Muharrem Yılmaz: ”Süt ve süt ürünleri çok önemli” Muharrem Yılmaz: ”Süt ve süt ürünleri çok önemli”

31. yılını geride bırakan GESİAD ailesi, geleneksel hale getirdiği ‘Yaza mer­haba’ etkinliğinde buluş­maya devam ediyor.

Geçit’te yer alan dernek merkezinde düzenlenen etkinlikte konuşan GE­SİAD Yönetim Kurulu Baş­kanı Murat Kaya, “Pandemi süreci ile bir­likte yaşadığımız bazı kı­sıtlamalar, global ekonomik gelişmeler, hemen kuzeyimizdeki savaş derken son olarak ülkemizdeki seçim süre­cini de atlattık. Şimdi eko­nomik meseleler birinci önceliğimiz. İş insanları olarak odağımızda sadece ekonomi var. Geçen sene yaşadığımız ve taraf oldu­ğumuz TÜGİK seçimlerin­deki haklılığımız da mahkeme kararıyla onay­landı. Bunlar yaşanırken her ne kadar sinerji top­lantılarımızı düzenlemeye gayret etmiş olsak da eğ­lenmeye zaman bulama­mıştık. Bu akşam hep birlikte eğleneceğiz” dedi.