banner34

banner50

banner6

Ev tekstilcisi 2. yarıdan umutlu

Ev tekstili sektöründe dünyanın en büyük buluşmalarından biri olan HOMETEX 2023 16 – 20 Mayıs tarihleri arasında 850’ye yakın firmanın katılımıyla İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlendi.

İNCELEME 22.05.2023, 18:00 23.05.2023, 09:31
Ev tekstilcisi 2. yarıdan umutlu

Semih AYDIN – Göksel BAŞARAN

Sektörün çatı kuruluşu Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) tarafından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki Küresel Fuar Acentesi (KFA) organizasyonu ile düzenlenen HOMETEX, binlerce yerli ve yabancı firmayı bir araya getirdi. 11 holde, yaklaşık 200 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuara, 850’ye yakın firma katıldı. Geçen yıldan daha yoğun bir katılımla düzenlenen fuara, ev tekstili sektöründe doğal kümelenme şehirleri olan İstanbul, Bursa, Kahramanmaraş, Denizli, Adana, Ankara ve Gaziantep gibi şehirlerden ciddi katılım oldu. Fuarda bu yıl uluslararası katılımcı sayısı da ciddi oranda arttı.

İbrahim BURKAY

BTSO YK Başkanı

Moda ve trendleri belirliyoruz

Geçen yıla kı­yasla özel­likle büyük bölümü ya­bancı olmak üzere ziya­retçi sayı­mızda yüzde 15’ten fazla bir artış var. Türkiye ev tekstilinde bulunduğu coğ­rafyanın üretim merkezi haline geldi. Başta yakın çevre ülkeleri­miz olmak üzere, Avrupa Birliği pazarı, kıta Amerika’sı ve üçüncü ülkelerde Türk firmala­rının gücü ve potansiyeli çok yüksek. Bu fuar da bunun en önemli kanıtı. Böyle bir fuar ala­nını yenileyerek iş dünyasının hizmetine sunan İstanbul Tica­ret Odası’nın (İTO) değerli Baş­kanı Şekib Avdagiç’e ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ede­rim. Ayrıca TETSİAD ve KFA Fuarcılık işbirliğiyle düzenlenen fuara sektö­rün tüm paydaşlarının desteği, HOMETEX’in gücüne güç katmakta­dır. Türkiye’de ilk trend alanını 15 yıl önce bu fuarla başlattık.

Şimdi tüm sektörlerde trend alanları olmazsa ol­mazlardan biri haline geldi ve artık ülkemiz, moda ve trendleri belirleyen bir konuma ulaştı.

Bu da firmalarımızın Ar-Ge, inovasyon ve tasarıma ver­dikleri önemin bir sonucu. Önümüzdeki yıllarda teknik ve fonksiyonel tekstillere de yer vererek, HOMETEX’in dün­yanın en önemli fuarı olma özel­liğini sürdüreceğiz.

Hasan Hüseyin BAYRAM

TETSİAD YK Başkanı

Sektörümüzün ihracatı 5 milyar dolara ulaştı

Fuara yaklaşık 850 firma katıldı. 20’ye yakın ülkeden de yaklaşık 200 yabancı firmanın ürünlerini ziya­retçileriyle buluşturdu. Bundan 31 yıl önce bir otelin salonunda 600 metre­kare ile başlayan HOMETEX fuarı bugün 200 bin metrekarelik alanda gerçekleşti. Türkiye ev tekstilinde dün­yanın en önemli üreticilerinden biri ko­numunda. Bunda HOMETEX’in büyük payı var. Sektörümüz 180 ülkeye yakla­şık 3,5 milyar dolar ihracat yapıyor. Bu rakam, kargo ve yolcu beraberindeki ürün satışıyla birlikte 5 milyar dolara ulaşıyor. Bu yılki fuarda kurulacak yeni iş bağlantılarıyla ev tekstili sektörüne yüzde 20-25 düzeyinde katkı sağlayaca­ğımıza inanıyoruz.

Nilüfer ÇEVİKEL

DOSABSİAD YK Başkanı

İnovatif ürünler, HOMETEX’in gücünü perçinledi

Türkiye’nin en büyük sanayi böl­gelerinden biri olarak tekstilde güç birliğini perçinlemek adına bil­hassa uluslararası nite­likteki fuarlara önem veriyoruz. Bursa, ev tekstili sektördeki gü­cünü, tasarımdaki kabi­liyetini her fırsatta ortaya koymasını bilmiştir. Ev tekstili sektöründe faaliyet göste­ren üyelerimiz, sağladıkları yüksek katma değerle ih­racatta da önemli bir yere sahip. İhra­catçı için olmazsa olmaz nitelikteki fuarlardan biri olan HOMETEX de bu bağ­lamda ihracat­taki başarı ivmesini kuvvet­lendirecektir. Katı­lımcı tüm firmalarımız, inovatif ürünleri ve çarpıcı tasarım­larıyla bir kez daha farkını göster­miştir. Küresel piyasalardaki daralma sinyallerine karşın üre­tim ve yatırımdan vazgeçmeyen DOSABSİAD üyelerimiz, gözler önüne serdikleri gelişim ile bir kez daha bizleri gururlandır­mıştır. Firmalar kalitesi, tasa­rımı ve son dönemde akıllı tekstil uygulamaları ile küresel rekabette ön plana çıkacak. Ev tekstili özelinde üretim konu­sunda sıkıntımız yok, en kalite­lisini ve tasarım açısından en zengin niteliklisini üretebiliyo­ruz ancak geldiğimiz noktada yalnızca iyi üretim yapmak yeterli olmuyor. Ürünü dünyaya iyi tanıt­mak, sunmak da gerekiyor. Yerli -yabancı binlerce alıcının akın ettiği HOMETEX Ev Tekstili Fuarı işte bu anlamda sek­törün ihracat iş­tahını artıracaktır.

