İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi geçmiş dönem başkanı ve sektörün duayen isimlerinden inşaat mühendisi Necati Şahin, Çınarcık Barajı’nın suyunun Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) ve civarındaki OSB’ler tarafından kullanılmak istediğini söyledi.

Bursa’daki OSB’lerin atıksu arıtma konusundaki başarılı çalışmalarını örnek gösteren Necati Şahin, TEKNOSAB ve civarındaki OSB’lerin, BOSB ve DOSAB gibi altyapı, arıtma ve su ihtiyacını kendilerinin çözmesi gerektiğini belirterek Ekohaber’e özel açıklamalarda bulundu. Bursa’nın su ihtiyacını karşılamak adına 1983 yılında Doğancı – 1 Barajı ve 2007 yılında da Nilüfer Barajı’nın (diğer adı Doğancı-2) inşa edildiğini anımsatan Şahin, bu iki barajın Bursa’nın yıllık 185 milyon metreküp su ihtiyacını karşıladığını söyledi. Doğancı ve Nilüfer barajlarının inşası ile Bursa’nın nüfusu 2,3 milyona ulaşıncaya kadar yer altı sularını kullanmaya gerek duymadan içme suyu ihtiyacının karşılanmasının amaçlandığını dile getiren Şahin, “Bursa’da nüfus artış hızı, kaçak sanayi ve beraberinde kaçak ve çarpık yapılaşma ile kontrolsüz ve planlama dışı göç ile karşı karşıya kalmıştır. 39 bin hektar Bursa ovasının 19 bin hektarı göz göre göre yok edilmiştir. Bu nedenlerle barajdaki sular yetmemiş ve yeraltı kuyuları gerek sanayi tesisleri gerekse de içme suyu ihtiyacının karşılanması amacı ile kullanılmaya başlanmıştır” dedi. Necati Şahin, bu süreçte özellikle arıtma tesisi olmayan ve ovayı işgal eden kaçak sanayi yapılarının yeraltı sularını kullandıklarını ve yeraltı su seviyesinin düşmesine neden olduklarını ifade etti. Şahin, bu tip firmaların Nilüfer Deresi ile Marmara Denizi’ne zehir akıttıkları ve akıtmaya devam ettiklerini vurguladı.

Çınarcık Barajı’nın inşa sebepleri

Bu dönemde Çınarcık Barajı’nın inşasına başlandığını anımsa­tan Şahin şunları söyledi: “1996 – 2002 yılları arasında Bursa’lıların in­şaatından pek farkında olmadıkları ancak stratejik öneme sahip ÇINAR­CIK BARAJI yapıldı. Türkiye’de ben­zeri olmayan Çınarcık Barajı ile Bursa için aynı anda hayati 5 fayda sağlanması hedeflenmişti. Bu hedef­ler; Mustafakemalpaşa ilçesinde bu­lunan ilçe merkezi ve bağlı 27 köy ve beldeye ait 6 bin 111 hektar tarım arazisinin su ihtiyacının karşılan­ması; 100 Megawatt kurulu güç ile yılda 422 Gigawatt/saat enerji üretil­mesi; Bursa’nın 2050 projeksiyonlu olarak yıllık 145 milyon metreküp içme suyu ihtiyacının karşılanması; Orhaneli Çayı’ndan Uluabat Gölü’ne düzenli temiz su akışı ile göl suyu­nun ekolojik açıdan korunması ve rusubat tutularak taşkın problemi­nin önemli ölçüde engellenmesidir.” İMO Bursa Şubesi olarak barajın in­şaatı döneminde sık sık çalışmaları yerinde incelediklerini ve teknik gezi­ler düzenlediklerini anımsatan Ne­cati Şahin, “Bursa’nın nüfusu 2,3 milyonu gelince Çınarcık Barajı’nda yapılacak ishale hatları ve arıtma te­sisi kapasitesi artırılması Bursa Bü­yükşehir Belediyesi’nin hep gündeminde olmuştur. Bu çalışmalar da BUSKİ tarafından yürütülmekte­dir” diye konuştu.

Yıllık 130 milyon metreküp su ihtiyacı karşılanacak

Çınarcık Barajı’nın rusubet nedeniyle Bursa’nın yaklaşık yıllık 130 milyon metreküp su ihtiyacının karşılamasının ön­görüldüğünü dile getiren Şahin, “Çınarcık Barajı yapılırken Bursa’nın batısında yapı­lan sanayi alanları, tarım alanlarını ve Ram­sar etkileşim alanını etkileyen TEKNOSAB ve civarındaki OSB sanayi bölgelerinin, onlarca milyon metreküp su ihtiyacının karşılan­ması asla amaçlanmamış ve böyle bir plan­lama yapılmamıştır” şeklinde konuştu.

