Bursa yeni OSB’yi tartışıyor Bursa yeni OSB’yi tartışıyor

Türkiye İstatistik Ku­rumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin “İç Göç İsta­tistikleri” bültenini ya­yımladı.

Türkiye’de geçen yıl 2 milyon 791 bin 156 kişi­nin iller arasında göç et­tiği belirlendi. Türkiye’de iller arası göç eden nüfu­sun dağılımında, İstan­bul 385 bin 294 kişiyle en çok göç alan il olarak tes­pit edildi. İstanbul’u sırasıyla 189 bin 104 kişiyle Ankara ve 132 bin 426 ki­şiyle İzmir takip etti.

Geçen yıl Bursa en fazla göç alan 5’inci il oldu. Bu dönemde Bursa’ya 90 bin 863 kişi göç ederken, 70 bin 447 kişi ise Bursa’dan göç etti.