İhracat payı­mızı artırmaya katkı sunacağına inandığım bu fuara DOSABSİAD olarak katkı sunmak­tan dolayı gururluyuz.

Bölgesel, ulusal ve küresel fuar­larda daha etkin şekilde yer al­maya devam edeceğiz. TETSİAD ve BTSO’ya da sektöre katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

Hüseyin MEMİŞOĞLU

Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı

Dünyada ilk 5 ülke arasındayız

Ev tekstili sektörü 2022 yılını 3,5 milyar dolarlık ihracatla tamamladı. Türkiye sektörde dünyadaki ilk 5 ülke arasında. Bu başarıda HOMETEX’in büyük katkısı var. Burada kendi markalarımızla daha çok ürün satıyoruz. Fuarımızın başarısı sektörümüzün geleceği için çok önemli. Başta BTSO, TETSİAD ve tüm ihracatçı birliklerinin uyumlu çalışması fuarın başarısını artırıyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

Mehmet DEVELİOĞLU

İTSO Başkan Yrd.

Güç birliği önem taşıyor

Yenilenen fuar alanında böylesine güzel bir organizasyonun gerçekleştirilmesinden memnunuz. Sektörün tüm paydaşlarının güç birliği yapması, hem sektör hem de ülkemiz açısından büyük önem taşıyor. Başta BTSO Başkanımız Sayın İbrahim Burkay olmak üzere bu örnek birlikteliğin oluşmasına katkı sağlayan herkesi yürekten kutluyorum.

Erdoğan AKYILDIZ

BOSAB YK Üyesi

Barakfakih OSB ev tekstiline yön veriyor

Bu yıl da fuarımızda yurtdışından nitelikli katı­lım olduğunu gözlemledik. Birçok yabancı mi­safirimizi ağırlıyoruz, stantlarımıza baktığımızda hepsinde müşterilerin yoğun ilgisi var.

Benim gözlemim ve inancım önemli iş anlaşma­ları olacağı yönünde. Katılımcı tüm firmalarımıza, konuklarımıza ve ülkemizde hayırlı uğurlu olsun. HOMETEX, bu yıl da beklentileri fazlasıyla karşıla­yacaktır. Fuar, sektöre getireceği dinamizmin yanı sıra bölgemizdeki firmaların da atılım sağlamasını destekleyecektir.

Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi (BOSAB) sektörel anlamda ağırlıklı olarak ev tekstili üzerine faaliyet gösteren fir­malardan oluşuyor. HOMETEX 2023’e BOSAB’dan 42 firmayla katılım gösterdik. Burada bir nevi ev sahibi olarak değerlendiriliyoruz. BOSAB, ev tekstili konusunda Bur­sa’nın en önemli merkezlerinden birisi diyebilirim. Çok büyük firmalara ev sahipliği yapıyoruz. Hepsi, sektörün moda olarak da tasarım olarak da öncü firmaları. Barakfa­kih OSB, bu anlamda, ev tekstiline Bursa’da değil, Türkiye’de yön veren bir bölge. Firmalarımız; hem başarılı stant çalışmaları, hem de yenilikçi tasarım­larıyla göz dolduruyor. Her yıl bu katkımızı artıra­rak ve daha nitelikli hale getirerek yolumuza devam ediyoruz.

Bursa ev tekstiline yön veriyor

Tekstil sektörünün Türkiye’deki merkezi konumunda olan Bursa, HOMETEX Fuarı’na en fazla katılım sağlayan illerden biri oldu. Bursa firmaları yenilikçi kreasyonları ve çevreci ürünleriyle fuarda göz doldurdu.

Ev tekstili alanında önde gelen firmalara ev sahipliği yapan Bursa, sektörün en önemli fuarlarından biri olan HOMETEX’te adeta gövde gösterisi yaptı. Yenilikçi tasarımları, sürdürülebilir ve çevreci ürünleriyle fuarın gözdesi olan Bursa firmaları, fuar süresince gerçekleştirdikleri iş görüşmeleriyle geleceğe yönelik iş birliklerinin kapılarını araladı. Firma temsilcileri HOMETEX’in, 18 – 23 Nisan tarihleri arasında İtalya’da düzenlenen I Saloni Milano Mobilya Fuarı’ndan hemen sonra düzenlenmesi ve ülkemizdeki seçim süreci nedeniyle Avrupa’dan çok sayıda müşteri gelmediğini dile getirdi.

