Zorlu Grubu’nun Akıllı Hayat 2030 stra­tejisi çerçevesinde sürdürülebilir bir ge­lecek hedefi doğrultusunda tüm iş süreçlerinin merkezine doğa ve insanı koya­rak çalışmalarını yapılandıran Zorluteks, daha adil dünya ve daha iyi bir gelecek için kadın istihdamına yönelik projeleriyle de dikkat çekiyor.

Vali sanayinin nabzını tutuyor Vali sanayinin nabzını tutuyor

Daha yaşanılabilir bir dünya hedefiyle, tüm iş süreçlerini yürüten Zorluteks, Top­lumsal Cinsiyet Eşitliği’nin sağlanmasına destek olmak için iki önemli projeyi hayata geçiriyor. Zorluteks, mağazalarında montaj işlerinde kadın çalışanlar yetiştirmek ama­cıyla Kadın İstihdamı Destekleme Projesi başlatıyor, yanı sıra tekstil sektö­ründe ezber bozmak adına, Bursa Dokuma İşletme sahasında faaliyet göstermek üzere kadın dokumacı, forklift ustası ve kumaş do­kuma elemanı istihdamı sağlıyor.

Kuruldukları günden bu yana evde, okulda, sokakta ve iş sahasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ni desteklediklerini akta­ran, Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, “Grubumuzun Akıllı Hayat 2030 stratejisi kapsa­mında Toplumsal Cinsiyet Eşitli­ği’ni destekliyor bu konuda üstümüze düşeni yapıyoruz. Ka­dınların toplumsal ve ekonomik hayattaki varlığının güçlenmesi­nin ve işgücüne katılım oranının artmasının, istikrarlı bir büyüme için de gerekli olduğuna inanıyo­ruz. Bu kapsamda, şirketimizde kadın rol model ve liderlerin sayısının artması ve üst yönetimde eşit temsilin sağlanması için ça­lışmalar gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, kadın ça­lışan sayısının artırılmasına yönelik her yıl kendimize yeni hedefler koyuyoruz. Zorlu­teks’te en son kadın çalışan oranını, hedefle­diğimiz oranın üzerine çıkarak yüzde 48,2 olarak gerçekleştirdik” dedi.