Semih AYDIN

Şahinler 70 yaşında Şahinler 70 yaşında

Bursa’da İletişim Yazılım tarafından dü­zenlenen etkinlikte “Geleceğin Fabrika­larında Dijital Teknolojiler ve Endüstri 4.0 Uygulamaları” konuşuldu.

Bursa sanayisinde dijital dönüşüm ve endüstri 4.0’ın ülke ekonomimize sağlayacağı katkılar ile ilgili Ekoha­ber’e özel açıklamalarda bulunan İleti­şim Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı ve Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Tuncer Hatunoğlu, Bursa’daki firmaların dijital dönüşüm ve endüstri 4.0 konusunda bir bilince sahip oldu­ğunu ancak henüz bu konuda ciddi bir hareketlilik yaşanmadığını dile getirdi.

Sanayinin endüstri 4.0 teknolojilerini kul­lanmaktan ve verimliliği artırmaktan başka çaresinin olmadığının altını çizen Hatunoğlu, düzenledikleri etkinlikle firmalara bu ko­nuda yol göstermeyi hedeflediklerini söyledi.

Dijital dönüşüm ve endüstri 4.0’ın ülkemi­zin yüksek teknoloji üretimine katkı sağlayacağını belirten Hatu­noğlu, fakat asıl önemli olanın bu teknolojileri ülkemizde üretmek ol­duğunu vurguladı. Endüstri 4.0’ı te­tikleyen yapay zeka, dijital ikiz ve IoT gibi teknolojiler çözüm üretme­nin yüksek katma değerli ürün demek olduğuna işaret eden Tun­cer Hatunoğlu, “Gerçekte yüksek katma değerli ve kâr marjı fazla olan ürün bunlar. Sanayicilerimiz elbette bu teknolojileri kullanacak. Zaten bu dönüşüm olmadan yüksek teknoloji üretmek de müm­kün olmaz. Fakat bunları yurt dışından alıp getirmek yerine Türkiye’de üretmeye odak­lanmalıyız” dedi.

“Destek mekanizması yavaş ilerliyor”

Devletin dijital dönüşüme yönelik destek­lerinin bulunduğunu belirten Hatunoğlu, “KOSGEB, TUBİTAK ve Ticaret Bakanlığı’nın, firmaların verimliliği konusunda yapılacak çalışmalara destek olma çalışmaları var. Ve­rilen desteklerin geri dönüşleri geçtiğimiz yıllara göre daha iyi bir şekilde takip edili­yor. Ancak mekanizma yavaş ilerliyor. En­flasyonist ortamda bu mekanizma yavaş ilerleyince aldığınız kaynakların değeri dü­şüyor. Bu da KOBİ’lerin motivasyonunu azal­tıyor” açıklamasında bulundu.