Kurulmakta olan batı sanayi bölgelerinin su talebini Çınarcık Barajı’ndan karşılamayı talep ettiklerine dikkat çeken Şahin, “Şimdi­lerde TEKNOSAB ve çevresindeki OSB’lerin, Nilüfer Barajı kapasitesinden daha büyük, yıllık 70 milyon metreküp su ihtiyacını Çı­narcık Barajı’ndan karşılamak için Büyükşe­hir Belediyesi’den talebi bulunmaktadır” dedi.

“Sanayi arıtma ve su ihtiyacını kendisi çözmeli”

Necati Şahin, batı OSB’lerin Bursa hal­kının içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan ÇINAR­CIK BARAJI’ndan 70 mil­yon metreküp su talebin­den vazgeçmeleri çağrısında bulunarak şun­ları söyledi: “Bursa’daki tüm OSB’lerin toplamında doluluk oranı yüzde 62,3 iken, Bursa OSB’nin birkaç katı büyüklüğünde, her biri milyonlarca metre­kare olan sanayi bölgeleri, altyapılarını, su ihtiyaçla­rını ve arıtma tesislerini öncelikle kendileri çözme­lidir.” Şahin “Büyükşehir Belediyesi’ne planlama dışı talepte bulunarak, Çı­narcık Barajı’nın yıllık mevcut su rezervinin yüzde 60’ına karşılık gelen 70 milyon metreküp su­yuna el koymak isteyen, yüksek teknoloji üretme vaadi ile kurulan TEKNO­SAB ve civarı OSB’lerin, milyonlarca metreküp suyu hangi yüksek tek­noloji ürününü imal ederken kullanacak?” sorusunu gündeme ta­şıyan Necati Şahin, sözlerini şöyle sür­dürdü: “Bursa bu soru­ların cevabını arayacak­tır. Madem Bursa’ya yüksek teknoloji getiri­yorsunuz, bu yüksek teknolojinizi kullanarak Karacabey Boğazı’ndan, Marmara Denizi’nden, Nilüfer Deresi’nden su­yunuzu alın, arıtın ve kul­lanın. Tarım alanlarını yok ettiniz, bari Bursa’lılara bir bardak suyu çok görme­yin” dedi. Büyükşehir Meclisi’ne ve Başkanı’na da seslenen Şahin “Kentin şehr-i eminlerinin vahşi, kirletici sanayileşme mi! yoksa sağlıklı, yaşanabilir bir kentten mi yana ola­caklar buna karar vermeli, kentin menfaatleri için sessiz kalmamalıdırlar” dedi.

Örnek OSB’ler

Bursa’da su arıtmalarıyla örnek projelere imza atan çevreci OSB’leri hatırlatan Necati Şahin, “Bursa OSB 2007 yılında Nilüfer Deresi’ndeki atık sudan günlük 100 bin metreküp suyu arıtıp sanayicisine veriyor. De­mirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) su ihtiyacının yüzde 40’ını kendi kullandığı suyu arıtıp tekrar sanayici­sine döndürerek, Türkiye’de ilklere imza attılar ve en çevreci sanayii bölgesi ödülünü aldılar. TEKNOSAB ve civarındaki OSB’leri Bursa’nın en stratejik içme suyu rezervi olan Çınarcık Barajı’nın suyunu almaya çalışı­yor. Bursa bu konuyu tartışacaktır” dedi.

Osmangazi Meydanı’nda coşku başladı Osmangazi Meydanı’nda coşku başladı

Bursa’nın doğasını ve tarım alanlarını korumak için sanayi yönetimlerine altyapı ve arıtma tesisleri yapa­rak, çevreci bir şekilde üretim gerçekleştirmeleri tavsi­yesinde bulunan Necati Şahin, sözlerini şöyle tamamladı: “Bursa’nın artık kirletici sanayiye verecek bir metrekare bile yeri yok. Umarız kirletici olmayan KOBİ’lerin, tarım ve tarımsal amaçlı yatırımların ve ger­çek manada yüksek teknolojik yatırımların önü açılır. Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedef­leri ve Yeşil Mutabakatın gündemde olduğu bugün­lerde sanayi; enerji, tarım, orman, gıda, su, temiz hava, deniz velhasıl kıt kaynakların vahşice tüketilmesine neden olmamalıdır.” Şahin, sanayiye karşı olmadığını, ancak sanayileşmenin sürdürülebilir bir ekosistemin ve Bursa kent yaşamının korunması için planlı, bilinçli, çevreci ve sorumlu bir anlayışla, katma de­ğerli ve yüksek teknoloji odaklı gelişmesi gerektiğini vurguladı.