Uluslararası Bankacılık Federasyonu'ndan Türk ekonomisine ilişkin "iyi görünüm" beklentisi Uluslararası Bankacılık Federasyonu'ndan Türk ekonomisine ilişkin "iyi görünüm" beklentisi

ABD Merkez Ban­kası (FED) Yönetim Kurulu Üyesi Christop­her Waller, FED’in enflas­yonu düşürmesinin “uzun bir mücadele” ola­bileceğini, faiz oranları­nın beklenenden daha uzun süre yüksek kalabi­leceğini ifade etti.

Waller, Arkansas Eya­let Üniversitesinde yap­tığı konuşmada, ABD ekonomisinin enflas­yonu kontrol altına almak için gerekli olan yüksek faiz oranlarına şimdiye kadar iyi uyum sağladığını ifade etti.

Enflasyonun oldukça yüksek kalmaya devam ettiğini belirten Waller, bu nedenle yapılması ge­reken daha çok şey oldu­ğunu kaydetti.

Waller, “Ekonomik faa­liyetin 2022’de yavaşla­masına rağmen Fed’in 2023’te faaliyeti daha da yavaşlatması için bir süre para politikasındaki sıkı duruşunu sürdür­mesi gerekeceğini düşü­nüyorum” ifadesini kul­landı.

Waller, “Faiz oranları­nın şu anda bazılarının beklediğinden daha uzun süre yüksek olacağı uzun bir mücadele olabi­lir” ifadesini kullandı.