Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) mevduatları artıracak, Kur Korumalı Mevduat’ı (KKM) azaltacak düzenlemeye gitti.

TCMB’nin Menkul Kıymet Te­sisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Zo­runlu Karşılıklar Hakkında Teb­liğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşü­mün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği ve Altın Hesapların­dan Türk Lirası Mevduat ve Ka­tılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Teb­liğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete’de ya­yımlandı. Buna göre, sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan KKM’ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL pa­yına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi.

Mayısta en fazla satılan otomobil markaları belli oldu Mayısta en fazla satılan otomobil markaları belli oldu

Yapılan düzenlemelerle TL mevduatlar artarken, kur koru­malı hesaplardan TL mevduata geçiş sağlanarak KKM’nin azaltıl­ması gözetiliyor. Böylece TL va­deli mevduat hesapları destekle­nerek makro finansal istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlan­ması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, Merkez Banka­sı’nca kur koruma desteği sağla­nan hesaplardan TL hesaplara geçiş ve belli oranda kur koru­malı hesapların yenilenmesinin hedeflenmesine, kur koruması bulunmayan TL payı seviye­sinde artış hedefine geçildi.