Dijital Dönüşüm ile üretim kapasitenizi artırın Dijital Dönüşüm ile üretim kapasitenizi artırın

ETMD, elektrik tesi­sat mühendislik mes­lek uygulamalarının ilerlemesi ve geliş­mesi ile en yüksek uluslararası teknolojik seviyeye erişmesi amacıyla çalışmalar ya­pıyor. Ülke genelinde yapılanan ve İstan­bul’daki dernek merkezinin yanı sıra 6 şe­hirde temsilciliği bulunan ETMD’nin Bursa temsilciliğinde bayrağı Olgun Kara­biber devraldı.

Olgun Karabiber’e ETMD Bursa Temsil­ciliği belgesi tesliminde konuşan Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği Yönetim Ku­rulu Başkanı Cemil Topak, “Elektrik ve elektronik mühendislerinin bir araya gel­diği, güncel teknolojik gelişmelerin takip edilebildiği, elektrifikasyon kalitesini ülke­nin her köşesinde yukarıya çıkarmak için bir araya gelen gönüllü bir grubuz. İşte bu anlamda Bursa’daki meslektaşlarımıza ulaşılması için Bursa temsilciliğimiz bizim için çok önemli” şeklinde konuştu.