Anadolu’daki sanayi ve iş dünyasının örgüt­lenme sürecindeki ilk model olan ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derne­ği’nden (TÜSİAD) sonra Türkiye’nin ikinci, Anadolu’nun ise ilk SİAD’ı olma özelliği taşıyan Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) 45 yaşında.

Kuruluş bildirimini 1978 yılında İçişleri Ba­kanlığı’na ileten BUSİAD, ilk genel kurulunu ise 1979 yılında yaptı.

Doğan Ersöz’ün başkanlı­ğını yaptığı yönetim kuru­lunda Giray Odman, Burhan Kurtul, Mehmet Beysel, Hikmet Komar, Tur­gut Gökay ve Hüsamettin Örüç’ten oluştu.

Üyelerinin sponsorluğu ile 1995 yılında Kültürpark’ın içinde yaptırılan BUSİAD Evi olarak adlandırılan yönetim bina­sına geçen dernek, faaliyetlerini halen burada sürdürmekte. Türki­ye’nin en büyük ve eski iş insanları derneklerin­den olan BUSİAD, 33 sektörde faaliyet göste­ren toplam 260 üyesiyle Bursa ve ülke ekonomi­sine katma değer sağlı­yor. Dernek, kuruluşundan bugüne kadar imza attığı çalış­malarla da öncü olma rolünü sürdürüyor.

Makine sektörünün duayeni Ali Durmaz anılıyor Makine sektörünün duayeni Ali Durmaz anılıyor

BUSİAD, 45’inci kuruluş yılı nedeniyle üyele­rine BUSİAD Logosu ve Evi’nin resimlerinin bu­lunduğu çeşitli hediyeler gönderdi.

BUSİAD Yönetim Kurulu imza­sıyla paylaşılan yazıda, “45 yıllık geç­mişinde sayısız başarılara imza atan ve yaptıklarıyla kentimi­zin ve ülkemizin saygın ku­rumları arasında yer alan BUSİAD Ailesi’nin fertleri ol­maktan gurur ve onur duyu­yoruz. BUSİAD’ımızın logosundaki dut yaprağı, ipek kozası ve dişli, kurucularımızın sürdürülebilir­liği 45 yıl önce öngörmüş olmalarının kanıtıdır” ifaderline yer verildi.