Barış MERT

Korteks Genel Müdürü

Yılın ikinci yarısından umutluyuz

Fuarda daha çok Orta Doğu’dan gelen ziyaretçiler vardı. Ancak biz daha çok Merkez Avrupa ile çalışıyo­ruz. Bu anlamda bizim için çok fazla ih­racat müşterisi bu fuarda yoktu. Orta Doğu, İran ve Mısır gibi ülkelerden gelen müşterilerle de genel anlamda fiyat tutturamıyoruz. Onlar daha çok Uzak Doğu’yu tercih ediyorlar. Bizim teknik tekstilde hedef pazarımız Mer­kez Avrupa. Onların da müşterisinin özellikle seçim sürecinden dolayı gel­mediğine dair bilgi aldım. Ancak iç pi­yasada, neredeyse fuardaki tüm katılımcı firmalar, bizim ticari ilişkide bulunduğumuz dostlarımız.

Son dönemde biz de sürdürülebilir­liği odağımıza aldık. Yaklaşık 1,5 yıl önce recycle tesisimizi kurmuştuk. Orada ürettiğimiz recycle ürünlerimizi fuarda sergiledik. Bunun yanında Bio­loop dediğimiz yeni ürünlerimizi müş­terilerimize sunduk. Bioloop, tekstil ürünlerinin neden olduğu mikroplastik kirliliği azaltıyor. Bu ürün giyim, oto­motiv, döşemelik, ev tekstili, denim, üniforma, dikiş iplikleri ve fermuar gibi alanlarda kullanılıyor.

Tüm dünyada yaşanan resesyon ne­deniyle ihracatta bir duraksama var. Benim seneye başlarken öngörüm şubat – mart aylarında ihracat piyasa­sının açılacağı, fakat bize etkilerinin daha sonra, 3’üncü çeyrekte geleceği yönündeydi. Çünkü arada bir seçim dö­nemi vardı. Seçim, belirsizlik duru­munu barındırıyor. Ancak nisan ayında tekstilin tüm alanlarında ihra­cat zayıflamışken, haziran siparişleri biraz daha kendini bulmaya başladı. Bu doğrultuda yılın ikinci yarısından itibaren ihracatın ve iç piyasanın açıla­cağını umut ediyorum.

Özkan İRMAN

Minteks YK Başkanı

Gerçek alıcı ile buluştuk

Ev tekstili fuarı Hometex, sek­töre önemli kazanımlar sağ­layan, aynı zamanda ihracat odaklı bir fuar. Minteks olarak iç piyasadaki müşterilerimize seyahatler vasıtasıyla ulaşabiliyoruz. Bu ne­denle yerli müşterilerimizle birlikte fuarda özellikle ihracat müşterilerimizle bir araya gelmek fuarın beklentimizi karşılaması açı­sından memnuniyet verici. Fuarı ziyaret edenlerin gerçek alıcı olması da sektör açısın­dan ayrıca sevindirici. Ayrıca bu yıl pera­kende zincir mağazalarının da ilk defa fuarı ziyarete gelenlerine tanık olduk. Home­tex’teki yabancı alıcıların siparişleri hem sek­törümüze hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Minteks olarak on iki kişilik bir ekiple fuarda yer aldık. İlk günden itibaren si­parişler almaya başladık. Ağırlıklı ola­rak Orta Doğulu, Rus ve Afrika ülkele­rinden müşterilerimizi ağırladık.

Bu yıl ev tekstili sektöründe doğallığa ciddi bir dönüş var. Minteks olarak hem koleksiyonlarımızda hem de stantları­mızda natüralizm trendini kullandık. Doğayı yaşam alanlarına taşımak iste­yenler için koleksiyonumuzu oluşturur­ken yine doğadan ilham aldık. Tasarımları­mızda yer verdiğimiz çiçekler ve leopar, çita gibi hayvan desenleri, kullandığımız kumaş­lar ile müşterilerimize konforu sağlarken yepyeni bir bakış açısı da sunmaya çalıştık. Bu yıl da geniş bir ürün koleksiyonuyla fu­arda yer aldık. Bornoz ve havlu grubunda zengin bir ürün yelpazesine sahibiz. Güpürlü ve dantelli ürünlerimiz yine olmazsa olmazı­mız. Nevresimden yatak örtüsüne uzanan ürün çeşitliliğimizin yanı sıra fuarda özellikle sabahlık, pijama, şort, tişört ve plaj kıyafetle­rimizin de bulunduğu yeni koleksiyonumuz ihracat müşterimiz tarafından da büyük ilgi gördü.

Murat ZÜMBÜLYUVA

Akarca Tekstil YK Başkanı

Geleceğe olumlu bakıyoruz

HOMETEX Fuarı bu yıl beklen­tilerimiz ile doğru orantılı geçti. Genel ticari ortamlar dahilinde bu yılki coşkunun geçen yıla oranla biraz gerilemiş gibi görünmesine karşın, gelen müşteri pro­fili daha az fakat daha etkili oldu.

