Bursa siyah inciri, Çin pazarına girme yolunda Bursa siyah inciri, Çin pazarına girme yolunda

Dünyanın önde ge len üretim teknolojileri fuarı EMO Hanno­ver, 18-23 Eylül 2023 tarihleri ara­sında Almanya’nın Hannover ken tinde gerçekleşiyor. Uluslararası üre tim teknolojisindeki en son gelişme leri gösteren ve gelecekteki gelişme lere ilişkin bir bakış açısı sunan EMO Hannover Fuarı’na Bur­sa’dan da 11 firma katıldı.

Türkiye ekonomisi dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olarak konumlanırken Germany Trade and Invest’e (GTAI) göre, Türkiye’deki şir­ketler artık geleceğe odaklanıyor ve yeni projeler planlıyor. Almanya, en büyük yurt dışı yatırımcı ülkeler ara­sında yer alırken; ülkenin ulaşım alt­yapısı, enerji temini ve otomotiv endüstrisi alanlarında büyük proje­leri bulunuyor.

VDW’nin araştırma ortağı Oxford Economics, kilit müşteri sektörleri­nin bu yıl Türkiye’de takım tezgahla­rına 3 milyar Euro yatırım yapmasını bekliyor. Bu yatırımın büyük bir kıs­mının otomotiv endüstrisine gitmesi planlanıyor.