BUİKAD’dan ‘Geleceğe Yön Veren Kadınlar Zirvesi’ BUİKAD’dan ‘Geleceğe Yön Veren Kadınlar Zirvesi’

BTSO Haziran Ayı Meclis Toplantısı Oda Hizmet Bi­nası’nda gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbra­him Burkay, 2023 yılının ilk ya­rısında küresel ekonomik büyümenin yavaşladığını söy­ledi. Bu konjonktürde Türki­ye’nin 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüyerek 11 çeyreğe ulaşan kesintisiz bü­yümesini oldukça değerli bul­duklarını dile getirdi.

Uludağ’ın markasını güçlendirecek merkez

BTSO’nun tarihe iz bırakacak makro projelerden birisinin Uludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Projesi olduğunu söy­leyen Başkan Burkay, eğitim ve konaklama tesisi olarak kurgu­lanan muhteşem bir kompleksi Bursa’ya kazandırdıkla­rını ifade etti. Burkay, “Avrupa’nın sayılı te- sisleri arasında yer alan projemiz, Bursa’mızın ve ülkemizin turizm sektö­ründeki büyük atılımının da sembollerinden biri olacak. Konaklama hiz­metlerinin Accor Grubu’n ‘Swissotel Uludağ’ markasıyla sağlanacağı projenin eğitim programları ise Odamızın koor­dinasyonunda ‘Bursa Business School’ çatısı altında yürütüle­cek. Dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından gele­cek iş dünyası temsilcile­rine en güzel hizmeti verecek merkezimizi, Fransa’daki INSEAD ve İngiltere’deki Wilton Park’tan ilham alarak kurguladık.

Sektörel çalıştayların da düzenleneceği Bursa Business School, üyelerimize ve firmalarımıza yeni ufuklar ka­zandıracak ve büyümelerine rehberlik edecek bir eğitim mer­kezi olacak.” açıklamalarında bulundu.