İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, son zamanlarda İnegöl’de faaliyet gösteren sanayiciler üzerine yapılan “konkordato” yo­rumlarının dedikodudan iba­ret olduğunu ve gerçeği yan­sıtmadığını dile getirdi. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, ilçede yayılan ve bazı sanayicilerin konkordato ve benzeri olumsuz durumlarını konu alan söylentiler üzerine açıkla­malarda bulundu.

UİB’in Mayıs ihracatı 3,4 milyar dolar UİB’in Mayıs ihracatı 3,4 milyar dolar

Başkan Yavuz Uğurdağ, bahse konu söylentilerin dedikodudan iba­ret olduğunu ve üreticileri olumsuz etkilediğini aktardı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “İnegöl’ümüz, Tür­kiye ekonomisine rol model ol­muş bir yapıya sahiptir. Son za­manlarda üreticilerimizin işlerini olumsuz etkileyecek söy­lentilerle karşılaşmaktayız. Şeh­rimizde yer alan firmalarımız hakkında gündeme gelen bazı konuların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını altını çizerek be­lirtmek istiyorum.

Dedikodu, sanayi ve ekonomimi­zin baş düşmanıdır.Bu tür dedikodu­ların şehrimiz ekonomisine ve sana­yisine zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.