Togg ta­rafın­dan Gemlik Teknoloji Kampü­sü’nde bir basın bu­luşması ger­çekleştirildi. Karakaş ve Togg ekibi­nin katılı­mıyla gerçekleştirilen buluşmada, Togg’un üretim tesisleri de basın mensuplarına gezdi­rildi.

Üretim ve gelecek dönem hedefleri hakkında açıkla­malarda bulunan Karakaş, tesiste her 3 dakikada bir şe­kilde plan yaptıklarını be­lirtti. Günlük 80 araç çıkarabilecek teknik olgunluğa eriş­tiklerini dile getiren Karakaş olgun­luk seviyesinin zaman içerisinde gelişeceğini ifade etti.

Hizmet üretim endeksi martta yıllık bazda yüzde 6,8 arttı Hizmet üretim endeksi martta yıllık bazda yüzde 6,8 arttı

Teslimat sürecinin planlanan şekilde devam etti­ğini kayde­den Karakaş, “Beklentileri­mizin üze­rinde bir ilgiyle karşı­laştık. Şu ana kadar 170’e yakın aracımızı teslim ettik. Gösterilen ilgiye kayıtsız kal­mamak adına 2023 yılı için planlanan toplam üretimi 20 binden 28 bine çıkardık” dedi. Karakaş, C-SUV olan T10X modelinin ardından 2024 yılının sonunda sedan gövde tipinin de pazara su­nulacağını, bundan 6 ay sonra da Cross Coupe modelinin devreye alı­nacağını sözlerine ekledi.