banner34

banner6

banner44

banner45

ÜÇGE sürdürülebilirlik mottosunu belirledi

ÜÇGE, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma yolunda “Gelecek Senin İzinde” mottosu ile sürdürülebilirlik projesini hayata geçiriyor.

Şirketler 22.11.2022, 00:08
ÜÇGE sürdürülebilirlik mottosunu belirledi

Sürdürülebilir gelecek için önemli bir adım atan ÜÇGE, yürüteceği ‘Sürdürülebilirlik Projesi’ ile faaliyet gösterdiği tüm alanlarda ve hayata ge­çireceği tüm proje­lerde çevreye olan hassasiyetini bir kez daha ortaya koyu­yor.

‘Gelecek Senin İzinde’ mottosuyla hayata geçirecekleri sürdürülebilirlik projesi ile ilgili açık­lamalarda bulunan ÜÇGE Genel Yönet­meni Esra Güven “Dünya nüfusu ve para­lelinde tüketim hızla artı­yor, doğal kaynaklar hızla tükeniyor ve ciddi anlamda çevre kirli­liği ile karşı karşıyayız. Biz de ÜÇGE olarak bu konuda farkındalık ve bilinç yaratarak, yeni nesillere de gerçekten yaşanabilir bir dünya bırakmak adına ne yapabiliriz, hepimiz el birliği ile aile­lerimize dokunarak, çevremize doku­narak nasıl katkıda bulunabiliriz diyerek yola çıkıyoruz. Sürdürülebilir­liği, şirket kültürümüzün ve kurumsal stratejilerimizin ayrılmaz bir parçası olarak benimsiyor ve tüm süreçleri­mize entegre etmek üzere adım atıyo­ruz” dedi.

Kuruldukları günden bugüne sürdü­rülebilirlik kapsamında çevre ve doğa için önemli projeler hayata geçirdikle­rini dile getiren Esra Güven, şunları söyledi: “Günümüzde büyük bir öneme sahip olan atık sorununa son vermek için, ülkemiz ile birlikte, yerel üretici olarak ilk adımı attık. Kaynakla­rın ülke ekonomisine temiz bir şekilde kazandırılmasını sağla­yan döngüsel ekono­minin en önemli adımı olarak, ekonomiye, çevreye katkı sağla­mak misyonuyla ve sos­yal sorumluluk bilinci ile geliştirdiğimiz, De­pozito İade Yöneti­mi’ne hizmet veren yeni ürün grubumuz iECO Depozito İade Oto­matları ile Kamusal İade Merkezi / Doğrulama tes­isleri sistemlerimiz ile gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bı­rakma yolunda büyük bir adım da atmış olduk. Sürdürülebilir gelecek için planladığımız tüm süreçlerimizde daha sistematik ve daha kapsamlı bir politika ile ilerliyoruz. Proje kapsa­mında öncelikle şirket bünyesinde gö­nüllülerden oluşan ÜÇGE sürdürülebilirlik gönüllüleri ekibimizi oluşturduk. Akabinde ÜÇGE olarak karbon ayak izimizin tespitini gerçek­leştirdik ve bunları azaltmak için de bir yol haritası belirleyerek eyleme geçtik. Bu proje ile birlikte geleceğe gerçekten biz de ÜÇGE olarak farkındalık yarata­rak iz bırakmak istiyoruz. Sürdürülebi­lirlik yolculuğumuzda sadece çevresel konular değil sürdürülebilirlik çatısı al­tında her alanda değer yaratan bir strateji ile ilerleyeceğiz.”

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18