Toplumsal hayatta her kişinin, kurumun ve kuru­luşun hedefinde başarılı olmak vardır.

Herkes başarılı olarak ilerlemeyi, yükselmeyi ve daha iyi bir konuma ulaşmayı amaçlar.

Ancak, yapılan araştırmalar özellikle yeni girişimle­rin neredeyse yarısından fazlasının hayal kırıklığı ile sonuçlandığını gösteriyor.

Yaşanan tecrübelere göre anlıyoruz ki, başarı sa­dece lafla gelmiyor, başarmak için ciddi bir bedel ödemek gerekiyor.

Başarı üzerine çalışmaları olan Mümin Sekman, bu durumu “Başarının bedelini bir dönem için ödeme­yenler, başaramamanın bedelini bir ömür boyu öderler” cümlesiyle vurguluyor.

Buna göre sadece iki seçeneğimiz var; ya gereken bedeli ödeyerek başarıya doğru adım adım ilerleye­ceğiz, ya da fedakarlık yapmadan, ter akıtmadan ye­rimizde sayarak geçirdiğimiz günlerin ağır faturasını bir ömür boyu ödeyeceğiz.

Ekohaber gazetesinin 28 yıllık yolculuğu örnek gösterilecek bir başarı öyküsüdür.

İşini iyi yapmayı sadece kazancının karşılığı olarak değil, karakterinin bir gereği olarak gören Tahsin Ar­dıç’ın başarı öyküsü.

Ekohaber’in başarı yolculuğunun kilometre taşla­rına bakınca bugün gelinen noktaya kolay erişilme­diği, ciddi bedeller ödendiği görülüyor.

Her şey yaklaşık 30 yıl kadar önce başlıyor.

Gelişen Bursa ekonomisinin, büyüyen firmaların sesi olmayı amaçlayan Tahsin Ardıç, kararını veriyor ve ekonomi basınının amiral gemisi Dünya’dan emekli olarak, hayalini kurduğu ekonomi gazetesi projesi için kolları sıvıyor.

Emekli olanlar genelde çalışma hayatından çekilir­ken Tahsin Ardıç risk alıyor ve hayali uğruna harekete geçerek tüm birikimini yeni gazete projesi için ortaya koyuyor.

Hedefe olan inançla çekirdek bir ekip oluşturulu­yor ve ve ilk olarak yoğun bir araştırma süreci başlı­yor, yurtdışındaki başarılı gazeteler inceleniyor.

Gazetenin içeriği, tasarımı, ebadı ve kağıdı gibi ko­nularda aylarca alternatifler üzerinde çalışılıyor.

Hazırlık aşamasında Türkiye’de sıklıkla yaşanan ekonomik krizlerden birine denk geliniyor, maliyetler ne yazık ki tahminlerin çok üzerine çıkıyor ve maddi risk katlanıyor. Bu yüzden gazetenin yayın hayatına başlaması bir süre erteleniyor.

Belki projeden vazgeçilmesi bile gündeme geliyor ama Tahsin Ardıç, kararlılıkla yoluna devam ediyor.

Çünkü hayalini geçekleştirmek için gereken bedel neyse ödemeye razı.

Sabahlara kadar süren çalışmalar, yoğun koşuştur­macalar kovalıyor. Derken takvimler 2 Nisan 1996’yı gösteriyor ve Ekohaber’in ilk sayısı matbaadan çıkı­yor.

Yıllar süren bir hayalin gerçeğe dönüşmesi, çıkan ilk sayı o güne kadar yaşanan bütün sıkıntıları unut­turuyor.

Mesleğe başladığı ilk günkü heyecanını kaybet­meyen Tahsin Ardıç, ekip arkadaşlarıyla birlikte Türk basın tarihine bir not düşüyor : Türkiye’nin ilk yerel ekonomi gazetesi Ekohaber Bursa’da yayın hayatına başlıyor.

Evet, elinizdeki gazete her hafta, ilk günkü o heye­canla, o bakış açısıyla hazırlanıyor.

Başlangıçtan bu yana ekipte yer alan tüm çalışma arkadaşları, Tahsin Ardıç’ın bu bakış açısıyla ter döküyor.

Benim de 3 yıl önce Genel Yönetmen olarak dahil olduğum gazetenin mevcut kadrosu olarak, Tahsin Ardıç’ın yönetiminde her sayı­mızı aynı heyecanla, aynı titizlikle ha­zırlıyoruz. “Her Salı Ekohaber günüdür” slo­ganının hakkını vermek için ekip arkadaşlarımızla en iyi gazeteyi ha­zırlamayı amaçlıyoruz. Her biri ala­nında uzman yazarlarımız sadece Ekohaber okuyucularına özel köşe yazılarıyla karşınıza çıkıyor.

Ekohaber bugün örnek gösterilen bir gazete.

Bugünkü konumumuzu elbette biz­leri her daim destekleyen okuyucuları­mıza, abonelerimize ve tedarikçilerimize borçluyuz.

Bursa iş dünyası başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ediyoruz.

Bize ne mutlu ki; okurlarımız, paydaşlarımız ve te­darikçilerimiz her zaman yanımızdalar.

Daha nice başarılara birlikte imza atmak temennisiyle...