Yeminli mali müşavirlerin sorunları Bursa’da masaya yatırıldı Yeminli mali müşavirlerin sorunları Bursa’da masaya yatırıldı

Bursa SKAL Kulüp Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Güleç; yapılan plan değişikliğiyle ağırlıklı konut ve ticari alan şeklinde belirlenen Sıcaksu (Tabakhane­ler) Bölgesi’nin ilk planlandığı haliyle ye­niden termal turizm yatırım alanı ilan edilmesi gerektiğini açıkladı. Turizm pro­fesyonellerini bir araya getiren Bursa SKAL Kulüp’ün Yönetim Ku­rulu Başkanı Gülçin Güleç, şehir merkezindeki Tabak­haneler Bölgesi için planla­nan son projenin gözden geçirilerek ulusal ve uluslar­arası turizm yatırımcılarını Bursa’ya çekecek bir cazibe merkezi haline getirilmesinin kentin tu­rizm potansiyeli açısından çok önemli ol­duğunu vurguladı. Gülçin Güleç; “Şehrimizin turizm potansiyelinin güçlen­dirilmesi noktasında sektörümüzün ve kentimizin beklentilerini karşılamamak­tadır. Çekirge, Kükürtlü, Merinos ve Kül­türpark’ta termal tesis ve otellerin de yoğun faaliyet gösterdiği böyle geniş bir bölgede termal turizme yönelik hazırlana­cak proje, hem şehrimizin hem de sektö­rümüzün kalkınması açısından büyük bir değer taşımaktadır” diye konuştu.