İmalat sanayi WIN EURASIA’da bir araya geldi İmalat sanayi WIN EURASIA’da bir araya geldi

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) tarafın­dan 2023’ün ilk çeyreğine ilişkin hazırlanan “İnşaat Sektörü Analizi Raporu”nda sektördeki de­netim sistemi mekanizma­larının güçlendirilmesi gerektiği belirtilerek, “Ülke­nin gündeminden imar affı ve benzeri uygulamalar tümden çıkartılmalı, aksine müeyyidelerin caydırıcı ol­ması sağlanmalıdır” ifadesi kullanıldı. Ülkede kentsel planlamanın depreme da­yanıklı şekilde yapılması­nın önemine işaret edilen raporda, olası imar aflarına güvenen kaçak yapılaşma­nın önlenmesi, yüksek riskli yapı stoku için etkin kentsel dönüşüm politikalarının gelişti­rilmesi gerektiği bildi­rildi.

Raporda, inşaat sek­törünün 2018-2019 dö­neminden bu yana iç ve dış ekonomik geliş­melerin etkisiyle küçüldü­ğünün altı çizilerek, 2022 yılı genelinde ise sektörün, Covid-19 salgınının yaşan­dığı 2020’den daha derin bir daralma yaşadığı kay­dedildi.