Bemis’in 30. Yıl gururu Bemis’in 30. Yıl gururu

BTSO tarafın­dan Ulu­dağ’da iş dünyasının refe­rans eğitim merkezi olarak kurgulanan Bursa Business School’da gerçek­leştirilen İnşaat Konseyi Çalıştayı, yoğun bir katılımla yapıldı. Çalıştayın açılışında konuşan BTSO Yönetim Ku­rulu Üyesi Alparslan Şenocak, “Mar­mara’da olası bir afet, aklımızdan bile geçirmek istemediğimiz can kayıpları­nın yanında tehdit altındaki çevre il­lerle birlikte ülkemizin milli gelirinin yarısına etki edecek düzeyde. Bekle­nen riski en düşük seviyeye indirme­miz gerekiyor. İlk konsey toplantıları­mızın raporlarında da ifade ettiğimiz gibi bulunduğumuz coğrafyanın kurtu­luş reçetesi mekânsal planlamadır. KOBİ OSB ve Lojistik Merkez, Organize Ticaret ve Organize Konut gibi nitelikli projeler de bu planlamanın en önemli adımları olacaktır” şeklinde konuştu.