Dünyadaki genel enflasyonun baskısı ve Türkiye özelindeki seçim havası ağırlıkla Av­rupa kökenli müşteri profilini etkilese de ilk defa tanıştığımız bazı müşteriler gelecek ile ilgili düşüncelerimizi olumlu anlamda etki­ledi. Fuarımızı her yıl yoğunlukla ziyaret eden başta ülkemiz olmak üzere, Orta Doğu, Afrika, Rusya ve yakın Avrupa kökenli müşteri port­föyümüz bu yıl da bizi yalnız bırak­madı. Firmamız üretim gamı itiba­riyle bu yıl da yeni trendlere göre dizayn ettiği perdelik kumaşları ser­giledi. Bu kumaşlarımızın içinde alev almazlık, geri dönüşüm ile üretilmiş, güneş geçirmez, solmazlık gibi teknik özel­liklere sahip gerek evlerde gerekse proje ba­zında otel ve restoranlarda kullanılan ku­maşlar bulunmaktadır. Genel anlamda müşterilerimizin bize verdiği pozitif enerji, doğru yolda ilerlediğimiz konusunda da biz­leri mutlu etmiştir. Bizler son yıllarda genel tekstil alanında oluşan durgunluğun bizim de içinde bulunduğumuz ev tekstili konu­sunda da hissedildiğini düşünüyoruz. Dün­yadaki ticaret özellikle Rusya Ukrayna sava­şından sonra daha zor bir dönemece girdi. Bu da insanların gelir seviyelerini etkiledi ve alım konusunda biraz daha temkinli dav­ranmasına yol açtı. Geleceğe, bundan önce de olduğu gibi olumlu fakat biraz temkinli bakıyoruz. Fakat hiçbir durumda daha fazla çalışmamız gerektiğini unutmuyor, plan ve programlarımızı ona göre yapıyoruz. HOME­TEX Fuarı sektörümüzün dünyadaki en önemli iki fuarından birisidir. Bu yüzden başta biz, Türkiye tekstilcileri olarak fuara sahip çıkmalıyız. Her ne şartta olursa olsun devletimiz, sektördeki STK’ların ve kamu toplum birimlerinin buna sahip çıkması ge­rektiğini düşünüyoruz.

Mehmet YAŞAR

Prestij Mensucat YK Üyesi

Dönemsel etkenler ilgiyi azalttı

Fuar geçen yıllara göre biraz daha sa­kin geçti. Hem İtalya’daki fuarın kısa bir süre önce olması hem de ülkemizdeki seçimler gibi dönemsel etkenler buna ne­den oldu. Ancak HOMETEX, otur­muş ve köklü bir fuar. Dünyanın en büyük, ilk 3 ev tekstili fuarla­rından bir tanesi. Bu yüzden her za­man için önemini koruyacak. Bu yıl fuara olan ilginin görece az ol­masının sebebinin dönemsel ol­duğu düşüncesindeyim.

Yaklaşık bir yıldır natürel grup­lar, geri dönüşümlü ürünler ve kontrat ürünlere yoğunlaşmıştık. Fuarda bu ürün­lerimizi sergiledik. Ziyaretçilerimizin bu ürünlerimize geri dönüşleri de olumlu oldu. İhracat noktasındaki en büyük sı­kıntı ülkemizdeki kurların durumu. Baskı­lanan kur maliyetlerin yükselmesine oluyor. Geçtiğimiz dönemde enerji maliyetleri çok yüksekti, yapılan indirim­lerle birlikte bu bir nebze geri geldi ancak buradaki maliyetler de hala devam ediyor. Bu da bizim rekabet gücümüzü dezavan­taja çeviriyor. Özellikle Uzak Doğu’da nav­lun fiyatlarının ciddi oranda düşmesi, o bölgelerden Avrupa’ya ve Amerika’ya ih­racatın artmasına yol açtı. Bu durum da bizi olumsuz etkiliyor.

Davut GÜRKAN

Gürkan Brode YK Başkanı

Sektörün motivasyonunu artırıyor

20 yıldır HOMETEX’te yer alıyoruz. Fuarımız son yıllarda uluslararası an­lamda dikkat çekmeye başladı. Yabancı ka­tılımcıların olması, 200’den fazla yabancı firmanın Türkiye’ye gelip, bu fuarda yer al­ması bizim fuarımızın önemini ortaya ko­yuyor. Bundan sonraki süreçte de bu fua­rın daha da genişlemesi, uluslararası alanda tanıtılması ciddi manada önem ka­zanacak. Organizasyonun başarılı geçmesi için büyük bir emek harcandı. TETSİAD ve fuar organizasyonunu gerçekleştiren KFA Fuarcılık şirketine teşekkür ediyo­rum. Biz de bu fuarlar sayesinde uluslararası anlamda işlerimizin büyümesine yönelik motivasyon bu­luyoruz. Bundan sonraki süreçte de katılımın artarak büyümesini te­menni ediyoruz.

Türkiye, uluslararası arenada vaz­geçilmez paydaşlardan biri olmaya başladı. Türkiye ihracatında tekstil büyük önem arz ediyor. Geçtiğimiz yıl fu­arda 1,5 milyar doların üzerinde anlaşma­lar yapılmıştı. Bu yıl, bu rakamların daha da artacağını tahmin ediyorum.

HOMETEX bizim için önemli bir fuar. Yılda bir kere düzenlendiği için ciddi hazırlıklar yapıyoruz. Yeni kreas­yonlar hazırlıyoruz, yeni müşterilere ulaş­maya çalışıyoruz. Bu fuar vesilesiyle ticaret hacmimizin daha da artarak, büyüyece­ğine inanıyoruz.

