Bursa’da 2011 yılında aile şirketi olarak kurulan Sisina Ortaklığı ilk olarak tekstil alanında faaliyet göstermeye başladı, ardından da enerji sektörüne ilk adımı attı. Firma, 2017 yılında UEDAŞ ile bağlantı anlaşması imzalayarak 12 bin m2 arazide kendine ait güneş enerji santralini (GES) kurdu ve Nilüfer’deki şirket merkezinde EPC faaliyetlerine başladı.

Sungen Solar Enerji’nin Tür­kiye’nin 11 farklı elektrik dağı­tım bölgesinde 600 MW TEDAŞ projelen­dirme ve anahtar tes­lim olmak üzere saha ve çatı üzeri GES tes­isleri kurduğu ve devreye aldığı bilgi­sini paylaşan Sisina Enerji Yönetim Ku­rulu Başkanı Orhan Özcü, “Yüksek perfor­manslı proje tasarımı ve ulus­lararası standartlara haiz kali­teli malzeme ve işçilik ile bü­tünleşen Sungen Solar Enerji santrallerinden yılda orta­lama 300 milyon kWh temiz enerji elde edilmektedir” şek­linde ifade etti.

3dmaket büyümesini sürdürüyor 3dmaket büyümesini sürdürüyor

İş birliği yaptıkları Sungen Solar Enerji’nin yatırım, ciro ve ihracat rakamları bakımın­dan Türkiye’de EPC sektö­ründe ilk üçte olduğuna dik­kat çeken Özcü, firmanın Finlandiya, Fas, Suudi Arabis­tan gibi temsilcilikleri ile bir­çok uluslararası projeye imza attığını söyledi.