli girişimcilerin Türki­ye’deki ve Balkanlardaki sesi ol­mak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD, iş dünyasının geleceğine ışık tutan konu­ların tartışıldığı Rumeli Buluşmalarının 95’incisini gerçekleştirdi.

Etkinlikte iş dünyasının yaşadığı so­runlara ve beklentilerine dair bir ko­nuşma yapan RUMELİSİAD Başkanı Za­rif Alp, “Üretim ancak sermaye aktarımı ile oluşabildiği için altın kafeste demir dövülmemelidir. İş dünyası olarak, daha fazla yatırım ve üretim noktasında araziye ihtiyacımız var. Araziye çok para vermek yerine bu paraları üretime, istihdama, yatırıma harcayalım istiyo­ruz. Devletimizin de bu konuda somut adımlar atacağına yürekten inanıyoruz” dedi.