Ali GÜZELDAĞ

A.G. Mensucat YK Başkanı

Katma değerli ürün gamına sahibiz

Dünyada fuarlar artık sektörel uzman­lık noktasında gelişim gösteriyor. Ar­tık fuarlara gelenler ziyaretçiler bilinçli alı­cılardan oluşuyor. Fuarlarda gereksiz kalabalıklar olmuyor. Bu yüzden fuarda ni­telikli alıcılarla bir araya gelmekten mem­nun oluyoruz. Fuar sonrası geri dönüşlerde bunu görebiliyoruz. Ürün çeşitliliğinde Avrupa’nın başlatmış olduğu yeni bir trend var; doğal elyaf grupları. Aynı zamanda geri dönüşüm, recycle gruplar ön planda var. Biz onlara yönelik ürünler yaptık. Bundan sonraki trend yenilenebilir enerji kaynakla­rından üretilmiş, doğal ürünlere doğru kaymakta. Genel itibariyle Türkiye buna ayak uydurdu. Ev tekstili sektöründe alanında iyi bir üretim potansiyeline ve katma değerli ürün gamına sahibiz. Tür­kiye olarak ev tekstili alanında katma de­ğerli üretime odaklanan bir ülkeyiz.

İhracatın dünya genelinde yaşanan eko­nomik krizlerden dolayı düştüğü kanaatin­deyim. Özellikle Rusya – Ukrayna savaşı­nın sektörde Avrupa’ya olumsuz etkisi oldu.

Ayrıca dünya genelinde ekonomide pan­demi sonrasında bir daralma yaşandı.

Ancak tekstil, hızlı toparlanabilecek di­namiklere sahip. Tüketim alışkanlıkları eski noktasına döndüğünde hızlı bir şe­kilde toparlanma olacaktır. Burada en önemli nokta sektör olarak katma değeri yüksek ürünlerle ihracat kg değerimizi ar­tırmamız olmalıdır.

Onur KIRAYOĞLU

Kırayteks YK Üyesi

Toparlanma bekliyoruz

Fuardaki yoğunluğun geçtiği­miz yılın biraz daha altında olduğunu gözlemledik. Son dönemde hem ev tekstilinde hem de benzer yan sektörler­deki bütün fuarlar gerçekleşince, belki de fuar iştahı geçen yıla göre biraz daha azal­mış olabilir. Ancak biz yine de memnunu­nuz. Gelen ziyaretçi sayısının beklentileri­mize yaklaştığını söyleyebilirim.

Güneşten korunmayla ilgili hem iç hem de dış mekân screen kumaşlarımızı, stor perde kumaşlarımızı fuarda ser­giledik. Bunun yanında outdoor dö­şemelik ve outdoor perdelik kısmında çok sayıda yeni desen ve yeni kalitele­rimizi beğeniye sunduk. Standımızda sergilediğimiz ürünlerin yaklaşık yüzde 70’inden fazlası yeni ürünleri­miz oldu.

2023 yılının ikinci yarısından itibaren tekstil ihracatının toparlanacağını düşünü­yorum. Çünkü bunun sinyallerini yılın ba­şından itibaren almaya başladık. Birtakım projeler gerçekleşmeye ya da daha kağıt üs­tünde konuşulmaya başlandı. 2023’ün ikinci yarısı ve 2024’te beklentilerimiz yük­sek. Bunun sinyallerini de görüyoruz.

Hasan MORAL

Moral Tekstil YK Üyesi

Trend olumlu yönde

HOMETEX sektörümüzün önemli fuar­larından bir tanesi. Biz de bu fuar için özel hazırlandık. Dünyadaki ekonomik da­ralmadan dolayı bu yıl çok fazla beklenti­miz yoktu. Ancak buna rağmen beklentileri­mizin üzerinde bir fuar geçirdik. İlgiden memnun kaldık. Yabancı ziyaretçi sayısı bu yıl biraz daha azdı.

Firma olarak daha çok doğal elyaflar, ke­ten, polyester ve viskon gibi ürünler üzerine yoğunlaştık. Onunla ilgili bir koleksiyonu­muz var. Bunun dışında outdoor ku­maşlarla ilgili bir koleksiyon yaptık. Onun lansmanını bu fuarda yaptık. Bunlar haricinde eko-tekstil, yeşil ve geri dönüşümlü ürünlerle ilgili bir trend var. Bu konu üzerine biraz yo­ğunlaştık. Fuarda da bu yeni ürünleri­mizi sergiledik.

Ev tekstili sektörü olarak pande­mide beklentilerimizin çok üzerinde bir per­formans sergiledik. 2021 yılında çok güzel işler yaptık. Pandemiden sonra ev teks­tilinde bir düşüş oldu ama şu anda tekrar bir toparlanma sürecindeyiz. Pandemiden sonra ham madde fiyatlarının artması, enerji krizi gibi konular her sektörü olduğu gibi bizi de etkiledi. Fakat şu an trend biraz daha olumlu yönde. Önümüzdeki dönemde daha da canlanacağını düşünüyorum.

Hüseyin EĞRİ

Konyalılar Tekstil YK Başkanı

Global kriz ev tekstilini de etkiledi

Etuval Home Collection ve Lufa Collection markaları­mızla hem konfeksiyon hem de kumaş ola­rak fuara katıldık. Firmamızın iplik üretimi, boya, konfeksiyon ve dokuma olarak en­tegre bir tesisi var. Fuara katılmamızdaki amaç yabancı müşterilerle bir araya gel­mekti. Etuval Home Collection iç piyasada bilinen bir marka. Markamızın adını yurt dışında da başarıyla duyurmak için bu fuarlara katılıyoruz. Bu an­lamda iyi bir fuar geçirdik. Deprem, pandemi ve seçim gibi etkenler fuar tarihine denk geldiği için sıkıntılı bir fuar geçeceğini düşünüyorduk ama gayet başarılı bir fuar oldu.

