KalDer Bursa Şubesi ve Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) iş birliğinde EFQM Modeli referans alınarak verilen Bursa Kalite Ödülü’nün 2022 yılı sürecinde hazırlıklarda sona gelindi.

Can Metal, Uray Sigorta, Bandırma Belediyesi ve Yıldırım MTAL’in yer aldığı süreçte, Bursa Kalite Ödülü’nün sahibi 1 Haziran’da düzenlenecek törende açıklanacak.

Etkinlikte Cumhuriyetin 100’üncü, KalDer Bursa Şubesi’nin kuruluşunun ve Bursa Kalite Ödülü’nün 25’inci, Kalite ve Başarı Sempozyumu’nun ise 20’nci yılı kutlanacak.

Birbirinden önemli önemli ve alanında uzman isimlerin konuk olacağı Kalite ve Başarı Sempozyumu bu yıl “Belirsizlikler Dünyasında…” temasıyla düzenlenecek.

Sempozyumun ardından düzenlenecek olan Bursa Kalite Ödülü töreninde ise başarılı firma ve kurumlar ödüllerini alacak.

2022 yılı sürecinde yer alan kurumlar, kalite yolculuklarını Ekohaber’e anlattı.

Can Metal’de kalite, otomasyonla artıyor

Yeşilova Holding bünyesinde 2007 yılında kurulan Can Metal, başta otomotiv sektörü olmak üzere çeşitli sektörlere yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon döküm parça üretimi yapıyor. 150 kişilik deneyimli kadrosu ile yüksek basınçlı döküm, talaşlı imalat ve robotik yüzey işlem operasyonlarını tek çatı altında toplayan firma üretiminin yüzde 42’sini ihraç ediyor.

Uzun yıllardır otomotiv sektöründe faaliyet gös­teren firma IATF 16949 Kalite Belgesi’nin de sahibi. Tüm ope­rasyonlarında en yüksek kali­teyi öncelik olarak belirledikle­rini kaydeden Can Metal Genel Müdürü Ümit Semerci, bu doğ­rultuda süreçlerinde hatayı mi­nimuma indirmek için otomas­yon seviyelerini artırdıklarını söyledi.

48 yıllık tecrübe ile geleceğe emin adımlar

Can Metal’in 2021 yılında Ulusal Kalite Hareketi’ne katıla­rak üstün performans yolculu­ğuna başladığını açıklayan Se­mer, “EFQM Modelini uygulayarak tüm paydaşları­mızın algılarını ölçtük ve strate­jilerimizi doğru konumlandır­dık. Rakip analizi, PEST analizi ve SWOT analizi gibi yöntem­lerle sektördeki yerimizi belirle­dik. Dış etkileri analiz ettik ve güçlü yönlerimizi vurguladık. Kıyasla faaliyetleriyle öğrenme ve deneyim paylaşımı sağladık. Tüm performans göstergeleri­mizi takip etmenin yanında 2035 yılına kadar olan hedefle­rimizi de çıkarttık. Yeşilova Hol­ding’in 48 yıllık tecrübesini glo­bal modeller ile harmanlayarak geleceğe daha emin adımlarla yürümeyi arzuluyo­ruz” dedi.

Ümit Semerci gerçekleştirdik­leri çalışmaların olgunluk sevi­yesine gelmesiyle birlikte 2022 yılında Bursa Kalite Ödülü’ne başvurduklarını dile getirdi. Başvuru sonrasında şirket ola­rak yaptıkları çalışmaları ki­taba aktarabilmek için EFQM ekipleriyle birlikte kitap yazı­mına başladıklarını kaydeden Semerci, ödül sürecinde EFQM değerlendiricilik tecrübesi olan ekibinin özdeğerlendirme yap­masının eksikliklerini görme fırsatı sunduğunu sözlerine ekledi.

“Modelin kazanımlarına odaklandık”

Mükemmellik yolculukla­rında hiçbir zaman ödülü önce­liklendirmediklerini vurgula­yan Can Metal Genel Müdürü Ümit Semerci, modelin kaza­nımlarından yararlanmak için gayret gösterdiklerini dile ge­tirdi. Can Metal olarak ‘Mutlu çalışanlar ile sürdürülebilir bir dünya’ anlayışını benimsedik­lerini belirten Semerci, çalışan mutluluğunu gelecek yolculuk­larında esas kabul ettiklerini söyledi. Semerci, iş modellerini de müşteri beklentilerine göre şekillendirdiklerini sözlerine ekledi.

Yeşilova Holding ve Can Me­tal’in değerleri arasında şeffaf­lık, hoşgörü, pozitiflik ve çevre­ciliğin olduğuna dikkat çeken Ümit Semerci, bu değerlere uy­gun olarak birçok sosyal so­rumluluk projesini hayata ge­çirdiklerini ifade etti.

