Bursa afet için tek vücut

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için tüm Türkiye’den yardım yağarken, Bursa iş dünyası da yaşanan felaketin yaralarını sarabilmek için seferber oldu. İş dünyası temsilcileri depremden etkilenen vatandaşların yanında olabilmek adına yardımlar gerçekleştirerek, birlik ve beraberliğin güzel bir örneğini sergiledi.

İNCELEME 14.02.2023, 00:19 18.02.2023, 10:34
Bursa afet için tek vücut

Semih AYDIN – Göksel BAŞARAN

Türkiye, 6 Şubat’a tarihinin en büyük fela­ketlerinden biriyle uyandı. Deprem, Kah­ramanmaraş’ın yanı sıra Hatay, Gaziantep, Ki­lis, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adana’da büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden oldu. Bursa iş dünyası felaketin ya­rasını sarmak için harekete geçti. Ülkemizi derinden et­kileyen deprem felaketinin yaralarını sarmak için tüm Türkiye birlik oldu. Belediyeler ekiple­riyle arama, kurtarma ve yardım çalışmaları için ekiplerini depremden etkilenen bölgelere yollarken, vatandaşlar da afetzedelerin ihtiyaçla­rını karşılamak için ellerinden gelen yardımları yap­maya başladı. İş dünyası temsilcileri de yaşanan fela­kete seyirci kalmadı. Ülke genelinde başlatılan yardım kampanyalarının yanı sıra oda ve borsalar, organize sa­nayi bölgeler, sanayici ve iş insanları dernekleri hızla harekete geçti. Şirketler de depremzedelere yardım elini uzatmak adına önemli çalışmalara imza atarken birçok iş insanı da ayni ve nakdi yardımlarla adeta, “Gün birlik olma günüdür” dedi.

BTSO, kriz masası oluşturdu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), iş dünyası­nın yardımlarını koordine etmek amacıyla Bursa Valiliği öncülü­ğünde ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde kriz masası oluşturdu.

Depremzedelere gönderilmek üzere toplanan yardımlar daha sağlıklı ve nitelikli bir şekilde gö­nüllülerce tasnif edilerek TIR’lara yükleniyor. Depremzedelerin ih­tiyaçları doğrultusunda bölgeye yardım malzemeleriyle yüklü 148 TIR gönderildiğini açıklayan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Bursa iş dünyamız depremzede­lerin ihtiyacı olan malzemelerin toplanması için büyük bir gayret içinde” diyerek örnek birlik, be­raberlik ve dayanışma ruhuyla yaraların hızla sarılacağını dile getirdi.

Bursa OSB yardım TIR’ları ve kurtarma ekipleriyle bölgede

Bursa OSB ile BOSİAD tarafından bir­likte organize edilen yardım kampan­yasına bölge faaliyet gösteren fabrikalar bü­yük katkı sağladı. Bursa Organize Sanayi Bölgesi (Bursa OSB) deprem bölgesine ilk etapta toplam 9 TIR dolusu ihtiyaç malze­mesi gönderdi. Deprem bölgesine bir araç 6 personelden oluşan Bursa OSB Arama Kur­tarma Ekibi de enkaz kaldırma çalışmala­rında aktif olarak görev aldı. Bursa OSB Yö­netim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz, “İlk grup yardım malzemeleri bölgeye gönde­rildi. El birliği halinde desteğimiz devam edecek. İlerleyen günlerde ayni ve nakdi yardımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.

DOSAB birlik oldu

Demirtaş Organize Sanayi Böl­gesi depremzedeler için tek yürek oldu. DOSAB Bölge Müdür­lüğü ve bölge sanayicileri topladık­larını yardım paketlerini afetzede­lere iletmek için harekete geçti. Dualarının afetzedelerle olduğunu belirten DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Özsoy, hayırsever iş insanlarına teşekkür ederek, yar­dımlarının süreceğini söyledi.

NOSAB’da dayanışma vakti

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) ve Ni­lüfer Sanayici ve İş Adamları Derneği (NİLSİAD) deprem bölgesine ilk etapta 4 TIR yar­dım malzemesi gönderdi.