Dünyada global bir kriz var. Bu du­rum dolayısıyla ev tekstiline de yansıdı. Enerji maliyetlerimizin çok yüksek olması bizi etkiledi. Bu fiyatlar son dönemde biraz geri geldi. Önümüzdeki süreçte maliyetlerin daha da düşmesi rekabetçiliğimizi olumlu anlamda etkileyecektir.

Murat CANİK

Elvin Tekstil Genel Müdürü

Fuar tarihi gözden geçirilmeli

Fuar bizim müşteri profilimiz açısın­dan, geçen yıllara göre biraz daha dü­şüşteydi. Bunun çeşitli sebepleri olabilir. Ülkemizdeki sosyopolitik durumlar ve se­çim süreci, yaklaşık bir ay önce İtalya’da fuarın düzenlenmesi ve dünyadaki ekono­mik durağanlık bunda etkili oldu. Fua­rı’nın eylül ayında yapılmasının çok daha isabetli olacağını düşü­nüyorum. Çünkü mayıs ayından bir sonraki ocak ayına kadar ev tekstilinde herhangi bir uluslar­arası, kayda değer bir fuar yok. Bu yaklaşık 8 aylık bir süreye tekabül ediyor. Dolayısıyla HOMETEX’in, İtalya’daki fuarın hemen ardından yapılması yerine eylül ayında düzenlen­mesi arada koleksiyon süreleri anlamında firmalara avantaj sağlayabilir ve daha fazla uluslararası ziyaretçi katılabilir.

Fuarda sürdürülebilir, doğal elyaf ürün­lerimizi ön plana çıkardık. Bir de sürdürü­lebilir, geri dönüştürülmüş, plastikten üre­tilen perdelerimizi ön plana çıkarttık. Onun dışında yüksek, outdoora uygun dış ortamlarda kullanılan ürünlerimizi müşte­rilerimizin beğenisine sunduk. Ayrıca ilk defa hazırladığımız paketli ürünlerimiz olan yatak örtülerini bu fuarda sergiledik.

İnsanların, nihai tüketicinin alım önce­likleri biraz değişti. Bu durum hem geliş­miş ülkeler hem de bizim ülkemiz için geçerli.

Konut ve ofis fiyatlarındaki artışlardan dolayı satışlarda bir durağanlık oldu. Ev tekstili de bu durumdan dolaylı olarak et­kileniyor. Bu sene çok kötü olmayacak ama iyi bir büyüme yakalayacağımızı da düşünmüyorum

Berk NOYAN

Berteks YK Başkanı

Değişimde öncü olmak önemli

Gayet olumlu geçti. Bu yılın zi­yaretçi oranı geçen yıldan yüksek. Yabancıların ilgisi de büyük. Biz üretiminin yüzde 95’ini ihraç eden bir marka olarak 5 kıta ve 55’i aşkın ülkede va­rız. Bu önemli buluşmada da yerimizi aldık ve önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Fuar beklentilerimizi karşıladı.

Tül perde ve döşemelik kumaş­larımızın yanı sıra tekstil tabanlı duvar kağıtlarımızı, akustik per­delerimizi ve blackout kumaşları­mızı katılımcılarla buluşturduk. Mekanlara sanatsal dokunuş ka­tan tasarımlarımızı yine sanatsal ve özgün standımızda sergiledik.

İç ortamlardaki ses kalabalığını azaltarak, dışarıdaki gürültüyü uzaklaştı­rarak ses yalıtımı alanında çığır açan akustik perdeler; doku, tasarım ve kulla­nım kolaylığını bir araya getiren yeni nesil duvar kağıtlarımız yoğun ilgi gördü.

Yüksek enflasyon nedeniyle maliyetle­rin artması talebi daralttı ancak ben tab­loyu çok olumsuz görmüyorum. Bekleyen talepten ötürü sektörün ilerleyen aylarda hızla hareketleneceği görüşündeyim. Bu­nun yanında birçok sektörde olduğu gibi tekstilde de rekabet çok fazla. Tasarım ve inovasyon olarak fark yaratmak, Ar-Ge ça­lışmaları ile değişimde öncü olmak gide­rek daha da önem kazanıyor. Bu anlamda hem tüketici ihtiyaçlarına doğru yanıt ve­ren hem de sürdürülebilirliği odağına ala­rak üretkenliğini bu yönde şekillendiren markalar önümüzdeki dönemde de hedef­lerine ulaşacak ve küresel pazardaki yerini koruyacak ve artıracak.

Ayhan DENİZCİ

Ayhan Denizci Tekstil YKB

İhracatımızı artıramayız

HOMETEX sektöründe dünya­nın ikinci en büyük fuarı. Biz de bu fuarın uluslararası alandaki öne­mini ve prestijini bilerek çok iyi hazırlan­dık. Fuar, her sene kendini yeniliyor ve ge­liştiriyor. Biz de katılımcı firmalar olarak bu gelişimden çok memnunuz. Özellikle farklı ülkelerden alıcıların gelmesi bizleri çok sevindiriyor.

