Kırklareli Valisi ve Kırk­lareli OSB Başkanı Birol Ekici’nin ev sahipliğini yaptığı Kırklareli-Bursa Sa­nayicileri Buluşmasına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Özsoy, Baş­kan Vekili Levent Eski, DOSAB Bölge Müdürü Ser­hat Şengül, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Mat­lı’nın yanı sıra BTSO tem­silcileri de katıldı.

Bursa ve Kırklareli’nin ortak yönleri var

OSBÜK sanayinin yıldızlarını arıyor OSBÜK sanayinin yıldızlarını arıyor

Bursa heyeti önce Kırkla­reli Valisi Birol Ekici’yi ma­kamında ziyaret etti. Daha sonra Bursa Büyükşehir Belediyesince Kırklareli OSB’de bir tekstil firma­sında düzenlenen “Şehir­ler Buluşuyor, Ekonomi Konuşuyor” programına geçildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da iki şehrin tecrübe­lerini buluşturmak ve kay­naştırmak amacıyla Kırklareli’nde bir araya gel­diklerini ifade etti. Aktaş, “Çok çalışmalı, çok gayret etmeli, çok koşturmalıyız “ dedi.

Toplantıda DOSAB Yöne­tim Kurulu Başkanı Ersan Özsoy da bölge ile ilgili bil­giler verdi. DOSAB’ın dene­yim ve tecrübelerinin Kırklareli OSB ile paylaşıla­cağını belirten Özsoy, “Ül­kemizin en çağdaş OSB’lerinden birisini yara­tırken elbette bizler de çok çalıştık ve önemli yatırım­lara imza attık. DOSAB’ın aynı zamanda konusunda uzman ve tecrübeli bir kad­rosu mevcuttur. Deneyim paylaşımı Kırklareli’ndeki sanayi için kaynakların etkin ve verimli kullanı­mını dolayısıyla maliyet avantajını getirecektir” dedi.