Yardımseverlerin bağış yapmaya devam ettiğini kaydeden NOSAB Başkanı Erol Gülmez, “Eşya­lar yüklendikçe AFAD ile koordineli bir şekilde yeni TIR’lar yola çıkıyor. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. NİLSİAD Başkanı Yalçın Aras da, “Deprem bölgesindeki acil ihtiyaç­ları karşılamak üzere başlattığımız kampanya büyüyor” diyerek sanayi­cilere ve gönüllülere teşekkür etti.

HOSAB yardım araçlarını yolladı

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi yönetimi depremzedelerin yaralarına sarmak için ivedilikle harekete geçti. HOSAB ve HOSABSİ­AD’ın kampanyasına bölge sanayicisi büyük ilgi gösterirken, yardım ekipleri de deprem bölgesine sevk edildi. HOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Korun, “Destek sağlayan sanayici ve çalışanlarımıza minnettarız” dedi.

Uludağ OSB depremzedelerin yanında

Uludağ OSB dep­remin ilk gü­nünden itibaren böl­geye yardım etmek adına özveriyle çalışı­yor. Bölge sanayicileri ve bölge yönetimi ola­rak depremzedelerin yaralarını sarmak için çalıştıklarını vurgulayan Uludağ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aydın, “Bölge sanayicilerimizin de katkılarıyla hazırladığımız yardım TIR’larımızı depremden etkilenen il ve ilçelere gönderdik. Ayni ve nakdi yardımlarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Kayapa OSB’de depolar yardımla doluyor

Kayapa OSB’li sanayi­ciler depremzedelere yardım etmek adına bü­yük çaba sarf ediyor. Bölge yönetimi, sanayicilerin destekleriyle hazırlanan yardımları, deprem bölgelerine ulaştırmak adına AFAD’a teslim etti. Kayapa OSB Bölge Müdürlüğü, AFAD’a teslim edilmek üzere yardım toplamaya de­vam ettiklerini bildirerek, “Depolarımız dolmaya devam ediyor, yardım sevkiyatımız sürüyor. Birliği­mizi hissettiren dayanışmanız için teşekkür ederiz” açıklamasında bulundu.

İhracatçılar yardım elini uzattı

Uludağ İhracatçı Birlikleri depremzedelerin yaralarını sarmak adına hem birlik bünye­sinde hem de ihracatçı firmalara destek olarak ayni ve nakdi des­tekleri bölgeye ulaştırdı.

BUSİAD iş dünyasını birleştirdi

AFAD ve Nilüfer Belediyesi’nin ayni bağış toplama alanlarını, ihtiyaç listeleriyle birlikte üyele­rine duyuran BUSİAD Yönetimi, Genel Sekreteri Erol Alakoç’u, AFAD Bursa Koordinasyon Merkezi’nde lojistik kolaylığı sağlamak ve ihti­yaçları ilk elden ve hızlıca üyeleriyle paylaşmak için görevlendirdi. BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar, “Üyelerimizin ve AFAD’ın ge­reksinimi olan TIR’ların koordinasyonunu sağladık. İş makinelerinin acil sevkiyatı için üyelerimizin sağladığı lowbed’leri AFAD’a yönlen­dirdik. Önümüzdeki günlerde karşılaşacağımız eğitim konusundaki destekler için de ön çalışmalara başladık” dedi.

Bursa TB’den gıda desteği

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), Hatay’daki depremzedelere sıcak yemek hizmeti vermek üzere görevlendirilen Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Seyyar Mutfak ekibinde yer alan proje okulları Hamidiye MTAL için Meclis ve Komite üyelerinin katkıla­rıyla hazırlanan gıda ürünlerini bölgeye gönderdi.

Korteks ekibi deprem bölgesinde

Korteks Mensucat’ın arama kurtarma ekibi KORKUT, 8 Şubat ta­rihinde Kahramanmaraş’a ulaşarak arama kurtarma çalışmalarında yerini aldı. Korteks Genel Müdürü Ba­rış Mert, “Büyük felaketin yaralarını hep birlikte sar­mak için desteğimizi sür­düreceğiz” dedi.

TÜGİAD ve DOSABSİAD’dan yardım seferberliği

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran deprem fela­ketinin yaralarını sarmak için kısa sürede hare­kete geçen TÜGİAD ve DOSABSİAD, yardım malzemele­rinden oluşan TIR’ları afet bölgesine gönderdi. Başkan Nilüfer Çevikel, “Yaraları el ele vererek saracağız. Böl­geye yardımlarımız aralıksız devam edecek” dedi.