Yıl içerisinde sürekli olarak de­ğişik ülkelere ziyaretler yapıp, müşterilerimizin ilgilenmiş olduğu kaliteleri, desenleri ve fiyat aralık­larını çalışıyorduk. Fuar için de bu ilgi ve taleplere göre koleksiyonlar hazırladık. Bu yılın trendi natürel, keten görünümlü ürünler. İnsanlar artık daha doğal ve yumuşak renklerde, natürel ürünleri tercih ediyor. Biz de hazır­lıklarımızı buna göre yaparak, standı­mızda müşterilerimizin beğenisine sun­duk. Ürünlerimize gösterilen ilgiden çok memnun kaldık.

Ev tekstili ihracatında bir düşüş var. Bu­nun olması normal. Bu düşüşün ana se­beplerinden birincisi ülkemizde üretim maliyetlerinin yüksek olması. Dünyada çok büyük bir rekabet var. Biz de rekabetin içerisinde ayakta kalmaya çalışıyoruz. Biz işin zor kısmındayız.

Kendi içimizde bunu çözmeye çalışıyo­ruz. Maliyetlerimizi uygun bir seviyeye ge­tirirsek diğer ülkelerle rahatlıkla rekabet edebiliriz ve ihracatımızı artırabiliriz. An­cak Türkiye’deki ekonomik durum ve ihra­catçı firmaların yaşamış olduğu sıkıntılar çözülmediği sürece ihracatımızı artırma­mız mümkün değil.

Tangün OCAK

Güleser Tekstil YK Üyesi

Son yılların en yoğun fuarı

Biz 82 ülkeye aktif ihracat yapan bir firmayız, bu fuar da bizim açımızdan görevini yerine getirdi. Ziyaretçi yoğunluğu açısından son 7-8 yılın en yoğun fuarlarından birini geçirdik.

Güleser Tekstil olarak tüm dünyada doğal elyaf kullanan ve özel işler yapan bir firma olarak tanınıyoruz. Bu fuarda da kendi tarzımızı sergiledik.

İhracat ayağında işlerden memnunuz ve marketteki payımızı artırabileceğimizi düşünüyoruz. Fakat iç piyasada işler daha durgun durumda.

Büşra ETKESER

Harput Tekstil YKÜ

Yatak ürünlerimiz ön plana çıktı

Miranlı Konfeksiyon olarak HOME­TEX Fuarı’na ilk defa katıldık. Fuar güzel geçti. Hem yurt içi hem de Rusya ve Orta Doğu ülkelerinden çok sayıda ziya­retçi oldu. Firma olarak beyaz grupta, dolu ürünlerde yorgan ve yastık imal ediyoruz. Bunun hari­cinde nevresim grupları, yatak ör­tüleri üretiyoruz. Hem kapitoneli hem de jakarlı armürlü yatak örtü­leri gruplarımız var. Jakarlı armür­leri ürün gruplarımıza yeni ekledik ve oldukça ilgi gördü. Önümüzdeki süreçte yatak örtülerine daha fazla ağırlık vermeyi planlıyoruz. Fuarda sergilediği­miz yatak ürünleri oldukça ön plana çıktı. Fuara özel hazırladığımız stant tasarımı­mız ziyaretçilerin oldukça ilgisini çekti. Renkli gruplar ve yorganlarımız müşteri­lerde ilgi uyandırdı. Bu noktada firma ola­rak her anlamda dikkat çektiğimizi söyle­yebilirim. Ev tekstili ihracatında son dönemde bir azalma var. Biz de firma ihracatımızı artırmak adına HOMETEX Fuarı’na katıldık. Orta Doğu pazarına açılma planımız var. Avrupa’da istediğimizi yakalayamadık. Bu yüzden Orta Doğu ve Rusya’nın farklı pazarlar olabileceği düşün­cesindeyiz. Bunun yansımalarını önümüz­deki süreçte göreceğimiz kanaatindeyim.

Burak ANIL

Anılsan Havlu YK Başkanı

Dövizde hareket rekabeti artırır

Fuar yoğunluk olarak güzel geçti. Bunun sonuçlarını önümüzdeki süreçte göre­ceğiz. Fuarda yaşanan yoğunluk ve hareketli­lik bizleri memnun etti. Her fuara, ev tekstili ve otel ürünlerimizde yeni koleksiyon­lar hazırlıyoruz. Bunlar müşterilerimi­zin dikkatini çekiyor. İhracatta yaşa­nan düşüşün kurlarla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bizim maliyetlerimiz döviz bazında arttığı için dünyayla re­kabet noktasında sıkıntılar yaşıyoruz. Sadece tekstilde değil, bütün sektör­lerde bu sıkıntı var. Ülkemizin ihracatı düşüyor genel olarak. Bunun en büyük sebebi de döviz bazında maliyetlerimizin yükselmesi. Dövizde bir hareketlilik olursa Türkiye daha rekabetçi bir konuma gelebilir.

Fatma AYYILDIZ

Befase Tekstil Kurucu Ortağı

İplik kalitemizi yükselttik

Finezza markamızla ev tekstili sektörünün önde gelen fuarlarından HOMETEX’te yerimizi aldık.

Fuarı güzel geçirdik. Alım he­yetleriyle görüştük. Fakat daha iş bağlantıları yapılmadı. Bu fuarda gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin ilerleyen dönemde bize olumlu yansımaları olacağını düşünüyo­ruz.

