Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, KOBİ OSB için şim­diye kadar 5 bine yakın firmanın baş­vuru yaptığını söyledi. KOBİ OSB talep toplama sürecinin 28 Şubat 2023 tari­hine kadar uzatıldığını ifade eden Bur­kay, “Şehre yük olan plansız sanayi alanlarının hızlı bir şekilde planlı böl­gelere taşınması gerekiyor” dedi.

Bursa’yı gerek daha güçlü ve daha rekabetçi bir üretim yapısına kavuş­turmak, gerekse de şehrin içerisinde kalan plansız üretim alanlarını kentin dışarısına taşımak amacıyla planla­nan KOBİ OSB Projesi’nde çalışmaların sürdüğünü ifade eden Başkan Burkay, “4 yıl önce KOBİ OSB’ye 2 bin 650 fir­madan talep gelmişti. O günlerde KOBİ OSB’nin startını vermemiz müm­kün olsaydı, bugün KOBİ OSB’de bir­çok işletmemiz üretim aşamasına gel­miş olabilirdi” dedi.

Vali sanayinin nabzını tutuyor Vali sanayinin nabzını tutuyor

KOBİ OSB için şimdiye kadar 5 bine yakın işletmenin başvuru yaptığını ifade eden Başkan Burkay, “BEB­KA’nın raporuna göre OSB dışında ka­lan plansız alanlarda sanayi sicil bel­gesine sahip 8 bini aşkın tesis var. Bi­zim buradaki en büyük önceliğimiz, firmalarımızı planlı alanlara taşımak. Başvurular noktasında KOBİ OSB İcra Kurulumuza süre uzatımına ilişkin yüzlerce firmadan talep ulaştı. Bu öne­rileri de göz önünde bulundurarak 31 Ocak 2023 olarak belirlediğimiz son başvuru süresini 28 Şubat 2023 tari­hine kadar uzatma kararı aldık” ifade­lerini kullandı.