AK Parti’li Alinur Aktaş’ın önceliği kentsel dönüşüm AK Parti’li Alinur Aktaş’ın önceliği kentsel dönüşüm

Yıldırım ilçesi sınırlarında nite­likli tarım arazileri üzerine kaçak olarak yapıldığı tespit edilen fabrika binalarının yıkımına baş­landı. Bir taraftan kentsel dönü­şüm çalışmalarıyla birinci derece deprem kuşağında yer alan Bur­sa’yı depreme karşı dirençli kent haline getirmeye çalışan Büyükşe­hir Belediyesi, diğer taraftan kaçak yapılaşma ile de etkin mücadele sürdürüyor. Yıkımların yapılabil­mesi için talepte bulunan ilçe belediyelerine araç ve ekipman desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar yaklaşık 350 adet kaçak yapı yıkımına iş makinesi ve ekipman desteği sağladı. Kaçak ya­pılaşmanın önüne geçmek ama­cıyla 5 kontrol ekibi ile havadan ve karadan denetimlerini kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi ta­rafından Bursa Ovası’nın nitelikli tarım arazileri arasında yer alan Yıl­dırım ilçesi Samanlı ve Vakıf ma­hallelerinde kaçak olarak yapılan 80’e yakın fabrika binası tespit edil-di. İlçe belediyesi tarafından yıkım kararı alınmasına rağmen, yasal sü­rede yıkımların yapılmaması nede­niyle Belediye devreye girdi.