BOSAB yeşil üretime odaklandı BOSAB yeşil üretime odaklandı

DOSAB Başkanı Levent Eski ve Yö­netim Kurulu üyeleri, DOSAB Sosyal Tesislerinde medya ile tanışma ve sohbet toplantısında bir araya geldi. DOSAB Başkanvekili Ersan Özsoy, yö­neticiler Orhan Tezyaparlar, Erkut Di­kici, Kemal Işık, Hasan Moral, Cem Ünal, Celal Kırayoğlu, Erkan Çahanti­mur ve Mustafa Öztürk ile DOSAB Bölge Müdürü Serhat Şengül’ün de bulun­duğu toplantıya yerel ve yaygın medyanın temsilcileri katıldı.

DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Le­vent Eski, toplantıda bölge ile ilgili ekono­mik verileri ve yapı­lan yatırımları anlattı; Nisan ayında seçildikleri ve 4 yıl sürecek yönetim dönemlerindeki proje­lerini sundu.

Yol haritası hazır

DOSAB Başkanı Levent Eski, görev dönemlerinde yatırım yapmayı planla­dıkları ve bir kısmına da başladıkları projelerle ilgili de şunları söyledi: “6 milyon dolarlık haberleşme ve veri mer­kezi yatırımımızın ilk etabının ihalesini bir ay içinde yapabileceğiz. Atık suları­mızı tekrar üretime kazandırmak için yaptığımız su geri kazanım tesisi kapasi­tesini arttırmak için MBR ünitelerimize yenisini ekleyeceğiz. Arıtma suyu renk giderimi için yabancı menşeli kimyasal kullanımını sona erdirecek yerli tekno­loji yatırımımızı hayata geçirip, tesis iş­letme maliyetlerimizi düşüreceğiz. Pro­ses su temini kaynaklarımızı çeşitlendir­mek, çevreci şekilde su arz güvenliğini sağlamak için proje geliştirmeye devam edeceğiz. Bölge firmalarımıza ve sanayi­mize uygun fiyatlı akaryakıt temini için DOSAB içinde akaryakıt istasyonu kura­cağız. Yönetim merkezimizi revize proje­lerle büyütüp yeni banka alanları yaratıp kiraya vere­ceğiz. Birkaç ay içinde açılacak olan DOSAB ve Demir­taş’ın otoyola bağ­lantı kavşağı sonrası bölge içinde trafiği rahatlatıcı ve düzen­leyici yatırımlar ya­pacağız. Büyük talep gören antrepomuzu daha da büyütece­ğiz” dedi.

Deprem güvenli cami yapımı başladı

Fabrikaların deprem dayanıklılığını tespit etmek çalışmalara başladıklarını kaydeden Eski, depreme güvenli olma­yan DOSAB Camii’nin yıkımına başla­dıklarını belirterek, depreme güvenli ve daha büyük bir camiyi bir yıl içinde ta­mamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Yeşil OSB olma konusunda üzerle­rine düşen çalışmaları eksiksiz yapa­caklarını kaydeden Eski, bölgede sosyal faaliyetleri de artıracaklarını söyledi. Eski, bu doğrultuda Onur Kurulu oluş­turduklarını ifade ederek, bölgenin ha­fızasını koruyacaklarını sözlerine ekledi.