BOSAB yeşil üretime odaklandı BOSAB yeşil üretime odaklandı

Merkez Bankası’nın son Para Politikası Kurulu top­lantısıyla politika faiz oranını yüzde 8,5’ten bek­lentilerin çok altında yüzde 15’e çıkarması regülasyon­larla piyasa faiz oranlarına getirilen limitleri belirleyen referans faiz oranını da arttırdı. Merkez Bankası referans faiz oranının 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere yüzde 1,36 olduğunu yıllık bileşik referans faiz oranını yüzde 17,8 olarak açıkladı. Böylece kredi kartı ve kredili mev­duat hesaplarındaki faizlerin yanı sıra bankaların men­kul kıymet tutma zorunluluğundan kaçınabilecekleri ti­cari ve ihtiyaç kredisi faiz oranları da yeniden belirlenmiş oldu. Bankacıların yaptığı hesaplamalara göre temmuz ayından itibaren ticari kredide yüzde 25 yüzde 32,2, ihti­yaç kredi faizinde ise yüzde 32,20 yüzde 35,72 oranları aşıldığında menkul kıymet tutma zorunluluğu devreye girecek.