Türkiye otomotiv sanayisine yön veren 13 üyesiyle sektörün çatı kuruluşu konumunda olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2023 yılının ocak-mart dönemine ait üretim ve ih­racat verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın ilk çeyreğinde top­lam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 366 bin 597 adede ulaştı. Otomobil üre­timi ise yüzde 34 artarak 222 bin 51 se­viyesinde gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 382 bin 504 adedi gördü.

Kapasite kullanımı yüzde 74 oldu

Yılın ilk üç aylık döneminde ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 19 artarken, hafif ticari araç grubunda üretimde yüzde 5’lik büyüme yaşandı. Otomotiv sanayisi­nin kapasite kullanım oranı yüzde 74 olarak gerçekleşti.

İhracat yüzde 17 arttı

Yılın ilk üç aylık döneminde toplam otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dö­nemine göre adet bazında yüzde 13 ar­tarak 253 bin 828 adet düzeyinde kaydedildi. Bu dönemde otomobil ih­racatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarken, ticari araç ihra­catı yüzde 4 geriledi.

“İlk çeyreği son derece olumlu rakamlarla kapattık”

Açıklamada sonuçlara ilişkin değer­lendirmesine yer verilen OSD Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, şunları kaydetti:

BGC’de Kolaylı güven tazeledi BGC’de Kolaylı güven tazeledi

“İlk çeyreği son derece olumlu ra­kamlarla kapattık. Hem ihracat hem iç piyasa için bu böyle diyebiliriz. Her iki tarafta da oldukça kuvvetli sonuçları­mız var. Geçen seneye göre ilk 3 ayda üretimimiz yüzde 21 artışla 367 bin adetlik mertebeye ulaştı. Aynı para­lelde kapasite kullanımı da yüzde 63’ten yüzde 74’e çıktı. İhracat- iç pi­yasa ikisi beraber artış yönüne hareket ediyorlar. İhracatta da adetsel olarak yüzde 13’lük artışımız var. Tutarsal ola­rak da yüzde 17’lik bir artışla 8,8 mil­yar dolarlık ilk 3 aylık ihracat rakamlarını elde etmiş olduk.”