banner6

Sanayi bölgeleri cazibesini koruyor

Türkiye’nin en fazla organize sanayi bölgesine sahip kenti Bursa’da, yatırımcıların OSB’lere olan ilgisi devam ediyor. Kentte yeni sanayi bölgeleri kurulmasına rağmen yatırımcıların öncelikli tercihi hala mevcut sanayi bölgeleri. 

İNCELEME 20.04.2021, 00:03 19.04.2021, 22:55
Sanayi bölgeleri cazibesini koruyor

SEMİH AYDIN

Organize sanayi bölgeleri’ler, salgın sonrası dönem için de için cazibe merkezi konumunda. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükçü, 2020’nin ikinci yarısında yatırımcılara 1840 yeni sanayi parseli tahsis edildiğini söyledi. 

Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesine sahip kenti Bursa’da, yatırımcıların gözdesi halen mevcut sanayi bölgeleri. Üretim, istihdam ve ihracatıyla Bursa ve Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan OSB’ler, yerli ve yabancı yatırımcıların ilk tercihi konumunda. Yeni sanayi bölgelerinin inşa edilmesine rağmen, yatırımcıların tercihi mevcut sanayi bölgeleri oluyor. Bursa’daki OSB’lerin birçoğu fiziksel şartlar dolayısıyla büyüme sıkıntısı çekerken, OSB Başkanları, bölgelerdeki ıslah çalışmalarının hız kazanarak, Bursa’nın ihtiyacı olan sanayi bölgelerinin hızla hizmete sokulması görüşünde.

Hüseyin DURMAZ 
Bursa OSB YK Başkanı

Türkiye’nin ilk ve örnek organize Sanayi Bölgesi olan Bursa OSB’ye yönelik yatırım kararları her zaman için geçerli olmuştur. Tek durak ofis yaklaşımıyla sanayiye her türlü altyapı hizmetini sunan Bursa OSB bu dönemde de pandemiye rağmen yatırımcıların tercihi olmuştur. 2021 yılının ilk 3 ayı itibariyle Bursa OSB’de yaklaşık 140 milyon TL sabit yatırımlı 240 kişinin istihdam edileceği 5 firma yatırımlarını tamamlamış ve faaliyete başlamıştır.Bu dönemdeki yeni yatırımların tamamı yerli sermayedir. Bursa OSB kurulduğu 1961 yılından bu yana 4 kez büyümüş ve 7 milyon 120 bin metrekare alana ulaşmış olup, 2020 yılında Bursa OSB çevresindeki 154 bin metrekare atıl alanın da bölgemize dahil edilmesiyle Bursa OSB’nin büyüklüğü 7 milyon 274 bin metrekareye ulaşmıştır. Ülkemizin üretim merkezi durumundaki Bursa’da son dönemde her ne kadar tevsi yatırımları ağırlıklı görülse de komple yeni yatırımlar yapılırken genellikle organize sanayi bölgeleri tercih edilmektedir. Bu itibarla, Bursa’da önce mevcut organize sanayi bölgelerinin dolması sonra da yenilerinin yapılması kaçınılmazdır. 


Erol GÜLMEZ
OSBÜK YKÜ ve NOSAB YKB

NOSAB, altyapı çalışmalarını tamamlamış ve yüzde 95 doluluk oranına ulaşmış bir organize sanayi bölgesidir. Bu sebeple bölgemizin yatırım talepleri genelde firmalarımızın üretim hacmi ve verimliliklerini artırmaya yönelik projeler oluyor. Bölgede ağırlıklı olarak otomotiv yan sanayi faaliyet gösterdiğinden dolayı, yeni yatırımlar da bu sektöre yönelik oluyor. Her zaman dile getirdiğim gibi otomotiv sektörü yenilikçi ve dinamizmini kaybetmeyen bir sektör. Firmalarımız da sektörün dinamizmine ayak uydurmak için elinden gelen çabayı gösteriyor. 2020 yılında pandemi sebebiyle yaptığımız etki anketinde firmalarımız yatırımlarını 2021 yılına ertelediklerini bildirmişti. Ancak şu an süreç hem dünyada hem de ülkemizde arzu ettiğimiz yönde olumlu gitmiyor. Bu da yatırım planlamalarını zora sokuyor. NOSAB olarak gündemimizde, sınırlarımıza yeni parseller dahil ederek genişleme konusu yok. Doğruyu söylemek gerekirse; kentimiz ve ilçemiz OSB açısından oldukça zengin. Bu sebeple, öncelikli olarak altyapısını tamamlamamış ve maksimum doluluk oranına ulaşmamış OSB’lerimizin yapılaşmasını istiyoruz. Bursa’da sanayi faaliyetleri her geçen gün artıyor. Bunların çevreyle ve toplumsal yaşamla da uyumlu olması gerekiyor. Bu sebeple öncelikle, mevcut OSB’lerin doldurulması gerektiğini düşünüyoruz.

