2018 yılında 38 milyar 534 milyon lira olan AR-GE harcamaları, 2022’de 5,16 kat artışla 198 milyar 670 milyon liraya ulaştı. Böylece son 5 yıldaki toplam AR-GE harcamaları 439 milyar 853 milyon lira olarak hesaplandı.

BALKANTÜRKSİAD’da gündem yeşil mutabakat BALKANTÜRKSİAD’da gündem yeşil mutabakat

Gayrisafi yurt içi AR-GE harcamasının GSYH içindeki oranı 2018’de yüzde 1,03 iken, 2022 yılında 15 trilyon 11,7 milyar liralık harcamada yüzde 1,32 olarak gerçekleşti.

Toplam AR-GE personeli sayısı söz konusu dönemde 100 bin 519 kişi arttı. Tam zaman eşdeğeri (TZE) cinsinden personel sayısı 2018’de 172 bin 119 kişi iken 2022 yılında 272 bin 638 kişiye çıktı. Kadın AR-GE personel sayısı, geçen yıl 93 bin 41 kişi ile toplam personelin yüzde 34,1’ini oluşturdu, bu pay 2018 yılında 54 bin 308 kişi ile yüzde 31,6 olarak gerçekleşmişti.

2022’de AR-GE personeli öğrenim durumuna göre incelendiğinde, yüzde 37,3’ünün lisans eğitim düzeyine sahip olduğu görüldü. Bunu sırasıyla yüzde 29,7 ile doktora veya eşdeğeri, yüzde 23,7 ile yüksek lisans, yüzde 4,8 ile meslek yüksekokulu ve yüzde 4,6 ile lise ve altı kategorileri takip etti.