banner34

banner50

banner6

Bursa için güç birliği

Genel 06.12.2022, 00:19
Bursa için güç birliği

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Ku­rulu Başkanı İbrahim Burkay ve Demirtaş Organize Sanayi Böl­gesi (DOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı H. Ersan Özsoy; Demir­taş Organize Sanayi Bölgesi Sa­nayici İş İnsanları Derneği’nin (DOSABSİAD) ev sahipliğini yap­tığı toplantıda DOSABSİAD Yö­netim Kurulu Başkanı Nilüfer Çe­vikel ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, kurumlar ara­sındaki güçlü iş birliğini yeni dö­nemde sürdüreceklerini kayde­derek “Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın Türkiye’nin üretim, ih­racat ve istihdamına güç katan çok sayıda merkezi bugün DO­SAB’da yer alıyor. En önemli pro­jelerimizi burada hayata geçirdik ve bunlara yenilerini ekleyece­ğiz. Odamızın iştirakleri olan BU­TEKOM, BUTGEM, MESYEB, Mut­fak Akademi, Model Fabrika, Enerji Verimliliği Merkezi ile fir­malarımızın ara eleman ve nite­likli personel ihtiyacını karşılar­ken kalite ve verimliliği artırmayı da hedefledik” ifadele­rini kullandı.

Demirtaş Organize Sanayi Böl­gesi’nde hem sanayicilerin ihti­yacına yönelik hem de çalışanla­rın niteliklerini artıracak birçok önemli projeyi hayata geçirdikle­rini belirten DOSABSİAD Yöne­tim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevi­kel de “DOSABSİAD-BUTGEM iş birliğinde hayata geçirilen Dijital Dönüşüm Okulu ile 1 milyon is­tihdam açığı olan alana yönelik Türkiye’de bir ilke imza attık. Böylece hem sanayinin ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanları ye­tiştiriyor, hem de istihdama katkı sağlıyoruz.

Diğer yandan DOSABSİAD ön­cülüğünde DOSAB’da kurulan Özel İstihdam Bürosu’yla da fir­malar ile aradıkları nitelikli per­soneli buluşturarak istihdama katkıda bulunuyoruz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
12
kapalı
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18