Ersan ÖZSOY
DOSAB YK Başkanı

Bölgemizde sanayi parseli sayımız 345 ve bunların 317 adedi dolu durumda. 28 parselin bir kısmı inşaat veya proje safhasında, bir kısmı da boş. Dolayısıyla doluluk oranı yüksek bir bölgeyiz. Sanayi parsellerinin hepsi de yatırımcıların elinde. DOSAB tahsisli bir OSB olmadığı için yatırımla ilgili ilk talepler müdürlüğümüze gelmiyor. Genişleme konusunda bir çalışmamız söz konusu olmadığı gibi etrafımızdaki yerleşim alanları sebebiyle bu mümkün de değil.
Ülkemiz sanayi ile büyüyüp gelişirken, bu konuda bizden ileride olan ülkelerin aldığı yola da bakmak ve iyi incelemek gerekiyor. Örneğin Almanya gibi sanayileşmiş ülkelerde, gelişmiş sanayi alanlarının ilgili bölgeye oranı yüzde 5’in üzerine çıkıyor. Ülkemizin en çok OSB’sine sahip sanayi merkezi dediğimiz Bursa’da bu oran yüzde 1 dolayında. Demek ki, bu alanda yapacak işlerimiz olabilir. Ancak bu gelişmeyi planlarken, çevreci, doğal kaynaklara, doğaya zarar vermeyen, yüksek katma değer üretecek orta ve ileri teknolojili doğru planlanmış sanayi olgusunu göz önünde tutmak, yerleşim alanları ile birlikte sanayi etkileşimini iyi planlamak gerekiyor. Bu esaslar çerçevesindeki planlama ile Bursa, mevcutların ıslahı ve yeni alanlarda sanayi konusunda doğru yolda ilerleyebilir.  


Yunus AYDIN
Uludağ OSB YK Başkanı
Şehrin doğusunda yer alan ve Bursa’nın 3. büyük organize sanayi bölgesi olan Uludağ OSB, bölgenin ve Türkiye’nin önde gelen üretim, ihracat ve istihdam merkezlerinden biridir. Bölgemizin şehirle iç içe bir yapıda olmasının avantaj ve dezavantajları mevcuttur. %80 doluluk oranıyla çalışan bir OSB olarak her geçen gün yatırım talepleri almaktayız. Ancak şehrin içinde olması ve büyüme olanağı mümkün olmayan bir konum içerisinde yer alması bu konuda yatırım ve büyüme imkanlarını kısıtlamaktadır. 
Karma OSB olmamıza rağmen sektörel dağılımda %72 oranda tekstil ağırlıklı üretim faaliyetimiz mevcuttur. Bu doğrultuda yatırım taleplerimiz yerli yatırımcılar olarak tekstil sektöründe olmaktadır. Ancak Uludağ OSB olarak diğer sektörlere hizmet verebilecek altyapı ve donanıma sahip olmamız nedeniyle farklı sektörlerin de Bölgemize yatırım yapması bizleri mutlu edecektir. 
 2016 yılında Kestel 2 Bölgesiyle birleşme yaparak alan genişlemesini tamamlamış olup OSB sınırları belirlenerek toplam 180.80 hektardan oluşan Uludağ OSB, Bursa’nın doğusunda Ankara asfaltına bağlantısı olan, şehrin içerisinde kalan ve birçok açıdan avantaja sahip bir bölgedir. Mevcut konumu nedeniyle genişleme söz konusu değildir. 
Bursa Türkiye’nin önemli sanayi kentlerinin başında gelmektedir. Konum olarak birçok avantaja sahip olması ve sanayinin gelişmesiyle gözde yatırım alanlarından biri haline gelmiştir. Ancak OSB’lerin ve sanayi alanlarının şehir merkezlerinde olması geniş sanayi ve yatırım alanlarına ihtiyacı gündeme getirmiştir. Bursa’nın bu anlamda sanayi üretimine uygun geniş OSB’lere ihtiyacı olacaktır. 

