Podyum Davet’te ger­çekleştirilen genel kurul toplantısı üyelerin yoğun katılımı ile gerçek­leştirildi.

ARSİYAD faa­liyetlerini içeren tanıtım filminden sonra Genel Ku­rul’un açılış ko­nuşmasını gerçekleştiren Gürsel Durmuş, çalışmalarının, fi­kirlerinin teme­line her zaman ARSİYAD’ı koymaya çalış­tıklarını belirtti.

Yapılan açık oylamada oy birliğiyle Erdinç Acar başkanlığındaki liste ARSİ­YAD Yönetim Kurulu’na seçildi. Acar, konuşma­sında birlik ve beraberli­ğin önemine vurgu yaparak, yeni dö­nemde en önemli hedeflerinin Artvin Kültür Evi’ni inşa etmek olduğunu dile getirdi.

Yönetim kuru­luyla birlikte görevi devralan Erdinç Acar, “ARSİYAD gibi, ba­şarılı bir dernekte başkan­lık yapacak olmak; benim için mutluluk ve onur ve­rici bir durumdur” dedi.

Yönetim Kurulu Asıl

Erdinç Acar

Mehmet Emin Tansi

Mürsel Özay

Ali Dayal

Erdi Altıntaş

İbrahim Muratoğlu

İlhami Leventoğlu

Ali Sinan Duran

Yener Özemre

Armağan Gümüş

Öner Bilgin

H.Devrim Atabey

Şevket Etyemez

Nihal Altunkaya

Mine Satır

Mesut Küçük

Çağlar Aydın

Denetim Kurulu Asıl

Gökhan Demir

Türkiye genelinde ilk 3 değişmedi: EPİAŞ, TÜPRAŞ VE THY Türkiye genelinde ilk 3 değişmedi: EPİAŞ, TÜPRAŞ VE THY

Önder Türemen

Sevda Altun