BTSO Başkanı Burkay'dan "ek vergi düzenlemesine" destek BTSO Başkanı Burkay'dan "ek vergi düzenlemesine" destek

Akademik aklı özel sektörle buluşturmak amacıyla pek çok proje üreten Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), şimdi de sektörlerin sorunlarını çözmek için kolları sıvadı. ‘Sanayiyi güçlendiren, sanayiden güç alan üniversite’ hedefiyle “Sorun Çözüm Pazarı” formatını geliştiren BTÜ, burada sektörün yürüttüğü Ar-Ge, Ür-Ge, tasarım, üretim, inovasyon, test-analiz, kalite gibi süreçlerde karşılaşılan problemlere çözüm önerileri getirecek.

Sorun Çözüm Pazarı’nın tanıtımı, Bursa’nın en güçlü olduğu alanlardan otomotiv sektörüyle başladı. BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, amaçlarının sorunları çözmek veya iyileştirme önerilerini üniversite-sektör iş birliği kapsamında birlikte geliştirmek ve yol haritasını belirlemek olduğunu söyledi. Çağlar, “Sizlerin ileteceği sorunlara karşılık teknik danışmanlık verebilir, ortak projeler gerçekleştirebiliriz. Yine bu sorunları lisansüstü tez çalışmaları ve verebileceğimiz eğitim hizmetleri ile aşabiliriz. Bu tanıtım buluşmamızda elde ettiğimiz verilerle, otomotiv sektörümüzün Sorun Çözüm Pazarı organizasyonunu haziran ayı ortalarında başlatacağız. Diğer tüm sektörlerimiz ile de Sorun Çözüm Pazarı organizasyonlarına devam ederek, bilimsel yetkinliğimizi özel sektöre aktarmak istiyoruz” dedi.

Söz alan otomotiv firma temsilcileri de, girişimin çok önemli ve değerli olduğunu vurguladılar. Firma temsilcileri; AB proje destekleri, yeşil dönüşümün sağlanması, karbon ayak izi, yeni projelerin hayata geçirilmesi ve bunların sürdürülebilmesi, elektrikli araçların ağırlığının azaltılması, enerji verimliliği yönetimi, yapay zekânın otomotiv sektörü sürecine dâhil edilmesi gibi sorunların çözümünde iş birliğine ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Süreç nasıl ilerleyecek?

İlki otomotiv sektörüyle başlayan Sorun Çözüm Pazarı’nın toplantıları farklı sektörlerle de devam edecek. Toplantıların ardından her firma ya da konu özelinde ayrı masalar oluşturulacak. Çözüm masaları oluşturulurken, firmanın ya da konunun sorununa yönelik uygun akademisyenlerin belirlenmesi sağlanacak. Akademisyenler ve firma temsilcileri çözüm masasında buluştuktan sonra bir takvim oluşturulacak, takvime göre sorunların çözümü için geliştirilecek projelerle aksiyon alınması sağlanacak. Bu süreç BTÜ Teknoloji Transfer Ofisi tarafından takip edilecek.