Ömer Faruk KORUN
HOSAB YK Başkanı

Pandemi dönemi öncesinde özellikle yabancı yatırımcılardan talep alıyorduk. Zaten bölgemizde Alman, İtalyan, Güney Kore, Amerika, Avusturya ve Suudi Arabistan sermayeli firmaların yatırım ve ortaklıkları var. HOSAB olarak yatırımlarımızla bölgemizde sanayiye uygun bir alt yapı hazırladık. Bölgemize bağlantı yolu tüm sanayicilerimizin sıkıntılı olduğu bir konu. Aynı konuyu yabancı veya yerli yatırımcıların taleplerinde zaman zaman sorun olarak gördük. İzmir Yolu’ndan bölgemize gidiş-geliş şeklinde dar ve kötü satıh kaplamalı yol, çağdaş normlarda yerel veya merkezi idare tarafından yapılmış olsaydı, daha çok yatırım çekerdik diye düşünüyorum. Pandemi sürecinde bu tür yatırım taleplerinin de olmadığını belirtmeliyim.
HOSAB, son 10 yılda doluluk oranı çok artan gözde bir bölge oldu. 2009 yılında 40 firma faaliyetteyken bugün 135 firmamız faaliyette. 156 sanayi parselimiz var ve 122’si üretimde. Boş durumda gözüken parseller de sanayicinin elinde. Bu parsel sahipleri yatırım için uygun olan ortam olduğunda elbette boş tutmak yerine yatırımlarını yapacaklardır.
HOSAB olarak genişleme konusunda bir talep ya da çalışmamız yok. Zaten bölgemizin batısında Uluabat Havzası Ramsar sözleşme alanı ile sınırız. Doğu ve güneyimizde tarım alanları ve Hasanağa Köyü var. Bu tablo karşısında büyümek de zor.

Levent Kalın
MKP OSB YK Başkanı

1990 yılında 60 hektar alanda kurulan ve ilk firmanın 7 yıl sonra faaliyete geçtiği Mustafakemalpaşa Organize Sanayi Bölgemiz, yatırım talepleri doğrultusunda rezerv alanları devreye aldı. Bölge büyüklüğü önce 210 hektara, günümüzde ise 444 hektara ulaştı. 2011 yılında 11 faal firmanın ve 350 çalışanın olduğu bölgemiz, bu yıl itibariyle 37 faal firma ve 2000 kişi istihdama ulaştı. 
Bölge olarak su, yol, elektrik, doğalgaz, atık su arıtma tesisi gibi alt yapı yatırımlarımızı tamamlandıkça yer tahsis ettiğimiz yatırımcılar da arttı. Süreç içinde yatırıma geçmeyen birçok tahsisi de iptal ettik. İlave alanımızda ise büyük ölçekli yatırım çekmek için büyük parseller oluşturduk. Nitekim 2019 yılında 456 bin metrekarelik bir alanı böyle bir yatırımcıya tahsis ettik. Firma, 148 bin metrekarelik alanda ruhsat alarak inşaata başladı ve bu yıl üretime geçiyor. Toplam yatırımın büyüklüğü 250 milyon dolar. Bu yatırım ile 1500 kişiye ilave istihdam ve yıllık 150 milyon doları bulacak bir ihracat hedefleniyor.
Bandırma Limanı’na 60, Susurluk Demiryoluna da 15 kilometre uzaklıktayız. Dolayısıyla yurt içinden talepler alıyoruz.
 

Yorumlar (0)
12
kapalı
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18
banner51