MÜSİAD’ın TIR’ları yola çıktı

MÜSİAD Bursa Şube­si’nin üyelerinin katkılarıyla dep­remden etkilenen vatandaşların te­mel ihtiyaçları doğ­rultusunda hazırla­nan temel ihtiyaç maddelerini taşıyan araçlar Gaziantep afet bölgesine ulaşmak üzere yola çıktı. MÜSİAD Başkanı Alparslan Şenocak, bölgeyle irtibat halinde olarak ihtiyaçların karşılanması adına çalış­malarını sürdürdüklerini dile getirdi.

BEKSİAD kayıtsız kalmadı

BEKSİAD başlattığı kıyafet yardımı kampanyasına sektörün ha­yırsever iş insanları kayıtsız kalmadı. Kampanyaya gösterilen yoğun ilgi ile kıyafet, kuru gıda ve battaniyeler depremzedelere ulaş­tırıldı. BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, “Birlik ve beraberlik içinde bu zor günleri atlatacağız” dedi.

GESİAD ihtiyaçları karşılamak için harekete geçti

İlk etapta ihtiyaçların karşılaması için böl­geye TIR yollayan GESİAD, depremzedelerin sığınma sorununa çözüm olmak adına prefabrik evler için kolları sıvadı.

IBIA’dan örnek dayanışma

Depremden etkilenenlere destek olabilmek amacıyla hem dernek hem de şirket olarak harekete geçtiklerini belirten IBIA ve Elektroteks Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, “Nilüfer Belediyesi aracılığıyla bölgeye 1000 adet yatak, 1000 adet battaniye ve 1000 yastık gönderdik. Üyelerimizin katkılarıyla deprem bölgesine yar­dımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.

ARSİYAD’dan dayanışma örneği

ARSİYAD deprem felaketinin yaşandığı bölgelere göndermek için topladığı yar­dım malzemelerini AFAD’a teslim ettiğini du­yurdu. ARSİYAD Başkanı Gürsel Durmuş dep­remzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda ilk etapta üç araç gönderdiklerini ve yardımların devam ettiğini bildirdi.

İMSİAD deprem gündemiyle toplandı

Deprem felaketi nedeniyle olağanüstü toplanan İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu, yaptıkları tüm yardımları AFAD kanalıyla bölgeye ulaştırdı.

TOSYÖV Bursa yürekleri ısıtacak

Bölgede yaşanan en büyük sorunlardan bi­rinin ısınma olduğunu belirten TOSYÖV Bursa Başkanı Yavuz Kazangil, bölgeye 350 adet odun sobası göndereceklerini açıkladı.

BESOB teşkilatları depremzedelerin yanında

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB), yaşandığı bölgedeki vatandaşların acil ihtiyaç­larının giderilmesi için yardım kampanyası başlattı. BE­SOB’un çağrısına esnaflar yoğun ilgi gösterdi. İlk TIR’larını deprem bölgesine gönderdiklerini kaydeden BESOB Baş­kanı Fahrettin Bilgit, yardımlarının süreceğini dile getirdi.

Akademik odalar birlikteliğin adresi oldu

Bursa Akademik Odalar Birliği depremin ardından yardımlaşmanın ve dayanışmanın adresi oldu. İlk etapta 2 TIR yardım malzemesi deprem bölgesine iletildi. Bursa Eczacı Odası’nın duyurduğu ilaç kampanyasına da yoğun ilgi oldu.

RUMELİSİAD yardım TIR’ı yolladı

RUMELİSİAD dep­remzedeler ol­mak adına üyelerinin yoğun katılımıyla yar­dım TIR’ı hazırladı. Ya­şanan afetin yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek için hazırlanana TIR afet bölgesine doğru yola çıktı.

BALKANTÜRKSİAD dayanışma içinde

Üyelerinin yardımlarını AFAD üzerinden gerçekleş­tirmesi konusunda çağrıda bulunduklarını açıkla­yan BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir, “Üyelerimiz büyük dayanışma içerisinde temel ih­tiyaç maddeleri başta olmak üzere nakdi ve ayni yardım­larını gerçekleştiriyorlar” dedi.

