banner34

banner6

İş dünyası asgari ücreti değerlendirdi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414 liraya, net 11 bin 402 liraya yükseltilmesini kararlaştırdı. Yeni rakamın işverene maliyeti ise 15 bin 762 lira 4 kuruş oldu.

Haberler 26.06.2023, 22:33
İş dünyası asgari ücreti değerlendirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın ka­muoyuyla paylaştığı yeni as­gari ücretin detayları belli oldu.

Buna göre, brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 11 bin 402 lira 32 kuruşunu net as­gari ücret, 1878 lira 3 kuruşunu SGK primi ve 134 lira 15 kuru­şunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Yeni asgari ücretin işverene aylık maliyeti ise 15 bin 762 lira 4 kuruş oldu.

Bu rakamın, 13 bin 414 lira 50 ku­ruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşu SGK primi (işveren payı), 268 lira 29 kuruşu işveren işsizlik si­gorta primi kalemlerinden oluştu.

Bursa iş dünyası temsilcileri as­gari ücret ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

İbrahim BURKAY

BTSO YK Başkanı

Refah ve verim artacak

Yeni asgari ücretin çalışma hayatının tüm paydaşları için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Enflasyonla etkin mücadele ve alım gücünü kalıcı olarak yükseltecek politikalarla birlikte çalışanların refahı ve iş gücü verimlilikleri artacak. Bununla birlikte firmalarımızın artan maliyetleri karşısında üretim, istihdam ve ihracat performansını yükseltecek, rekabetçiliklerini koruyacak ilave destekler de sağlanmalı. Gelir vergisi dilimlerinin çalışanlarımızı koruyacak şekilde artırılması, firmalarımızın finansmana erişiminin kolaylaştırılması da yine beklentilerimiz arasında. Artık bütün enerjimizle yapısal reformlara, katma değerli üretime ve ihracata odaklanmalıyız.

Levent ESKİ

DOSAB YK Başkanı

Alım gücü düşmemeli

Güncel ekonomi konusunda sıcak bir gündem de asgari ücret. Yeni ücret net 11 bin 402 lira oldu. Herkes için hayırlı olsun. Asgari ücretin miktarın­dan ziyade fiyatlar genel düzeyinin sa­bit kalması, enflasyon ve çalışanlarımı­zın alım gücünün düşmemesi önem arz ediyor.

Yoksa 20 bin lira da olsa asgari ücret, fiyat artışları devam ettiği sürece çalı­şanlarımızın refah seviyesi artmayacak­tır. Asgari ücret konusunda odaklanıl­ması gereken ilk konu bizce budur.

Nilüfer ÇEVİKEL

DOSABSİAD YK Başkanı

Devamlılık için memnuniyet verici

Enflasyonist ortam göz önünde bulundurul­duğunda asgari ücrete yapılan artış, çalı­şanların yaşam şartlarının iyileştirilmesi adına sevindirici. Yeni asgari ücreti, üretim ve istihda­mın devamlılığının sürdürülmesi açısından de­ğerli buluyoruz.

Diğer taraftan, işveren üzerinde oluşacak yü­kün bir kısmının devletimiz tarafından karşıla­nıyor olması da rekabetçiliğimize engel oluştur­maması bakımından önemli. Gelir Vergisi dilimleri, kıdem tazminatı tavan tutarı ve SGK üst limit çarpanı ile ilgili mevcut uygulamala­rın yüksek enflasyon dikkate alınarak güncel­lenmesi maliyetlerin düşürülmesi yönündeki çalışmaları destekleyecektir.Üretimin ve istih­damın artması için işletmelerimizin üzerindeki yüklerin azaltılması bu süreçte hayati önemde.

Kur yerinde durup enflasyon yükseldiğinde, iş dünyası fiyat politikasını oluşturmada zorluk çekiyor.

Diğer yandan hem işletme sermayesi ihtiya­cının giderilmesi, hem de reel sektörün finans­mana erişim kanallarının açılması ihracatçıları­mızın rekabetçiliğinin devamlılığı açısından ön­celikli konular arasında yer alıyor.

Tüm bu tabloya baktığı­mızda iş dünyası olarak küresel rekabetteki zorlu şartların göz önünde bu­lundurularak hamleler ya­pılmasını bekliyoruz.

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18