Bursa, son dönemde ihracatın parlayan yıldızı haline gelen Türk döküm sektöründe de öncü role sahip. Kayapa OSB’de faaliyet gösteren Burdöksan, 33 yıllık üretim teknolojisiyle sektörün ilk 3 firması arasında. Firma, Hicret Döküm adı altında 1988 yılında ısı sektörüne soba-şömine için döküm ürünler üreterek faaliyetine başladı. İnsan gücüne dayalı atölye sisteminde 2004 yılına kadar hem yurt içine hem de yurt dışına yıllık 7 bin ton üretim yaptı. 2004 yılında Kayapa OSB’de 2 bin 400 metrekare alanda yeni bir dökümhane yatırımı yaparak, otomotiv ve makine sektörlerine tam otomatik döküm hatlarında üretim yapmaya başladı. Yıllar içinde teknolojik altyapı yatırımları ile katma değeri yüksek nitelikli ürünlerin üretimine geçti ve 2011 yılında da şu anki merkez dökümhanesini kurdu. Firma ayrıca tam teşekküllü döküm laboratuvarı ile ürünlerini kimyasal, metalografik ve mekanik testlere tabi tutarak, ürettiği mamullerin kalitesini ve müşteri memnuniyetini güvence altına alıyor. Burdöksan Yönetim Kurulu Başkanı Mürsel Karaca, üretimin her noktasındaki profesyonel kadrosu ile firmalarının, Kayapa OSB’de 6 bin 200 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 7 bin 950 metrekarelik alan ve yıllık 18 bin ton üretim kapasitesiyle hizmet verdiğini söyledi.

KATMA DEĞERİ  YÜKSEK ALAN
Karaca, firmalarının sfero ve gri dökme demirden ham ve işlenmiş parça üretimi ve satışı yaptığını ifade ederek, otomotiv sektörü başta olmak üzere makine, savunma sanayi, ısı sanayi, hidrolik sanayi gibi birçok sektöre hizmet sağladıklarını kaydetti. Burdöksan’ın, döküm sektöründe bir marka olduğunu ve markalarının Türk Patent Enstitüsü tarafından da tescillendiğine işaret eden Karaca, şöyle devam etti: “Müşteri taleplerinin ve beklentilerinin üzerinde hizmet tedarikiyle yüzde 100 zamanında teslimat performansı ve talep edilen spesifikasyonlara uygun üretim için sıkı proses kontrolü uygulayarak markamızı geliştiriyoruz. Firmamız kendi segmentinde Türkiye’deki ilk üç dökümhane arasında. Gelişmelere açık olup sürekli makine teknolojik altyapısını geliştiriyor. Son yıllarda yapılan işleme merkezi yatırımı ile de daha nitelikli, zorluk derecesi daha yüksek ürünleri üretmeye devam ediyor.”  Karaca, döküm sektörünün Türk imalat sanayinin temel taşlarından biri olduğunu anlatarak, “Döküm sanayi sektörü, katma değeri yüksek bir üretim alanı. Girdilerinin yüzde 70’inden fazlası yurt içi kaynaklı olup yüksek nitelikli istihdam yaratıyor. Bununla beraber çıktıları birçok sanayi üretimi için temel oluyor. Bu durumun en çarpıcı örnekleri pompa ve vana üretimidir. Sektörün temel müşterisi ana üretim sanayidir ve sektör ancak ana sanayinin kuvvetli olduğu ülkelerde pazar bulabiliyor. Döküm diğer üretim metotlarına göre sahip olduğu üstünlükleri ve gelişen modern teknolojiler ile hem dünyada hem de Türkiye’de uzun yıllar önemini koruyacaktır” dedi.

İHRACATIN PARLAYAN YILDIZI
Sektörlerinin, 2023 büyüme ve ihracat hedeflerinde kendine düşen ihracat ve katma değer hamlesini yapma gayreti içinde olacağını vurgulayan Karaca, “Sanayimizin en eski ve köklü alanlarından olan döküm, ülkemiz için yüksek öneme haizdir ve sayısız endüstri alanında ara malı kullanılmakta olduğundan, sanayinin olmazsa olmazıdır. Girdilerimizin, büyük bir kısmının yurt içinden TL ile temin edilmesi ve yüksek işçilik katkısı nedeniyle ihracatın parlayan yıldızıyız. Türk döküm sanayisi otomotiv ağırlıklı bir büyüme gösteriyor. Üretimimizin yüzde 30’unu Avrupa otomotiv ana sanayicilerine ve parça üreticilerine ihraç ediyoruz. Bu nedenle Avrupalı otomotiv sanayisinin Türk dökümhanelerinin kalite ve kapasite olarak gelişmesinde çok önemli katkısı var. Rekabet gücümüzün gelişmiş ülkelerdeki rakiplerimizin seviyesine ulaştırılması, müşteri ve pazarın tüm dünya olduğu bilinciyle küresel oyuncu olmanın amaçlanması, yüksek katma değerli ürünlere yönelme ve bunun gerektirdiği teknolojilerin kurulması, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına ağırlık verilmesi, döküm ürünlerini rakip ürünler karşısında avantajlı kılacak fonksiyona uygun en hafif parçanın üretilmesi için teknolojik araştırma ve yatırımların yapılması, hızlı ürün devreye sokma ve tasarım yeteneğinin arttırılması, müşteri, üretici ve tedarikçi üçgeninin ortak çalışma yürütmelerinin sağlanması, üretim verimliliklerinin artırılması bu hedeflerden en önde gelenleridir” diye konuştu.