TEKSİDER’ın konteynerleri yolda

Depremzedelerin yarılarını sarmak ve kış koşulla­rında onların yanında olduklarını göstermek adına harekete geçtiklerini dile getiren TEKSİDER Yönetim Ku­rulu Başkanı Nermin Ceyhan, “Başlattığımız kampanya sonucunda topladığımız bağışlarla 4 adet konteyneri Yıl­dırım Belediyesi’nin koordinasyonuyla afet bölgesine gönderdik” diye konuştu.

YASEV’den tıbbi bağış

Yarına Şans Ver Derneği, afetzedeler için Türk Tıbbi Onko­loji Derneği önderliğinde tıbbi ilaç bağışında bulundu.

TÜRSAB harekete geçti

Depremzedelerin giyim, yemek ve ısınma ihtiyaçlarını karşılamak adına TÜRSAB olarak her gün düzenli yar­dımlar gerçekleştirdiklerini kaydeden TÜRSAB Genel Başkan Yardımcısı Hasan Eker, ayrıca deprem bölgesinde ulaşıma des­tek olduklarını söyledi.

Beyçelik’ten dev destek

Beyçelik Grubu kurumsal ve çalışanların gönüllü katı­mıyla topla­nan genel malzemelerinden oluşan 5 TIR’ı AFAD koordinasyonuyla ile afet bölgesine ilettiğini duyurdu. Beyçelik ayrıca 2 TIR malzemenin Hatay’a giderek yemek dağıtımı gerçekleştire­ceğini bildirdi.

Orhan Holding yardım malzemeleri yolladı

Orhan Holding, Yardım Koordinasyon İleti­şim Ekibi ve çalışanlarının desteğiyle top­ladığı iş malzemeleri, enerji ve ısınma çözümleri, giyim ve gıdadan oluşan yardım malzemelerini deprem bölgesine sevk ettiğini açıkladı.

Çilek’ten tam destek

Arama kurtarma ekiplerini tam teçhizatlı olarak deprem bölgesine sevk eden Çi­lek Mobilya, depremzedeler için öncelikli ihti­yaç olan yatak ve polar battaniyeleri de dep­rem bölgelerine gönderdiğini duyurdu.

Ermaksan yürekleri ısıtmak için harekete geçti

Ermaksan, kış şartlarında depreme yakalanan afetzedeler için elek­trikli ısıtıcıları bölgeye yolladı. Firma­dan yapılan açıklamada, “Ermaksan ai­lesi olarak, yaşadığımız zor günlerin yaralarını sarmak ve bir nebze olsun içi­nizi ısıtmak için yanınızdayız” denildi.

ÇEMTAŞ ekipleri Kahramanmaraş’ta

ÇEMTAŞ, arama kurtarma ekiplerinden gönüllü çalışanlarını ve Acil Durum Kon­teyneri ve içerisindeki teçhizatı ile birlikte Kah­ramanmaraş’a gönderdiklerini duyurdu.

Coşkunöz seferber oldu

Depremin ilk gününden itibaren hızla harekete geçen Coşkunöz Holding, bölgeye temel ihtiyaç malzemeleri, tıbbi malzeme ve battaniye, seyyar tuvaletler, gıda ve hijyenik malzeme yardımı gönderi. Coşkunöz Holding bununyanı sıra yardımların bölgeye ulaştırılması adına 5 TIR'ını Bursa OSB'ye tashih etti. 

Coşkunöz, her biri 3000 kişi yemek kapasiteli 4 adet seyyar mutfağı da bölgeye yakın zamanda sevk edeceğini duyurdu. 

Firma, Rusya'daki şirketi Coşkunöz Alabuga'nın çalışmalarıyla tedarik ettiği çadır ve ısınma ekipmanlarını yakın zamanda bölgeye ulaştıracağını açıkladı.

Coşkunöz Eğitim Vakfı ise bölgedeki eğitim ihtiyaçlarına yönelik orta vadeli projeler üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Renault seferber oldu

Afet bölgesindeki ihtiyaçların karşılanması için tüm imkanlarını seferber ettiklerini bil­diren Oyak Renault, arama kurtarma eğitimi almış Oyak Renault çalışanlarından oluşan 17 kişilik ekibi deprem bölgesine gönderdiklerini duyurdu.

