Hidrojen depolama BUSİAD’da konuşuldu Hidrojen depolama BUSİAD’da konuşuldu

Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye’deki ve Bal­kanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak viz­yonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD, ulus­lararası arenada gerçekleştirdiği iş birliği çalışmalarını sürdürüyor.

Bulgaristan’ın Sofya kentinde düzenlenen organi­zasyonda; Balkanlar’da barış ve güvenlik için riskler, zorluklar, fırsatlar ve yeni girişimler masaya yatırı­lırken, Balkanlar’da sürdürülebilir kalkınma hedef­lerine ulaşmada STK’ların kilit rolü, Balkanlar’ın kül­türel mirası ve bunun AB’nin kültürel çeşitliliğine katkısı gibi konular da ele alındı. RUMELİSİAD adına Yönetim Kurulu Üyesi Naime Kaşmer yer alarak, bölgeye yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hak­kında bilgiler verdi.