Firma olarak pamuk ürünlerine ağırlık verdik. Geri dönüştürülebilir ku­maşlardan koleksiyonlar hazırladık. Bir de iplik kalitemizi yükselterek, bambu kalite­sine geçtik. Kumaş kalitelerimiz bambu ve pamuk üzerine yoğunlaştı. Polyesterden tamamen çıktık.

Ev tekstili ihracatında bir düşüş söz ko­nusu. Ancak ümitsiz değiliz. Çalışmaya ve değer üretmeye devam ediyoruz. Bursa büyürse Türkiye büyür anlayışıyla yolu­muza devam ediyoruz.

Elif Ebru ÇAM

Teknoteks Genel Müdürü

Yeni pazarlara açıldık

HOMETEX Fuarı güzel geçti. Daha önce satış yapmadığınız pazarlara satış yaparak hem portföyümüzü hem de üretimimizi ge­nişlettik. Fuarda döşemelik ve fonluk jakar dokuma kumaşlar sergiledik. Şo­nil ve viskon iplikli klasik desenli ku­maşlarımız ön plana çıktı. Özellikle tro­pikal temalı tavus kuşu desenlerimiz en fazla beğeniyi topladı.

Türkiye ve dünyadaki enerji ve eko­nomik krizler döşemelik sektörünü çok etkiledi. Yeni koleksiyon ve pazar he­defli ürünler önemli. Firmamızın 2. çeyrekte daha hızlı büyüme yakalayacağına inanıyoruz.

Eşref ÖZCAN

Hera Tekstil CEO’su

Sektörün Şampiyon Ligi

2004 yılından bu yana döşeme­lik kumaş üzerine faaliyet gös­teriyoruz. Üretimimizin yüzde 65’ini iç piya­saya yüzde 35’ini de ihracata ayırıyoruz. HOMETEX Fuarı’nda da standımızda yurt içi ve yurt dışından müşterilerimizi ağırladık. Yeni trendlerimizi, koleksiyonlarımızı ve tek­nik tekstil ile ilgili ürünlerimizi müşterileri­mize sunduk. Fuarın enerjisi geçen yıl da çok iyiydi, bu yıl da gayet iyi. Hatta bu yıl daha profesyonel firmalarla görüştük. Bundan da memnun olduk. Fuarda İspanya’nın en bü­yük kumaş toptancısı ile görüştük ve numunelerimizi verdik. Döşemelik kumaş alanında dünyada iyi bir yer­deyiz. Konumumuzun daha da iyileşe­ceğini düşünüyorum. Fuarlar kendi­mizi geliştirmemize imkan sağlıyor. Sektörümüzün önü açık. Ancak daha fazla trendleri takip etmeliyiz. Düz ku­maş satma devri bitti. Bundan sonra daha teknik ve spesifik ürünleri satmamız gerekiyor. Bilgi, tecrübe ve donamımızı ku­maşlarımıza yansıtabilirsek dünyada daha iyi bir konuma geleceğimize inanıyorum. HOMETEX, sektörün şampiyonlar ligi niteli­ğinde bir organizasyon. Dünyanın en iyi ev tekstili fuarlarından birisi. Bize de yeni trend­lerimizin ve hazırladığımız koleksiyonlarımı­zın uluslararası ölçekte tanıtılmasına önemli bir fırsat sunuyor.

Ahmet OKÇUOĞLU

Kaçar Tekstil YK Başkanı

Türkiye’ye ilgi artıyor

Fuar, gayet güzel ve olumlu geçti. Bu anlamda verilen destekleri çok önemli buluyorum. İhracat bizim en önemli hedefimiz. Hem ülke hem de firmalar olarak en önemli hedefimiz ihracatı­mızı artırmak. Fuarda gerçekleştirdiğimiz verimli görüşme­ler sayesinde ileriye dönük güzel bağlantılar kurma fırsatı yakaladık. Dünyada Türkiye’ye karşı artan özel bir ilgi var. Özellikle pandemi sürecinde yaşanan lojistik sorunların, Av­rupa ve ABD’deki firmaların alımlarını Uzak Doğu’dan Tür­kiye’ye yönlendirmesinin olumlu yansımalarını görüyoruz. HOMETEX de buna ciddi katkı sağlıyor.

Aşkın KANDİL

İpekiş Genel Müdürü

Kalite her geçen gün yükseliyor

HOMETEX başarı çıtasını her geçen yıl artırıyor. Bu yıl da 850’ye yakın katılımcısı ile oldukça başarılı bir organizasyona imza atıl­mış. Nitelikli alıcılar fuara davet edilmiş. TETSİAD ve KFA Fu­arcılık işbirliğinde gerçekleştirilen fuarın kalitesi her geçen gün yükseliyor. Sektörümüze güç katan çalışmalarda emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum.

Utku Can ADIGÜZEL

Adoksan Paz. Md.

Sektöre olumlu etkisi var

İhracat ağırlıklı bir firmayız ve döşe­melik kumaş sektöründe faaliyet gös­teriyoruz. HOMETEX’e kuruluşundan bu yana düzenli bir şe­kilde katılıyoruz. HOMETEX konumu itibariyle dünyayı buluşturan bir fuar olduğu için sektöre olumlu etkisi var.

Yorumlar (0)
12
kapalı
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18