Gökçelik’ten yardım eli

Gökçelik şirketi ve çalışanları topladıkları yar­dımları NOSAB Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen toplama merkezine ulaştırdı. Ay­rıca arama kurtarma çalışmalarına fiilen katılmak isteyen çalışanlar da Nilüfer Arama Kurtarma Der­neği ekiplerine dahil olarak bölgeye gitti.

Minteks yardımın çözüm ortağı oluyor

Tekstil firması olmaları sebe­biyle birçok yardım malze­mesinin çözüm ortağı olduklarını söyleyen Minteks Şirketler Grubu Yö­netim Kurulu Baş­kan Özkan İrman, “Farklı sivil toplum kuruluşları­nın talepleri doğrultusunda bir­çok ürünümüzü bedelsiz ve de maliyetin yarısına olmak üzere gönderdik. Halihazırda da bütün kurum ve kuruluşların çözüm or­tağı olmaya devam ediyoruz. Te­darik açısından da bilgi ve birikimleri­miz doğrultusunda danışmanlık yapı­yoruz. Maddi, manevi tüm çaba­mızla faaliyetlerimizi sürdürüyor, yaraları sarmaya çalışıyoruz” dedi.

ORAU’da birliktelik zamanı

Deprem sonrası yaşa­nan sorunlara katkı sağlamak adına harekete geçen ORAU, şirket ve çalışanlarının katkısıyla to­parladığı yardım malzemelerini deprem bölgele­rine gönderdi.

Tofaş depremzedelerin yanında

Tofaş 15 kişilik arama kurtarma ekibi ile şirket ve çalışanların desteği ile toplanan yardım malzemelerine deprem bölgelerine sevk etti. Tofaş İnsan Kaynakları Direktörü Or­çun Sarıca, “Ülke çapındaki bayilerimiz aracılı­ğıyla, afet bölgesine yardım malzemesi gönde­rimi için çalışmalarımız sürüyor” açıklamasında bulundu.

UEDAŞ arama kurtarma ekibi Hatay’da

UEDAŞ Arama Kurtarma Ekibi yardım ile Hatay’a gitti. Arama kurtarma ça­lışmalarında aktif olarak görev alan ekip, enerji hatlarının onarımı ve kesintilerin giderilmesine adına da yoğun mesai harcadı.

Doğu Pres yaraları sarmak istiyor

Yaraları hep birlikte saracağız baş­lığıyla Doğu Pres’ten yapılan açıklamada afetzedelere ulaştırılmak üzere ihtiyaç listesinde yer alan malze­meleri belirlenen toplama merkezle­rine iletildiği duyuruldu.

LoyalMak depremzedelerin yanında

Firmadan yapılan açıklamada, “LoyalMak ai­lesi olarak topladığımız yardım kamyonları deprem bölgesine doğru yola çıktı. Yanınızdayız!” ifadelerine yer verildi.

ÜÇGE’den destek

ÜÇGE depremin yaralarını sar­mak adına ilk etapta or­ganize ettiği yardımları BTSO işbirliğiyle afet bölgesine ulaştırdı.

Referans Grup tüm gücüyle depremzedelerin yanında

Deprem bölgesine ilk etapta 350 bin rol ek­mek gönderen Referans Grup Yönetim Ku­rulu Başkanı Yusuf Yarar ve çalışanlarıyla birlikte AFAD’a nakdi yardımda da bulundu. Depremin 2’nci gününden itibaren günlük 3 bin adet kuman­yayı AFAD’a teslim eden firma, deprem bölgesinde kurduğu sahra mutfaklarıyla günlük 25 bin kişiye yemek verdi.

Kayalar inşaattan iş makinesi desteği

Nizamettin Kaya’nın sahibi ol­duğu Kayalar İnşaat deprem böl­gesine 2 adet iş makinesi ve akaryakıt desteği sağladı.

ESA Lojistik imkanlarını seferber etti

ESA Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Erdi Altıntaş depremzedelere yar­dım için depo, araç ve personel gibi tüm imkanlarını seferber ettiklerini bildirdi.

Bursagaz ekipleri Kahramanmaraş’ta

SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mika­yil Yusufov Bursagaz – BURAK Arama ve Kur­tarma Ekibi’nin gerekli teçhizatlar ile birlikte Kahramanmaraş’ta ol­duğunu açıklayarak, SOCAR Türkiye olarak bölgeye desteklerinin hızla devam ettiğini bildirdi.