Maliyet düşüyor, memnuniyet artıyor

EFQM Modeli ile tüm paydaşların mutluluğunu önemsemeyi ve ekosistemleri içindeki her girdinin analiz edilmesi gerektiğini deneyimlediklerini söyleyen Semerci, “Otomasyon seviyesi yükseldikçe operasyonel verimlilik de artırıyor. Varlıkların etkin kullanılması da maliyetleri düşürürken, müşteri memnuniyetini de artırıyor” diye konuştu. KalDer sayesinde kendilerini farklı firmalarla karşılaştırma ve özdeğerlendirme fırsatı bulduklarını bildiren Can Metal Genel Müdürü Ümit Semerci, bu süreçte KalDer Bursa tarafından verilen kalite eğitimlerinin çalışanlarının gelişimine katkı sağladığını ifade etti.

Uray Sigorta kalite ile farklılaşıyor

Orhan Holding bünyesinde Captive Acentelik yapısı ile grup bünyesinde faaliyet gösteren kuruluşlara hizmet vermek üzere 1997 yılında kurulan Uray Sigorta, fark yaratan hizmet anlayışıyla ile başta Bursa bölgesinde olmak üzere kısa sürede yaygınlaşma yolunda önemli adımlar attı.

2009 yılından itibaren insan kaynağı ve teknolojik yapı­sını daha da güçlendiren Uray Si­gorta, yenilikçi yaklaşım ve pro­fesyonel pazarlama stratejileri ile hizmet ağını Bursa dışındaki il­lere ve yurt dışına da taşıdı.

Bursa’daki merkez ofisi ve İz­mir’de yer alan şubesi ile hizmet­lerine devam eden firma, tekno­lojiye verdiği önemi her geçen gün artırarak sektöründe farklı­laşıyor ve her gün yeni başarılara imza atarak yoluna devam edi­yor. Ulusal Kalite Hareketi’ni im­zalayarak 2018 yılında kalite ça­lışmalarına start verdiklerini anımsatan Uray Sigorta Genel Müdürü Alper Pekmezcioğlu, 2019 yılında kurumsal dönüşüm projesine adım atmaları ile bir­likte bu kapsamdaki çalışmaları­nın ödül sürecinde ve sonrasında da hızla devam ettiğini kaydetti.

Sektöründe ilk

İki yıl önce EFQM Başarı Ödü­lü’nü alarak sigorta sektöründe bir ilke imza attıklarının altını çi­zen Pekmezcioğlu, şirketlerini daha iyi bir noktaya taşımak adına adım attıkları dönüşüm yolculuğunun bir ödül ile taçlan­dırılmasından onur duydukla­rını ifade etti. Uray Sigorta ola­rak EFQM Mükemmellik Modeli’ne yönelik adımlarını güçlendirdiklerini dile getiren Pekmezcioğlu, “Strateji Kovanı ve Balanced Scorecard sistemle­riyle 2018 yılında başladığımız süreçte, kurumsal performansı­mızı yapısal bir yaklaşımla de­ğerlendiriyor ve stratejik amaçla­rımıza ulaşmak için stratejiler oluşturuyoruz.

Bu noktada EFQM Mükemmel­lik Modeli bütünsel bir bakış açısı sağlayarak yönetim araç ve tek­niklerini uyum içinde ve birbirini tamamlayıcı şekilde nasıl kulla­nacağımız konusunda rehberlik etti” dedi.

Amaç gelişimi sürdürülebilir kılmak

Açıkçası ödül kurumumuz için bir araç niteliği taşımaktadır. Bi­zim için en önemli noktalardan biri gelişim ve değişimi sürdürü­lebilir kılmak... EFQM Mükem­mellik Modeli bize bu imkânı sağlayan bir yön çiziyor. Ödül başvurusu ile birlikte kapsamlı ve yoğun bir çalışma sürecine girdik. Bu doğrultuda projenin sürekliliği ve gelişimi için en bü­yük destekçiler ise her zaman ol­duğu gibi ekip arkadaşlarımız oldu. Müşterilerimiz, toplum, dünya için değer yaratmaya çalı­şarak, aynı zamanda sürdürüle­bilir bir gelecek yaratmak için projeleri oluşturuyor, kurumsal yeteneklerimizi geliştirmek için yaratıcılık ve yenileşimden ya­rarlanıyoruz.”

Çalışan ve müşteri memnuni­yetinin kendileri için önemli bir kavram olduğunu vurgulayan Pekmezcioğlu, “Müşteri ilişkileri departmanımız ile müşteri mem­nuniyetini ölçüyor, onların ihti­yaçlarına göre hizmetlerimizi şe­killendiriyoruz.

