banner34

banner6

banner44

banner45

Aile şirketleri için yol haritası konuşuldu

MÜSİAD Bursa Şubesi’nde aile şirketlerinde verimlilik ve sürdürülebilirliğin nasıl sağlanabileceği ele alınırken Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Cemal Özen; stratejik ve profesyonel yönetim ile sürekli eğitime vurgu yaptı.

Haberler 02.10.2023, 19:34
Aile şirketleri için yol haritası konuşuldu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi ev sahipliğinde gerçek­leştirilen Hizmetler Sek­tör Kurulu Genel Top­lantısında, MÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvan­cılık Sektör Kurulu Başkanı Cemal Özen, ‘Aile Şirketlerinde Verimlilik ve Sürdürülebilirlik’ ko­nusunda sunum yaptı.

Türkiye’de kurulu şir­ketlerin yüzde 95’inin aile şirketi olduğunu ve bunların gayrisafi yur­tiçi hasılanın yüzde 75’ini temsil ettiğini vur­gulayan MÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Cemal Özen, “KOBİ’lerin de yüzde 99’unu oluştu­ran aile şirketlerinin yüzde 30’u ikinci ku­şağa, yüzde 12’si üçüncü kuşağa ve sadece yüzde 3’ü dördüncü kuşağa ge­çebiliyor. Başarılı bir ge­çiş için önceden plan­lama yapılması gerekiyor. Bu süreçte aile üyelerinin yetenek­lerine ve eğitimlerine uygun pozisyonda ol­maları, verimliliği artı­rır. Sürdürülebilir bü­yüme için mutlaka profesyonel yönetim an­layışı benimsenmeli. Doğru stratejiler benim­senir ve aile değerleri iş süreçlerine entegre edi­lirse başarı da kaçınıl­maz olur. Stratejik plan­lama, profesyonel yönetim ve sürekli eği­tim benimsenmelidir” dedi.

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18