Kayra Yemek yürekleri ısıtıyor

Depremzedelerin ya­ralarını sarabilmek için özveriyle çalışan Kayra Yemek Hatay’ın An­takya ilçesinde açtığı sahra mutfağıyla deprem­zedelere, arama kurtarma ekiplerine sıcak yemek da­ğıtıyor.

Altın İnşaat dünyayı buluşturdu

Altın İnşaat’tan yapılan açıkla­mada, “Gönül coğrafyamızdaki Hindistan, Kuveyt, Katar, Umman, Mı­sır’daki Müslüman kardeşlerimiz ve gurbette Belçika, Almanya, Hollanda, Lüksemburg, Fransa’daki Türk kardeşlerimizle birlikte organize ettiğimiz konteynır ev ve ihtiyaç paketleriyle yüklü TIR’ımız Hatay’a yola çıktı” ifade­lerine yer verildi.

Yalçın Elektrik yardım elini uzattı

Yalçın Elektrik ve Ne­ser Pano çalışanları ile birlikte deprem felaketine maruz kalan bölge in­sanına yardım etmek için AFAD ve devlet yetkilileri tarafından açıklanan ihtiyaç malzemelerini temin ederek bölgeye ulaştırılmasını sağladı.

Sınav Okulları’ndan eğitim desteği

Bursa Sınav Eğitim Kurumları depremden etkilenen öğrenciler için önemli bir ka­rar aldı. Depremin vurduğu 10 ilden Bursa’ya gelecek ailelerin çocukları Bursa Sınav Eğitim Kurumları’nın tüm kampüslerinde bu dönem ücretsiz olarak eğitim görebilecek.

Pakipek depremzedelerin yanında

Pakipek Group deprem bölgesi için acil ihti­yaç listesinden oluşan koliler hazırlaya­rak, teslim edilmek üzere sevk etti.

3D Maket ihtiyaçlar için harekete geçti

3D Maket Sahibi Nedim Yılmaz, kurumsal ve şirket çalışanlarının kat­kılarıyla ilk etapta hazırladıkları temel ihtiyaç maddelerini bölgeye gönderdiklerini ve ilerleyen zamanda desteklerinin süreceğini bildirdi.

Yeşim’den bölgeye 3 TIR

Yeşim Grup, deprem­zedelerin yaralarını sarabilmek için ilk etapta 65 bin adet yetişkin ve ço­cuk eşofman takımı ile 9 bin 500 adet çarşaftan olu­şan 3 TIR’ı afet bölgesine sevk ettiğini duyurdu.

Uludağ Elektrik depremzedeleri unutmadı

Uludağ Elektrik dep­remzedelerin ihti­yacını karşılamak adına şirket ve çalışanlarının katkılarıyla hazırladığı yar­dımları bölgeye gönderdi.

Kıvam Grup ilk günden beri teyakkuzda

Yaşanan felaketin ilk gününde deprem bölge­sindeki vatan­daşların ihtiyaçlarının karşılanması için nakdi yardımda bulunduklarını açıklayan Kıvam Grup Yönetim Kurulu Başkanı Macid İlker, in­şaat sektöründe faaliyet gösteren bir firma ola­rak deprem bölgesine 3 adet iş makinesi ile 7 kişilik ekip sevk ettiklerini bildirdi.

Bursa’nın hastaneleri yaraları sarıyor

Doruk Hastaneleri deprem bölgesine bir TIR sağlık malzemesi ve ilaç gönderdi.

Özel Hayat Hastanesi ise 12 kişilik sağlık ekibi, tıbbi ekip­man ve yardım malzemeleri ile deprem bölgesindeki ya­ralı vatandaşlara tıbbi destek için yola çıktı.

Özel Medicabil Sağlık Grubu da bölgeye hekimler ile hemşirelerden oluşan 13 kişilik sağlık ekibi gönderdi.

Depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için ilk etapta nakdi yardımda bulunduklarını söyleyen Eyrice Dental Grup YK Başkanı Türkay Eyrice, depremzedelerin acil müdahale gerektiren işlemlerinin Eyrice ADSM’de ücretsiz olarak gerçekleştirileceğini açıkladı.

Yorumlar (0)
12
kapalı
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18
banner51