Çalışanlarımıza yönelik ise Ekosistem Liderlik Modeli’ni oluşturduk. Belirlediğimiz alanlara yönelik liderlik programları oluşturduk. Aynı zamanda Uray Power adını verdiğimiz takdir tanıma ve ödüllendirme sistemi ile çalışanlarımızı maddi ve maddi olmayan şekilde ödüllendiriyoruz” diye konuştu.

KalDer ile yollarının 7 yıl önce kesiştiğini anımsatan Pekmezcioğlu, mükemmellik yolculuklarında KalDer’in kendileri için bir rehber olduğunu sözlerine ekledi.

Kaliteli eğitimin adresi: Yıldırım MTAL

Muhasebe finansman, pazar­lama, perakende, büro yöne­timi, halkla ilişkiler, bilişim teknolo­jileri, radyo televizyon ve gazetecilik gibi 7 farklı alanda eğitim veren Yıl­dırım Mesleki ve Teknik Anadolu Li­sesi (Yıldırım MTAL), bölgenin önde gelen ve gelişmekte olan sanayi alanlarına yakınlığından dolayı öğ­rencilerine önemli avantajlar sağlıyor.

Kalite yönetim çalışmalarına gönüllü ola­rak başladıklarını dile getiren Yıldırım MTAL Müdürü Ömer Yılmaz, “Kurumumuz için­deki standardizasyonu sağlamak ama­cıyla 2019 yılında Entegre Yönetim Sis­temi çalışmalarına başladık. 2020 yılı başından itibaren bu sistemi aktif ola­rak kullanıyoruz. 2021 yılının kasım ayında da EFQM Kalite Modeli sürecine katıldık” dedi.

Yıldırım MTAL olarak sürekli yeni­leşmeyi, güncel teknolojiyi sürekli takip etmeyi amaç haline getirdikle­rinin altını çizen Yılmaz, “Alanları­mız ile birlikte sürekli kendimizi gün­cel tutmazsak sektörlere ara eleman yetiştiremeyiz. Kaliteli eğitimimizi bir ileri seviyeye taşımamıza EFQM Modeli katkı sağladı. Ödülü bir amaç olarak görmüyoruz. Kalite yolculu­ğumuz bundan sonra da tüm hızıyla devam edecek” diye konuştu.

“Yenileşme olmazsa olmazımız”

“EFQM Modeli ile tanıştıktan sonra yenileşmeyi olmazsa olmaz olarak görüyoruz” diyen Yılmaz, Yıldırım MTAL’in eğitimde başarıya ulaşma­nın ve eğitimi kaliteli kılmanın yo­lunu arayan bir kurum olduğunu be­lirtti. Paydaşlarının, öğrencilerinin ve çalışanlarının memnuniyetini artırmayı yö­nelik adımları attıklarını belirten Yıldırım MTAL Müdürü Ömer Yılmaz, bu kapsamda memnuniyet oranının her yıl artığını göz­lemlediklerini ifade etti.

Yılmaz, Yıldırım MTAL’in, KalDer ile kalite anlamında kendini geliştiren bir kurum ol­duğunu da sözlerine ekledi.

Bandırma’da kalite artıyor

Kuzey Marmara’nın en hızlı gelişen bölgelerinden olan Bandırma, sa­nayiden turizme, eğitimden sosyal ha­yata kadar cazibe merkezi bir liman kenti olma yolunda.

24 müdürlüğü ve 214’ü kadın olmak üzere toplam 864 personeliyle şehrin bu vizyona ulaşması için katılımcı ve kapsa­yıcı bir şekilde hizmetlerini sürdüren Bandırma Belediyesi, 2020 yılında başla­dığı kalite yolculuğu ve EFQM Modeli ça­lışmalarıyla birlikte ülke­mizde örnek gösterilen kurumlar arasında yer al­mayı başardı.

EFQM Modeli ufuk açtı

BOSAB yeşil üretime odaklandı BOSAB yeşil üretime odaklandı

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, EFQM Modeli’nin kurum olarak kendilerine bir ufuk açtığını kaydetti. Tosun, EFQM Mo­deli’nde sürdürülebilirliğin sağlanması ve geri bildirim fırsatı olması açısından 2022 yılında bu süreçte tekrar yer aldıkla­rını belirtti. Şehirdeki tüm kesimlerin ge­reksinimlerini anlamanın, ihtiyaçlarını gözetlemenin ve buna göre hizmet üret­menin belediyenin temel görevleri ara­sında olduğunu dile getirdi.

Kamuda öncü

Başkan Tosun, EFQM Modeli’nin Birleş­miş Milletler Kalkınma Amaçları’nı baz al­dığı için projelerinde teşvik edici ve yön­lendirici rol oynadığını ifade etti. Bandır- ma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, “EFQM Modeli kamu kurumlarında yeni yaygınlaşmaya başlayan bir model. Bu ko­nuda öncü olmak ve diğer kurumlara yol göstermek bizim için gurur verici” dedi.